REXSAN

Paminėta Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčios sukaktis

Gruodžio 20-21 d. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčia minėjo 5 metų gyvavimo sukaktį. Gruodžio 20 d. šventė prasidėjo garsaus jauno akordeonisto Martyno Levickio koncertu. Koncerto pabaigoje, pritariant akordeonui, gydytojai kartu su ligoniais sugiedojo visų tautų širdis sušildančią giesmę „Tyli naktis”. Iš salės išeinančius klausytojus pasitiko skautai su Betliejaus Taikos ugnimi. Visi dalyviai galėjo užsižiebti žvakutes nuo atneštosios ugnies, primenančios tikrąją mūsų šviesą – Išganytoją Kristų.

Nešini žvakutėmis žmonės rinkosi į koplyčią, kur vyko bendros katalikų ir stačiatikių ekumeninės pamaldos. Į ligoninę atvykęs Lietuvos stačiatikių Bažnyčios arkivyskupas Inokentijus, ortodoksų šventikas Vitalijus Mockus, Vilniaus šv. Konstantino ir Michailo cerkvės kunigai Vladimir Rinkevič ir Konstantin Lazukin, Vilniaus šv. Dvasios cerkvės vienuolis kun. Nikita Vasiljev kartu su katalikų tikinčiaisiais giedojo Akatistą Švč. Mergelės Marijos garbei, dėkodami Dievo Motinai už visas malones, per penkerius metus suteiktas čia besigydantiems pacientams ir medicinos personalo darbuotojams.

Gruodžio 21 d. Gailestingumo Motinos koplyčioje ligoniai ir medicinos personalas rinkosi paminėti artėjančios Jėzaus gimimo iškilmės. Ta proga į ligoninę atvyko Vilniaus arkivyskupijos ganytojas Kardinolas A. J. Bačkis. Per Šv. Mišias Jo Eminencija kalbėjo ligoniams apie tikrąsias Kalėdas, ateinančias į mūsų širdis. Jos taip skiriasi nuo blizgučių, kuriuos mums siūlyte siūlo parduotuvių vitrinos. Kalėdos gimsta mūsų širdyse, kai priimame Kūdikėlio Jėzaus ramybę, – kalbėjo Kardinolas.

Po Šv. Mišių ligoniai kartu su arkivyskupu A. J. Bačkiu, koplyčios kapelionu Sigitu Grigu, Instituto administracijos atstovais ir kitais medicinos darbuotojais būrėsi prie Kūčių stalo, laužė kalėdaičius, linkėdami vienas kitam vilties, sveikatos ir dvasios ramybės. Susirinkusiųjų širdis pradžiugino iliuzionisto Manto Wizard pasirodymas. Kardinolas taip aplankė ir keletą palatų, trokšdamas, kad ir gulinčius ligonius pasiektų gydanti Kristaus meilės žinia. Šių Mišių auka liks atmintyje ligoninės pacientui Daliui – 43 metų vyras iš Kardinolo rankų priėmė Pirmąją Komuniją. Neabejotinai šiam ligoniui tai bus didžiausia kalėdinė dovana.

Dvi dienas vykusi šventė liudija, kad Bažnyčiai rūpi kenčiantis žmogus. Juk jo dvasinis pasaulis ne mažiau svarbus už kūno negalią.

TAIP PAT SKAITYKITE