Sebamed

Netinkamų parametrų kraujas rastas vienoje gydymo įstaigoje tik vienoje kraujo siuntoje

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad nėra gavusi skundų dėl kraujo kokybės, kurį tiekia VŠĮ Nacionalinis kraujo centras (NKC) iš jį perkančių šalies gydymo įstaigų. Netinkamų parametrų kraujas buvo rastas tik vienoje įstaigoje – t.y. VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL) vienoje kraujo siuntoje gautoje iš NKC. Preliminari ekspertų išvada, kad taip galėjo atsitikti dėl technologinių pažeidimų ruošiant kraujo komponentus arba kraujo komponentai galėjo būti paveikti išoriškai. Siekiant išsiaiškinti visas su šiuo pavieniu incidentu susijusios aplinkybes Sveikatos apsaugos ministras atitinkamoms žinyboms pavedė atlikti išsamų tiek medicininį, tiek veiklos auditą RVUL ir NKC.
SAM informuoja, kad iš šalies gydymo įstaigų nėra gavusi skundų, jog NKC sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamas kraujas gali neatitikti kokybės reikalavimų. Ministerija nors ir yra RVUL steigėja, iš šios gydymo įstaigos taip pat nėra gavusi oficialaus skundo dėl iš NKC gaunamo kraujo kokybės.
Reaguojant į RVUL kraujo centro vedėjos asmeninį kreipimąsi į Seimo Antikorupcijos komisiją dėl įstaigai iš NKC neva tiekiamo netinkamos kokybės kraujo, Sveikatos apsaugos ministras liepos 1 d. sudarė komisiją. Ši komisija atliko nepriklausomus tyrimus ir nustatė, kad žemesnių nei reikalaujama parametrų kraujas buvo rastas tik vienoje įstaigoje – t.y. VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL) vienoje kraujo siuntoje gautoje iš NKC. Preliminari ekspertų išvada, kad taip galėjo atsitikti dėl technologinių pažeidimų ruošiant kraujo komponentus arba kraujo komponentai galėjo būti paveikti išoriškai.
Siekiant išsiaiškinti visas su šiuo pavieniu incidentu susijusias aplinkybes, Sveikatos apsaugos ministras pavedė Valstybinei medicininio audito inspekcijai bei SAM Vidaus audito skyriui atlikti išsamius tyrimus RVUL ir NKC.
SAM pabrėžia, kad pagal galiojančią tvarką šalies kraujo donorystės įstaigos kas mėnesį yra įpareigotos ir atlieka kokybės kontrolės tyrimus. Ministerija nėra gavusi skundų dėl šalies gydymo įstaigoms tiekiamo kraujo kokybės.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE