Biorythm

Patikrintos dviejų Vilniaus gimnazijų valgyklos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad siekiant užtikrinti gaminamo maisto saugą ir kokybę bendrojo lavinimo mokyklose, buvo patikrintos Vilniaus Salomėjos Neries ir Ozo gimnazijų valgyklos.

Patikrinimo metu S. Neries gimnazijos valgykloje buvo nustatyta savikontrolės sistemos reikalavimų pažeidimų: nebuvo pildomas valymo ir dezinfekavimo darbų žurnalas, nesilaikoma gamintojų nurodymų dėl žaliavų laikymo sąlygų (pvz., gauta atvėsinta mėsa – sušaldyta). Darbuotojos negalėjo pateikti patvirtintų valgiaraščių gaminamiems patiekalams. Rasta neženklintų lašinių, kotletinės mėsos, pusgaminių. Pjaustymo inventorius buvo naudojamas nepaženklintas, kas sudarė sąlygas atsirasti kryžminei taršai. Tikrinimo metu nustatyta ir higienos pažeidimų – netvarkingos darbuotojų persirengimo patalpos, trūko vienkartinių nusausinimo priemonių rankoms, buvo netinkamai laikomas valymo inventorius.

Ozo gimnazijos valgykloje nustatyti panašūs pažeidimai – nebuvo patvirtintų patiekalų valgiaraščių, vykdomi ne visi savikontrolės sistemos punktai, neužtikrinta, kad tvarkant maistą būtų išvengta kryžminės taršos (nesuženklintos virtuvės darbo zonos bei pjaustymo inventorius). Virtuvėje trūko inventoriaus, o kai kurie daiktai buvo laikomi netinkamai.

„Abiejų mokyklų valgyklas aptarnauja įmonė UAB „Sotega“, kuriai buvo nurodyta nedelsiant pateikti trūkumų šalinimo planą Vilniaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Nuobaudos nebuvo skirtos, apsiribojome plano sudarymu bei naudingomis konsultacijomis, nes UAB „Sotega“ tik šiais metais pradėjo vykdyti maisto tvarkymo veiklą”, – komentavo Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  viršininkė Vaida Barkovskienė.

www.vmvt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE