Hempo

Nustatyta, kas privalės kaupti apsaugos priemonių nuo COVID-19 rezervą

Vyriausybė trečiadienio posėdyje priėmė sprendimą, kuriuo nustatytos viešojo sektoriaus ir kitos organizacijos, privalėsiančios sukaupti apsaugos priemonių rezervą apsisaugojimui nuo koronaviruso (COVID-19).

Vyriausybės nutarimu nustatytos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir organizacijos, kiti ūkio subjektai, privalėsiantys sukaupti apsaugos priemones savo nepertraukiamai veiklai užtikrinti. Taip pat nustatytas 30 dienų laikotarpis, kuriam subjektai privalės būti sukaupę apsaugos priemones.

Į ūkio subjektų, privalėsiančių kaupti apsaugos priemones, sąrašą įtrauktos miestų ir rajonų savivaldybės, ūkio subjektai, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė ir jų vykdoma veikla, esant nepalankioms aplinkybėms, gali sukelti pavojų gyventojams, jų turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl kurios galėtų susidaryti ekstremalioji situacija. Taip pat įtraukti tie subjektai, kurių kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą.

Apsaugos priemones taip pat turės kaupti ūkio subjektai, kurie privalo užtikrinti svarbiausių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą – nacionaliniai muziejai, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės archyvai. Šis įpareigojimas taip pat tenka subjektams, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams – gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, vaistinės, socialinių paslaugų įstaigos, švietimo įstaigos, komunalines paslaugas teikiantys ūkio subjektai.

Apsauginių priemonių rezervą turės kaupti ir šalies teismai.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) turės nustatyti konkrečių Vyriausybės nutarime nurodytų įstaigų ir įmonių sukauptų apsaugos priemonių sąrašus ir kiekius.

SAM Spaudos tarnyba

 

TAIP PAT SKAITYKITE