Nobel biocare

Organų donorystės idėja skinasi kelią į jaunąją kartą

Šiandien įvyko dar vienas Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM  bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikimas dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos metodikos kūrimo. Darbiniame ministerijos ir biuro atstovų susitikime dalyvavusi viceministrė Edita Tamošiūnaitė ir biuro direktorė Asta Kubilienė kartu aptarė, kaip donorystės temą paskleisti mokyklos bendruomenei. Sveikatos apsaugos ministerija dar 2012 metais kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, kad donorystės tema būtų skleidžiama moksleiviams – taip, kaip yra užsienio šalyse.

Šiuo metu kai kurių klasių vadovėliuose žinių apie organų donorystę yra, tačiau tą informaciją reikia keisti, papildyti, dėstyti visose amžiaus grupėse. Tai nėra paprasta, nes Sveikatos ugdymo bendroji programa  apima visas amžiaus grupes, tačiau suvokimas įvairiose amžiaus grupėse yra skirtingas, todėl ir žinių pateikimas turi būti skirtingas. Donorystė ir transplantacija – sudėtingas procesas, apimantis etiką, teisę, mediciną ir kitas sritis. Susitikimo metu susitarta dėl darbų, kurie turi būti parengti. Pirmiausia – surinkti išsamios informacijos pagal atskiras temas, dalyvauti Švietimo skyrių vadovų susirinkime ir jiems pristatyti donorystės idėją. Planuojamas ir dar vienas susitikimas – Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Suprantama, kad vaikams perteikti informaciją tinkamai, reikia specialių žinių, todėl bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija – tikslingas dėl specifinės (moksleivių) auditorijos švietimo. Kadangi organų donorystės tema neišvengiamai siejama su mirties sąvoka, šią žinią reikia mokėti taip pateikti,  kad skirtingo amžiaus vaikai ją suprastų teisingai. Čia – pedagogų kompetencija ir talentas: kiek, kada, kokios informacijos ir kaip jiems pateikti. Mūsų tikslas – kad vaikus ir jaunimą pasiektų tiksli informacija.

Rasa  Pekarskienė
komunikacijos sk. vedėja
Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM
+ 370 5 279 60 96
rasa.pekarskiene@transplantacija.lt

TAIP PAT SKAITYKITE