Venoruton spray purškalas kojoms

Nuo 2010 m. sausio 1-osios įsigaliojo nauja atsiskaitymo už kraują ir jo komponentus tvarka

Siekiant efektyviau administruoti PSDF biudžeto lėšas bei atsižvelgiant į Valstybės kontrolės audito rekomendacijas, nuo 2010 m. sausio 1-osios buvo įvesta nauja atsiskaitymo už kraują ir jo komponentus tvarka. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu išlaidos šioms reikmėms įskaičiuotos į gydymo paslaugos kainą, o planuoti bei įsigyti būtiną kraujo komponentų ir preparatų kiekį įpareigotos pačios gydymo įstaigos. Primename, kad jos, įsigydamos kraujo komponentų ir preparatų, turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996 Nr. 84-2000).

Anksčiau (iki 2010 m. sausio 1-osios) teritorinės ligonių kasos atsiskaitydavo su kraujo donorystės įstaigomis už paruoštą ir sveikatos priežiūros įstaigoms išduotą kraujo kiekį, paruoštą ir perduotą kraujo preparatams gaminti šviežiai šaldytą plazmą bei už pagamintą kraujo komponentų kiekį.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. konservuoto kraujo, už kurio paruošimą atskirai buvo mokama kraujo donorystės įstaigoms, kaina yra įskaičiuota į galutines kraujo komponentų kainas, patvirtintas 2009 m. gruodžio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1127 „Dėl Kraujo ir jo komponentų nomenklatūros bei kainų sąrašo patvirtinimo”. Galutinės kraujo komponentų kainos buvo skaičiuojamos pagal 2009 m. galiojančias kraujo komponentų ir preparatų (albumino) kainas, taikant koeficientą 0,95. Visos konservuoto kraujo gamybos sąnaudos (įvertinus neišvengiamus gamybos nuostolius) buvo įskaičiuotos į eritrocitų kainas. Atlikus šiuos skaičiavimus ir padidėjo eritrocitų kainos, tačiau šios padidintos eritrocitų kainos ir buvo įtrauktos į paslaugų bazines kainas.

Galutinės kraujo komponentų ir preparatų kainos buvo įskaičiuotos į asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojami šie produktai, bazines kainas. Siekiant kuo tiksliau atlikti šį darbą, buvo surinkti duomenys apie tai, kiek faktiškai buvo panaudota kraujo produktų visose 69-iose Lietuvos ligoninėse, kurios juos naudojo. Remiantis šiais duomenimis, buvo apskaičiuota, už kokias sumas vidutiniškai sunaudota kraujo produktų pagal atskiras paslaugas, ir šios sumos pridėtos prie šių paslaugų bazinių kainų. Iš viso buvo padidintos 137 paslaugų, kurių metu naudojami kraujo produktai, bazinės kainos (104 stacionarinių paslaugų, 4 dienos chirurgijos, 4 dienos stacionaro, 1 paliatyviosios pagalbos, 21 transplantacijos ir 3 slaugos paslaugų).

Be to, įgyvendinant Valstybės kontrolės audito rekomendacijas ir siekiant užtikrinti optimalų kraujo komponentų naudojimą, 2009 m. gruodžio 30 d sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1087 buvo patvirtintos kraujo komponentų naudojimo indikacijos (įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1-osios).

Tikimasi, kad šie pokyčiai paskatins sveikatos priežiūros įstaigas efektyviau naudoti PSDF lėšas, apsirūpinant gydomiems pacientams reikalingais kraujo produktais.

 

 Valstybinė ligonių kasa

TAIP PAT SKAITYKITE