Venoruton spray purškalas kojoms

„Naujos sugyvenimo formos – iššūkis šeimos institucijai“

Ne šeimos idėja krizėje, krizėje šeimos socialinis reikalingumas, – pareiškė misiją Argentinoje ir Čilėje sekmadienį užbaigęs Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia. Jis vadovavo Tarybos delegacijai oficialiame Lotynų Amerikos Bažnyčių lankyme nuo gegužės 21 iki 26. Tai buvo misija į pasaulio pakraštį, iš kurio Šventoji Dvasia pašaukė popiežių ir visuotinės Bažnyčios ganytoją, – pažymėjo delegacijos vadovas. 

Vatikano radijas informuoja, kad arkivyskupas Paglia, be kita ko, skaitė pranešimą Šeimos teisių chartijos trisdešimtųjų metinių proga Argentinos Katalikų universitete, Buenos Airėse. Šeima, anot arkivyskupo Paglia, socialinio gyvenimo dinamikoje atrodo kaip sumišusi, tarsi būtų pasiklydusi. Tačiau ne šeimos idėja patekusi į krizę, o jos socialinis reikalingumas.

Padėtis, kuri susiformavo pastaraisiais dešimtmečiais, ypač Vakarų pasaulyje, verčia atkreipti dėmesį į naują apraišką: šeima nėra nei paneigiama, nei atmetama, tačiau norima, kad lygiagrečiai šeimai būtų įteisintos kitos sugyvenimo formos, kurios neva suderinamos su šeimos idėja, tačiau iš tikrųjų šeimos institucijai kenkia, -pažymėjo Šeimos tarybos pirmininkas. 

Arkivyskupas Paglia Čilės sostinėje dalyvavo Universitetinių institucijų tinklo Už Šeimą (Redifam) kongrese, Santjago Katalikų universitete. Popiežiškosios tarybos vadovas kvietė veikti dviem kryptimis, kultūros ir pastoracijos, kad šeima būtų iškeliama kaip idealas jaunosioms kartoms.

Labai svarbu, kad akademinės institucijos kiek įmanoma ryžtingiau parodytų, jog šeima yra autentiškas socialinis resursas tik tuomet, kai yra pagrįsta vyro ir moters santuoka, paremta vienam kitą gerbiančių ir papildančių abiejų lyčių sutuoktinių, atvirų vaikų gimdymui ir ugdymui, – sakė Čilės sostinėje lankęsis Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas.

Tarybos pirmininkas viešnagės metu susitiko su naujuoju Buenos Airių arkivyskupu Aurelio Poli, kuris tapo popiežiaus Pranciškaus įpėdiniu Argentinos sostinėje ir aplankė nuo potvynių nukentėjusias argentiniečių šeimas, vizito metu tarėsi su Argentinos ir Lotynų Amerikos vyskupų tarybos (Celam) šeimos pastoracijos vadovais bei bendravo su Argentinos ir Čilės vietinės spaudos atstovais.

TAIP PAT SKAITYKITE