Walmark

Naujosios SAM kolegijos nariams „užduoti“ namų darbai

Pirmajame naujosios Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos posėdyje jos nariams pateikti svarstyti neetatinių vyriausiųjų specialistų pareigybių steigimo ir funkcijų, dabar veikiančios skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos efektyvumo, ligoninių funkcinių klasterių kūrimo, centralizuoto patologijų valdymo klausimai.

Kreipdamasis į kolegijos narius sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė, kad tik surėmus pečius galima sėkmingai spręsti svarbias šalies sveikatos apsaugos sistemos problemos, tarp jų ir Konstitucijos 53 straipsnio, laiduojančio piliečių teisę į nemokamą gydymą, įgyvendinimą.
„Konstitucinės doktrinos pagrindų įtvirtinimas būtinas, kad keičiantis ministerijos vadovybei nesikeistų doktrinos įgyvendinimas“, – sakė V. P. Andriukaitis.
Kolegijos posėdyje pristatytas 16-tosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos  sveikatos nuostatų įgyvendinimo priemonių planas. Kolegijos nariai pakviesti į konceptualią diskusiją dėl visuomeninių vyriausiųjų specialistų veiklos ir funkcijų, pacientų srautų valdymo bei ligoninių klasterių steigimo.
Pasikeitus pirmosiomis pastabomis, sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis kolegijos narius pakvietė aktyviai svarstyti pateiktus klausimus ir teikti pasiūlymus, kitaip tariant atlikti „namų darbus“. Kitą kolegijos posėdį numatoma kviesti po dviejų mėnesių.
Naująją kolegiją sudaro 38 nariai. Tai garsiausi Lietuvos biomedicinos, socialinių mokslų, Konstitucinės teisės specialistai, gydymo įstaigų vadovai, savivaldybių atstovai, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė.
SAM Ryšių su visuomene skyrius
samrsv@sam.lt, www.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE