Nobel biocare

„Per juokus į geresnę santuoką“ skinasi kelią į visos Lietuvos sutuoktinių širdis

Prieš kelerius metus Klaipėdos miesto bažnyčios pastoriaus Sauliaus Karoso nedrąsiai pradėti rengti savaitgaliniai seminarai, skirti stiprinti santuoką, pamažu tampa pasiekiami visos Lietuvos šeimoms. S. Karosas prisimena: „Prieš devynerius metus mes su žmona pirmą kartą surengėme romantišką randevu, kuris buvo skirtas Bažnyčios bendruomenės žmonėms. Tai buvo dviejų dienų išvyka sutuoktiniams, kad jie galėtų pasipuošti, pabūti romantiškoje aplinkoje, be vaikų – pašokti, pažaisti, gerai išsimiegoti ir paskui dar skirti laiko mokymams. Kalbėdavomės apie santuoką, konfliktų sprendimą, lytinius santykius, atleidimą – įvairiomis temomis. Visi labai džiaugdavosi tomis išvykomis, nes daugeliui tai būdavo pirma galimybė kur nors išvažiuoti ir skirti laiką santuoką stiprinti. O prieš dvejus metus į rankas pateko Marko Gungoro seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ DVD, ir mes, visų pirma patys su žmona jį peržiūrėję, parodę artimiems draugams, bandėme pasitikrinti, ar jis galėtų patikti ir kitiems. Sulaukėme gerų atsiliepimų, ir tada susitikome su pačiu Marku ir aptarėme galimybę dėl šio seminaro viešo demonstravimo Lietuvoje. Pasirašėme sutartį, ir taip Klaipėdos miesto bažnyčia tapo įgaliotu šio seminaro atstovu rodyti jį ir platinti licenciją kitoms organizacijoms“.

Marko Gungoro seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ tikslas yra sukurti šventišką aplinką, kur sutuoktiniai, niekieno netrukdomi, išjungę telefonus, galėtų praleisti dvi dienas ir pažvelgti į savo santuoką per juokus, bet kartu labai rimtai. Pasižiūrėti į vietas, kurios skauda, kur yra nesupratimų ar tiesiog nežinojimo, kaip skirtingai vyrai elgiasi streso atveju, kaip kalba vyrai ir kaip – moterys, kaip iš tiesų santuokoje pasiekti tikro intymumo, apie atleidimą ir dar daug kitų dalykų. Galimybę parodyti Marko Gungoro dviejų dienų DVD seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“ poroms Lietuvoje šiandien turi arti dvidešimties įvairių institucijų, kurioms rūpi šeimos ir santuokos vertybės.

S. Karosas sako: „Stipri santuoka neša didžiulių dividendų – tai ir išlikusi šeima, ir geri santykiai su vaikais, ir geresni darbdaviai, vadovai, darbuotojai… Juk santuoka tikrai paliečia visas mūsų gyvenimo sritis, todėl į ją investuoti būtina. Paties seminaro metu žmonės geriau pažįsta vienas kitą, jie turi progos pasikalbėti, dažnai net iškelti praeities konfliktus saugioje atmosferoje ir išsiaiškinti santykius. Nes santuoka visų pirma yra draugystė. Ją palaikyti reikia daug laiko, pokalbių, ir visi susituokę žmonės gali mylėti vienas kitą, gerbti ir augti toje meilėje apsitrindami. Ir net konfliktai gali būti labai naudingi ir artinti žmones, o ne atskirti.

Šiame seminare puikiai aiškinama apie vyrų ir moterų skirtumus ir skirtingas tų pačių dalykų interpretacijas. Tai pateikiama patraukliu būdu – be jokio pamokslavimo ar kaltinimų, o tiesiog pasijuokiant iš savo trūkumų ar net stiprybių. Sutuoktiniai įgyja bendrą žodynėlį, jiems tampa lengviau išsiaiškinti, suprasti ir priimti vienas kitą tokiais, kokie jie yra. Nes bandyti pakeisti sutuoktinį yra neįmanoma užduotis ir dažnai ji atveda prie nutolimo, atsiskyrimo, kada pradedi manipuliuoti ir kaltinti, spausti, kad žmogus taptų toks pat, kaip ir tu. Šio seminaro vaisius – išmokti labiau gerbti savo sutuoktinį ir jį priimti.“

„Per juokus į geresnę santuoką“ – netipiškas savaitgalio Marko Gungoro vaizdo seminaras su diskusijomis apie santuoką. Markas Gungoras yra dvasininkas, lektorius, radijo laidų vedėjas, vienas žymiausių konsultantų šeimos ir vedybinio gyvenimo klausimais JAV.
Kur ir kada artimiausiu metu galite išvysti šį seminarą, sužinosite čia.

Jei manote, koks skirtumas žiūrėti seminarą per DVD ar dalyvauti jo peržiūroje su kitais sutuoktiniais ir tam paskirti visą savaitgalį, apsispręsti galbūt padės pastoriaus S. Karoso mintys:

„Skirtumas yra didžiulis – jūs būnate salėje su 60–100 žmonių, kurie žiūri, kartu juokiasi ir visą savo laiką skiria sutuoktiniui, dvi dienas praleidžia pokalbiuose. Namuose retas žmogus gali skirti tam daugiau negu dvi valandas. Čia pilna trukdymų – kas nors skambina, reikia rūpintis vaikais ir buitimi, tiesiog sunkiau susikaupti. Seminaro metu žmonės dvi dienas nėra trukdomi ir gali visas savo jėgas skirti investicijai į santuoką. Labai mažai kas iš mūsų investuoja tiek lėšų palaikyti vienus svarbiausių santykių mūsų gyvenime.

Ne paslaptis, kad daugelis Lietuvoje į santuoką ateina menkai pasiruošę, mokyklose, aukštosiose įstaigose, viešojoje erdvėje tam irgi nėra skiriama pakankamai dėmesio. Kai žmonės jau dalyvavo seminare, jie gali įsigyti DVD ir paskui namuose vėl peržiūrėti, kai prireikia, kad įtvirtintų tai, ką išgirdo. Tačiau dalyvauti seminare daug naudingiau.“

Visoje Lietuvoje vykusiuose seminaruose dalyvavo ir šeimos bei kitoms viešosioms institucijoms vadovaujantys žmonės. Bernardinai.lt siūlo perskaityti Lietuvos šeimų centro direktorės Dalios Lukėnienės, Lietuvos ateitininkų federacijos generalinio sekretoriaus Vido Abraičio, Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorės Vilhelminos Raubaitės-Mikelionienės ir Šeimos gerovės centro direktorės Jovitos Gracholski atsiliepimus apie seminaro metu patirtus išgyvenimus.

Dalia Lukėnienė, Lietuvos šeimų centro direktorė

Kokia nauda iš šio seminaro? Jau vien tai, kad vyras ir moteris laiką praleidžia kartu, yra gerai, bet čia gauname daugiau: seminaras yra kryptingai sukonstruotas, jis siekia pasakyti svarbių dalykų, kai gali kartu paklausyti ir aptarti, yra gerokai daugiau naudos, negu vien tik būti kartu.

Ne paslaptis, kad viešai mes mažai girdime, jog santuoka yra gerai – kaip tik priešingai, dėl to ir patys vis dažniau neberandame argumentų, o kodėl santuoka yra gerai. Šiame seminare išgirstame ne vieną argumentą už santuoką ir gyvenimą joje. Manau, kad ypač mažuose miesteliuose žmonėms stinga tokių pokalbių, mokymų. Svarbu, kad šeimos laisvai, neįsitempusios galėtų pažvelgti į savo santuokinį gyvenimą, kad mokytųsi augti, kad įgytų šeiminio gyvenimo įgūdžių.

Visiems Lietuvos vyrams ir moterims norėčiau pasakyti, jog investuoti į santuoką verta. Niekada nėra tokio laiko, kad galėtume pasakyti: aha, apie savo vyrą ar žmoną aš jau viską žinau, nes kiekvieną dieną mes keičiamės. Dėl to visą gyvenimą reikia mokytis gyventi drauge, mokytis bendrystės, vienam kitą priimti ir pažinti. Tas mokymasis yra amžinas ir niekada nesibaigiantis, todėl kviesčiau visus prisiminti, jog niekada nevėlu bandyti augti santuokoje ir bendrystėje.

Vidas Abraitis, Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius

Pats santuokoje gyvenu jau 34 metus, tačiau turiu pasakyti, jog pajutau labai didelę šio seminaro naudą. Taip, aš pats patyriau daugelį dalykų, kurie seminare buvo išsakyti, tačiau labai gerai išgirsti, kai tai yra įvardijama ir susisteminta. Juk gyvenime nuolatos kyla klausimų, o čia galime rasti paaiškinimų. Labai svarbu sau įsivardyti ir aiškiai suformuluoti svarbiausius gyvenimo santuokoje aspektus. Tai gerokai palengvina santykius.

Seminare vartojami mūsų žodyne įprasti terminai, bet kryptis visiškai priešinga – į gelmę. Kalbama paprastais kasdieniškais žodžiais, tačiau neriant į pačią prigimties gelmę – taip, kaip Dievas regi žmogų. Seminaras atitinka pačias tikriausias prigimtines žmogiškąsias vertybes – nebūtinai tai vien krikščioniškos vertybės. Tai tinkama visiems žmonėms, kurie yra sąžiningi ieškodami savo prigimtinės tapatybės, gyvenimo ir tarpusavio santykių prasmės. Šis seminaras atliepia žmogaus buvimo ir pašaukimo gyventi santuokoje esmę.

Beje, einant į šį seminarą, nereikėtų manyti tik apie mokomąją pusę. Šis seminaras – linksmas nuotykis, kuris su kaupu atsiperka. Ilgą laiką santuokoje gyvenę žmonės yra daug patyrę ir bandę suprasti. Tačiau šiame seminare pateikiami labai paprasti ir tikslūs paaiškinimai, kodėl yra taip arba kitaip. Tai profesionali nuotykio ir prasmingo mokymosi sintezė. Dievas modernia kalba per šį seminarą mums nori parodyti, ko iš mūsų visų, gyvenančių santuokoje, tikisi. Kito žmogaus žodžiais įvardyta patirtis užtvirtina tavo paties patirtis ir išgyvenimus bei juos pagilina.

Manau, kad ši medžiaga labai praverstų jauniems žmonėms, kurie labai anksti prisiklauso įvairių santuokinio ar intymaus gyvenimo stereotipų. Dėl to dažnai būna suklaidinami paviršutiniškų pasidalinimų ir patirčių. Laiku sužinoję tinkamą informaciją, jie galėtų branginti ir savo lytinę tapatybę, ir ruoštųsi santuokai, kaip ypatingam išgyvenimui. Žmonėms paveikūs ne teoriniai dalykai, bet liudijimai. Seminare dalyvauja labai įvairių žmonių, tipažų, skirtingo amžiaus, todėl jų reakcijos yra labai stiprus liudijimas.

Visiems noriu palinkėti būtinai nueiti. Pasakoti apie skanius dalykus jų neragaujant yra tik pirminis dalykas. Svariausia – patirti, o kad patirtum – reikia dalyvauti. Aš pats mielai dalyvaučiau dar kartą. Juk mes visi gyvename informacijos tvane. O tvane ko trūksta? Vandens, bet geriamojo, švaraus. Taigi, šiuo atveju – teisingų žinių apie prigimtinius dalykus. Šis seminaras – tai švarus vanduo, kurį galima drąsiai gerti ir drąsiai juo gyventi. Išankstines nuostatas padėkite į šalį – jos klaidina. Tereikiabūti atviram.

Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė

Ne vienas išgirstame artimąjį sakant: „O, kad anksčiau būčiau tai žinojęs…“ Tai galioja ir kalbant apie gyvenimą šeimoje. Daug bėdų yra pataisomos, tačiau jos palieka randų. Šis seminaras – tai naujas impulsas pažvelgti į savo santykius ir atrasti juose daugiau džiaugsmo. Juk šeima – pamatinis dalykas kiekvienam žmogui, kai mokomės patirti meilę ir džiaugsmą bei jais dalintis. Tai labai geras ir praktiškas seminaras. Be abejo, ir smagus. Kiekvienai šeimai sustoti, pasiklausyti ir pasižiūrėti į savo santykius yra labai naudinga – tada viską galime pradėti iš naujo su didesniu džiaugsmu, o ne nusisukti ir išsiskirstyti į skirtingas puses. Juk prie altoriaus prisiekėm – ir varge, ir skausme, todėl šis seminaras padeda vėl iš naujo pradėti gerus santykius.

Taip, seminaras gali „užminti ant tavo problemos“, ir tai nėra smagu. Seminaro vedėjas kalba labai tiesiai, o tiesa apie save ne visada lengvas dalykas. Tiesa verčia žmogų į savo charakterį pažiūrėti iš arčiau, skatina keistis, dėti pastangas, pripažinti klaidas…

Man žiūrint šį seminarą mintys labai siejasi su Jono Pauliaus II „Kūno teologijoje“ išsakytomis mintimis apie santuoką, apie žmogaus lytiškumą, orumą, pamatines vertybes. Tai padrąsinimas mums visiems labiau gilintis į šeimos sampratą, šeimos tikslą, stengtis dėl santuokos.

Dauguma dalyvavusiųjų seminare džiaugiasi sužinoję ar iš naujo išgirdę senas tiesas apie motyvus, kaip vėl iš naujo rūpintis savo santykiais. Tereikia atsirinkti tai, ką išgirdome, ir tai, kas jūsų šeimai tinka, pritaikyti gyvenime. Kaip M. Gungoras sako: „Kiekvienoje šeimoje yra begalės niuansų, atsirinkite…“ Šis seminaras patinka vyrams, o moterys džiaugiasi, kad pagaliau kažkur kartu išėjome, ir tai – „mūsų laikas“.

Dažniausiai einame į profesinio tobulėjimo seminarus, kuriuose (tikrai ne visuose) pats žmogus nėra svarbus – svarbu, tik kaip jam seksis parduoti, pasiekti tikslą, kurti bei įgyvendinti strategijas, kitus veikti derybose ir pan. Manau, to nepakanka, kad būtume geri darbuotojai. Laimingas darbuotojas – turintis laimingą šeimą, kuris jaučiasi žmogumi, o ne vien tik priemone kažkokiam tikslui pasiekti, yra didžiausia vertybė. Šis seminaras duoda gerų patarimų, kaip kurti gerus, atsakingus santykius ir jaustis laimingiems šeimoje. Todėl siūlome darbdaviams pasirūpinti savo kolektyvu. Juk ir smagu, ir naudinga… Kai kurios mokyklos suorganizuoja seminarą tėvams. Tai geras būdas pasidaryti Kalėdų vakarą ar įmonės šventę su šeimomis.
Vytauto Liaudanskio nuotr

Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro direktorė

Į seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“ pakviečiau savo vyrą, sūnų su drauge, artimus šeimos draugus. Šis seminaras mums visiems suteikė geros nuotaikos, galimybę pažvelgti į savo tarpusavio santykius bei patobulinti bendravimą. Privertė mus kitomis akimis pažvelgi į moterų ir vyrų skirtumus. Tad kaip žmona, kaip dviejų vaikų mama, kaip Šeimos gerovės centro vadovė, pagalvojau, jog kiekviena pora, išklausiusi šį seminarą, savo tarpusavio santykiuose galėtų išvengti nesusipratimų, o konfliktai nevirstų jiems neišsprendžiamomis problemomis… Seminaras primena, kad santykiuose labai svarbu žavėti vienam kitą, tobulėti, siekti aistros. Siekdami abipusės darnos, gerovės šeimoje, privalome mokėti atleisti vieni kitiems už padarytas klaidas, už žodžius, kuriais įskaudiname savo brangiausią žmogų, už nesugebėjimą išreikšti meilės, už nežinojimą, kad vyrų ir moterų požiūris į tarpusavio santykius yra skirtingas. Atleisti – ar tai nenuostabu?! O atleidus – ir toliau mylėti, gerbti, nesmerkti ir nepriekaištauti.

Besirengiančių tuoktis Audros ir Aurimo atsiliepimai

Sesuo prieš keletą metų Klaipėdoje peržiūrėjo šį seminarą ir pasidalino labai gerais įspūdžiais. Mums investavimas į santykius atrodo labai svarbus, ir kai nusprendėme tuoktis, užsirašėme į šį seminarą visam savaitgaliui. Pamanėme, jog smagu pasidovanoti sau ypatingą šventę ir išskirtinį laiką – prie jūros ir skiriant visą dėmesį vienas kitam.

Kai išvažiuoji, gali skirti daugiau laiko artimam žmogui, santykiams, gali pamiršti buitį ir mielai praleisti laiką, kalbėtis apie savo santykius. Svarbu išdrįsti ir nebijoti – pradėti kalbėtis, mokytis. O išvažiavimas iš namų tarsi šiek tiek išlaisvina ir suteikia daugiau galimybių.

Nereikėtų galvoti, kad žmonių tarpusavio santykiai ir meilė yra kalno viršūnė. Tai papėdė, ir meilė bei santuoka yra darbas lipti į kalną. Todėl svarbu stengtis spręsti iššūkius, jų nebijoti ir nepabėgti.

Dalia Bytautienė, Nesavanaudiškos lyderystės instituto direktorė

Jau kelerius metus organizuojame šiuos seminarus ir vis stebiuosi ir džiaugiuosi, kad į šį seminarą ateina įvairaus amžiaus poros. Kuo jaunesnės poros išgirsta šią juokingai rimtą tiesą, tuo naudingiau… Vyresni sutuoktiniai irgi mato naudą ir juokiasi iš savęs… Labai dažnai girdžiu sakant: „Oi, kaip noriu, kad išgirstų mano sūnus ar mano dukra“ ir perka seminarą dovanų savo vaikams, kad ir šie nueitų su savo antrosiomis pusėmis. Iš jaunimo dažnai girdžiu: „Oi, kaip noriu, kad išgirstų mano tėvai“, ir vaikai šį seminarą dovanoja tėvams… Broliai ir seserys – vieni kitiems, draugai – savo draugams, ir taip visi prisideda prie Lietuvos santuokų stiprinimo. Labai smagu matyti pradžiugintas ir praturtintas esamas ir būsimas poras bei pavienius asmenis, kurie nori geros santuokos.

VšĮ „Nesavanaudiškos lyderystės institutas“ yra oficialus Marko Gungoro seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ platintojas Lietuvoje. Organizacijos, Bažnyčios gali įsigyti licenciją ir vesti reikalingą medžiagą bei bendradarbiauti, organizuodamos šiuos seminarus. Skambinkite ir rašykite algirdas@nlin.lt, 867 637 707, 861 233 779.

TAIP PAT SKAITYKITE