Mollers

P. Saudargas kreipėsi į „Toksiką“ dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Paulius Saudargas kreipėsi į bendrovės „Toksiką“ valdybos pirmininką Marių Busilą dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio.

Parlamentaras prašo atsakyti, kodėl deginant atliekas buvo viršytos teršalų išmetimų per kaminą ribinės vertės, taip pat dėl kokių priežasčių pavojingos atliekos buvo deginamos didesniu nei 1100 kg/h našumu.

„Atlikus atliekų deginimo įrenginio bandymų vertinimą pastebėta, kad buvo pažeisti taršos integracijos ir prevencijos kontrolės (TIPK) leidime nustatyti reikalavimai, taip pat atliekų deginimo įrenginyje buvo palaikoma per maža degimo temperatūra, o tai reiškia, kad dalis išmetamų pro kaminą teršalų galėjo nepakankamai sudegti“, – tvirtina P. Saudargas.

UAB „Toksika“ yra parengusi prezentaciją, kurioje pristatomas pavojingų atliekų deginimo įrenginys, pristatomi išmetamų teršalų grafikai. Tačiau, parlamentaro teigimu, verta atkreipti dėmesį į tai, kad buvo pateikti ne visi teršalų išmetimai per kaminą, užfiksuoti per visą pavojingų atliekų deginimo įrenginio įvedimo į eksploataciją bandymo laikotarpį.

„Natūraliai kyla klausimas, kodėl nėra pateikiami viso bandymo laikotarpio duomenys. Nerimą kelia ir tai, kad UAB „Toksika“ pripažįsta tik „pavienius išmetimo viršijimus“, nors, kaip matyti iš pateiktų duomenų, teršalų išmetimo ribinės vertės buvo viršijamos gerokai dažniau“, – sako Seimo narys.

TAIP PAT SKAITYKITE