Gudručio vaistinė

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su baltarusiais dėl laukinių gyvūnų pasiutligės likvidavimo

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje šių metų liepos 29 dieną pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerija dėl laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos Baltarusijos teritorijoje.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius ir Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijos ministro pavaduotojas Vasilijus Michailovičius Kazakevičius.

„Džiaugiamės tarpusavio supratimu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kolegomis iš kaimyninės šalies. Toks susitarimas padės dar efektyviau kovoti su šia ne tik gyvūnams, bet ir žmonėms pavojinga liga. Lietuvoje pasiutligės likvidavimo programa sėkmingai vykdoma nuo 2006 m. Iš mūsų šalies ši liga traukiasi džiuginančiais tempais. Didžiausią rūpestį kelia ir dažniausiai laukinių gyvūnų pasiutligės atvejai nustatomi mūsų šalies pasienio su Rusijos Federacija ir Baltarusija regionuose. Į pasiutligės programos vykdymą įsijungus kolegoms iš Baltarusijos, galima bus tikėtis dar geresnių rezultatų”, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J.Milius.

Pasiutligės likvidavimo programos vykdymas ir kaimyninėse šalyse yra tikslingas siekiant Lietuvoje likviduoti pasiutligę.

Šio susitarimo pagrindu bus skirtas dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos laukinių gyvūnų pasiutligės likvidavimo programai įgyvendinti Baltarusijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje. Jaukai su vakcina nuo pasiutligės bus mėtomi 50 km atstumu nuo Lietuvos – Baltarusijos sienos, iš viso 33 000 km2 plote.

Šiuo susitarimu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijai neatlygintiną Europos Sąjungos skiriamą finansinę paramą laukinių gyvūnų pasiutligės likvidavimo 2011 m. programai vykdyti. Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerija savo ruožtu įsipareigojo vykdyti šią programą susitarime numatyta tvarka.

Finansinė parama pasiutligės likvidavimo programai ne Lietuvos teritorijoje vykdyti skiriama vadovaujantis 2010 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimu. Šiuo sprendimu patvirtintos valstybių narių pateiktos gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos metinės ir daugiametės programos bei numatyta ES finansinė parama (OL 2010 L 309, p. 18).

Finansinė parama Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijai bus skiriama už jaukų su vakcina nuo pasiutligės įsigijimą ir jų platinimą (išmėtymą iš orlaivių), laboratorinių tyrimų, atlikimą, siekiant įvertinti vakcinacijos nuo pasiutligės efektyvumą.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE