Nobel biocare

Pacientų organizacijos Seimo nariams: nebloginkite sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo

Pacientų organizacijos Seimo nariams: nebloginkite sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo

Pasirodžius informacijai apie Seime planuojamą priimti Sveikatos draudimo įstatymo projektą, kuriuo mėginama ligonių kasoms suteikti baudėjo galias sustabdant ar net nutraukiant sutartis su gydymo įstaigomis ir vaistinėmis, suskubo sureaguoti ir pacientams atstovaujančios organizacijos. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) raštu kreipėsi į Seimo narius su prašymu nepriimti įstatymo pataisų, kurios suteiktų ligonių kasoms teisę savarankiškai bausti gydymo įstaigas ir vaistines, sustabdant ar nutraukiant šioms įstaigoms finansavimą ir tokiu būdu panaikinant tokiose įstaigose Lietuvos gyventojams gauti valstybės garantuojamą sveikatos priežiūrą – iš Privalomojo sveikatos draudimo apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamus vaistus bei medicinos priemones. 

LPOAT vadovė Vida Augustinienė savo kreipimesi į Seimo narius atkreipia dėmesį, kad suteikus ligonių kasoms įgaliojimus veikti savo nuožiūra, tai yra spręsti kam stabdyti ar net nutraukti sutartis dėl mokėjimų iš PSDF, visų pirma labiausiai nukentėtų pacientai, nes jie, nors ir mokėdami sveikatos draudimo įmokas, kaip to reikalauja teisės aktai, negalėtų gauti ligonių kasų kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų jų pasirinktose gydymo įstaigose, taip pat vaistinėse gauti kompensuojamų vaistų ar medicinos priemonių. Be to, ligonių kasos gali imti piktnaudžiauti – be numatytų aiškių kriterijų bausti sveikatos priežiūros įstaigas bei vaistines už įstatymo projekte nepabrėžtus nusižengimus. 

Ji atkreipia dėmesį, kad siūlomame įstatymo projekte nėra aiškiai pateikiama, kokie nusižengimai gali privesti prie bausmių ir apskritai, kokios bausmės ir už ką galėtų būti taikomos, tačiau pasekmes jau dabar galima numatyti: suprastės sveikatos priežiūros prieinamumas, pablogės pacientų sveikatos būklė, kai kuriais atvejais net iki gyvybei pavojingos ribos. 

„Šiuo raštu išreiškiame gilų susirūpinimą ir atkreipiame frakcijų dėmesį, jog priėmus tokį įstatymo projektą, Lietuvos pacientams iškils reali grėsmė prarasti valstybės kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas pasirinktose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip bloginant sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumą, sukeliant nereikalingą riziką sveikatos būklės pablogėjimui ar net gyvybei, jei paslauga nebus gauta laiku“, – savo rašte dėsto V. Augustinienė.

„Kažkoks absurdas – žmogus moka valstybei mokesčius, bet, priėmus tokias pataisas, negalėtų naudotis sveikatos priežiūros įstaigomis dėl ligonių kasų taikomų bausmių joms“, – pabrėžia pacientų atstovė.

Pasak V. Augustinienės, ginčus spręsti, įrodyti kas teisus, o kas neteisus, o, prireikus, bausmes skirti turi teismai, kaip dabar ir yra. Tuo tarpu ligonių kasų pagrindinė funkcija yra užtikrinti Lietuvos gyventojams kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų ir medicinos priemonių prieinamumą.

Be to, toliau rašte aiškinama, kad sumažinus kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų ar vaistų prieinamumą, būtų pažeistos Konstitucijos bei kitų įstatymų nuostatos, aiškiai sakančios, kad turi būti užtikrintos Lietuvos pacientų teisės į prieinamą, kompensuojamą ir garantuojamą sveikatos priežiūrą arti pacientų gyvenamosios vietos, jų pasirinktose gydymo įstaigose. 

LPOAT taip pat savo kreipimesi teigia, kad šiuo metu pasigendama dialogo tarp valstybės institucijų ir pacientų, medikų organizacijų bei sveikatos priežiūros įstaigų. „Dialogas užtikrintų, kad didelės apimties teisės aktai, kurie priimami skubos tvarka, būtų apžvelgiami į procesą įtraukiant visus suinteresuotus asmenis. Tokiu būdu nebūtų pereinama prie kaltų ieškojimo ir bausmių skyrimo politikos“, – rašo V. Augustinienė.

TAIP PAT SKAITYKITE