Rawpowders

Neperleidžiami vaiko priežiūros atostogų mėnesiai – svarbu, kad jais pasinaudotų abu tėvai

Vaikų priežiūra

Nauja vaiko priežiūros išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka galioja jau beveik pusantrų metų. Tėvams, besidalinantiems vaiko priežiūra, svarbu prisiminti – ir mama, ir tėtis turi pasinaudoti dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, kitaip išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpės.

Vaiko tėtis, mama, įtėviai ar globėjai bent po 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų), turi prižiūrėti savo vaiką, o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį. Šį terminą, kaip minimalų kiekvienam iš tėvų, nustato Europos Sąjungos direktyva.

Lietuvoje nauja tvarka įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. Praėjusių metų statistika rodo, kad vyrai ne itin aktyviai naudojosi vaiko priežiūros atostogomis – 2023 metais 90 proc. vaiko priežiūros išmokos gavėjų buvo moterys. Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais pasinaudojo ir vaiko priežiūros išmoką gavo 1 340 vyrų.

Šiuo metu mažus vaikus auginančios šeimos gali lanksčiai keisti savo pasirinkimą, kadangi neperleidžiamais mėnesiais galima pasinaudoti bet kuriuo vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpiu. Svarbu nepamiršti, kad kai vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, jie negali būti naudojami kito iš tėvų. Tokiu atveju išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja nepasinaudotu laikotarpiu.

Ką svarbu žinoti apie neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir jų metu mokamas vaiko priežiūros išmokas? Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kas yra neperleidžiami mėnesiai?

Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Ši direktyva įpareigojo visas valstybes numatyti tiek tėčiui, tiek mamai būtinus neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius. Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų ar jų dalies tam pačiam vaikui prižiūrėti abu tėvai negali imti tuo pačiu metu. Savo neperleidžiamų dviejų vaiko priežiūros atostogų mėnesių negalima perleisti kitam iš tėvų.

Kas gali gauti vaiko priežiūros išmoką neperleidžiamais mėnesiais?

Vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus 2 mėnesius gali gauti tik vaiko tėtis (įtėvis) ir mama (įmotė) ar globėjas (globėja). Išmoka už neperleidžiamus mėnesius nepriklauso vaiko seneliams, tačiau vienas iš vaiko senelių gali gauti vaiko priežiūros išmoką likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.

Kokio dydžio išmoka mokama neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės laikotarpiu mokama 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Jos dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Pavyzdžiui, vaiko priežiūros išmoka skiriama nuo 2024 m. gegužės mėnesio. Apskaičiuojant išmoką, vertinamos 2023 m. balandį – 2024 m. kovą asmens turėtos pajamos. 

Likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės. Jei pasirenkama vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kada galima pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį galima imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Tai reiškia, kad neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai – grįžti į darbą ir tuo laikotarpiu keistis vaiko priežiūros atostogomis su kitu iš tėvų, o pasikeitus aplinkybėms ir vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų. Naudotis neperleidžiamų atostogų laikotarpiu pakaitomis galima tol, kol abu tėvai išnaudos jiems priklausančius du neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius.

„Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, mamai ar tėčiui pirmiausiai bus mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius, kuri yra didesnė, nei už likusius mėnesius, tačiau tai nereiškia, kad mamai pasinaudojus neperleidžiamais mėnesiais, iškart po to jais turi pasinaudoti tėtis.

Pavyzdžiui:

Vaikas gimė 2023 10 16. Mamai darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas nuo 2023 12 21. Mama „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2023 12 21 iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, tai yra iki 2025 10 16.

Mama vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2023 12 21. iki 2024 01 31. ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Ji nuo 2024 02 01. nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Mama išnaudojo 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių neperleidžiamų dviejų mėnesių. Jai dar liko 18 kalendorinių dienų.

Vaiko tėtis, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 02 01., „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2024 02 01. iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai.

Vaiko tėtis vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2024 02 01. iki 2024 03 31. ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Nuo 2024 04 01. nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Vaiko tėtis išnaudojo neperleidžiamus du mėnesius pilnai. 

Mama, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 04 01., „Sodrai“ pateikė prašymą atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą nuo 2024 04 01. Atnaujinta anksčiau paskirta vaiko priežiūros išmoka mamai mokama nuo 2024 04 01. iki vaikui sueis 24 mėn., tai yra iki 2025 10 16. Kadangi mama neperleidžiamų dviejų mėnesių laikotarpiu naudojasi dalimis, už laikotarpį nuo 2024 04 01 iki 2024 04 18 (18 kalendorinių dienų) jai tęsiamas vaiko priežiūros išmokos mokėjimas kaip už likusį neperleidžiamą laikotarpį, kadangi ji buvo išnaudojusi 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių dviejų neperleidžiamų mėnesių (60 kalendorinių dienų).

Ką daryti, jeigu neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais noriu naudotis dalimis? 

Jeigu vaiko priežiūros atostogomis tėvai naudojasi pakaitomis, kiekvieną kartą „Sodrai“ turi pateikti atitinkamą prašymą nutraukti arba atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos, „Sodrai“ turite pateikti prašymą nutraukti išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos iš naujo – prašymą atnaujinti išmokos mokėjimą.

Jei gaudamas vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus laikotarpius gavėjas nutraukia vaiko priežiūros atostogas, bet nepateikia prašymo nutraukti išmokos mokėjimą, jam toliau mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas.

Jei vaiką augina vienas iš tėvų

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, jis turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Vienišiems tėvams vaiko priežiūros išmoka už kitam iš vaiko tėvų priklausantį, tačiau jo nepanaudotą laikotarpį skiriama ir mokama tik likus 2 mėnesiams iki pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės pabaigos.

Tai reiškia, kad pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 18 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 17 ir 18 vaiko priežiūros mėnesiais. Pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 23 ir 24 mėnesiais.

Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų, kai:

kitas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu, pripažintas nežinia kur esančiu, jam terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;

jei vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;

jei vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų;

kitas iš vaiko tėvų  pripažintas neveiksniu šioje srityje;

jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų, o kitam apribotas bendravimas su vaiku;

jei kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;

jei kitas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

TAIP PAT SKAITYKITE