Nobel biocare

Naujas konsorciumas sukurs paramos tinklą ES misijai vėžio srityje

Vėžys gydymas

Vėžys yra pasaulinė visuomenės sveikatos problema. Jis paliečia visus, nepriklausomai nuo lyties ar net socialinės padėties, ir yra didžiulė našta pacientams, šeimoms, draugams ir visuomenei. Netrukus savo veiklą pradėsiantis naujas Europos konsorciumas kurs paramos tinklą ES misijai vėžio srityje. Jam  skirta 6 mln. eurų. Projektu „Vėžio misijos centrų steigimas: Tinklų ir sinergijos sukūrimas (ECHoS)“ siekiama koordinuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų bei sveikatos priežiūros veiksmus vėžio srityje, kartu su politikos formavimo procesais, į žmones orientuojant sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimų sistemas. ECHoS konsorciumas jungia  daugiau nei 50 vyriausybinių, sveikatos priežiūros, akademinių ir pelno nesiekiančių organizacijų iš 28 šalių.

Prognozė – sergamumas ir mirtingumas augs

Europos vėžio informacinės sistemos duomenimis, iki 2040 m. Europoje sergamumas vėžiu padidės beveik iki 21 proc., o mirtingumas – apie 32 proc. Tai reiškia, kad jei nebus imtasi jokių papildomų veiksmų, Europoje vėžys bus diagnozuotas maždaug 3,24 mln. žmonių, o 1,66 mln. žmonių mirs.

Europos komisijos iniciatyvos „Europos horizontas“ kovos su vėžiu misijos tikslas – iki 2030 m. pagerinti daugiau kaip 3 mln. žmonių gyvenimą, vykdant prevenciją, gydant ir suteikiant galimybę vėžiu sergantiems asmenims, įskaitant jų šeimas, gyventi ilgiau ir geriau. Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant keturis pagrindinius misijos tikslus – suprasti vėžį ir jo rizikos veiksnius, užkirsti kelią tam, ko galima išvengti, optimizuoti diagnostiką ir gydymą bei gerinti vėžiu sergančių ir jį išgyvenusių žmonių gyvenimo kokybę, užtikrinant visiems vienodas galimybes.

Svarbi sinergija

ES kovos su vėžiu misiją ir kitas ES misijas sieja svarbi sinergija, kuri suteikia galimybę įvairioms misijoms vieną kitą papildyti ir pasiekti geresnius rezultatus.

ECHoS – naujas trejų metų trukmės Europos konsorciumas, remiamas ES misijos vėžio srityje, atliks svarbų vaidmenį remiant drąsius ir įkvepiančius šios Europos iniciatyvos apibrėžtus tikslus. Šis pagrindinis konsorciumas, kuriame sutelkta 58 pirmaujančių organizacijų iš vyriausybinio, sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, akademinio ir pelno nesiekiančio sektoriaus patirtis, galiausiai suteiks valstybėms narėms ir asocijuotosioms šalims galimybę palaipsniui kurti nacionalinius vėžio misijos centrus. Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis veikiantys centrai atliks svarbų vaidmenį, įtraukiant visas susijusias suinteresuotas šalis, įskaitant piliečius, į su vėžiu susijusius politinius dialogus.

„Kova su vėžiu nebegali būti pavienis siekis. Šiuo metu moksliniai tyrimai, inovacijos ir sveikatos priežiūros iniciatyvos dažniausiai yra atskirtos nuo konkrečių bendruomenių, o piliečių įsitraukimas yra menkas arba jo visai nėra“, – sakė Portugalijos klinikinių tyrimų ir biomedicinos inovacijų agentūros valdybos narė dr. Anabela Isidro. Ji priduria, kad Europos kovos su vėžiu planas ir ES misija vėžio srityje remia vėžį, todėl vėžys užima svarbią vietą Europos politinėje darbotvarkėje. Pasibaigus konferencijai dėl Europos ateities, politiniai lyderiai pasisakė už visos Europos bendradarbiavimą siekiant požiūrio „Sveikata visose politikos srityse“ ir į piliečius orientuotos bei duomenimis ir moksliniais tyrimais , grindžiamos darbotvarkės. Laikas imtis veiksmų atėjo dabar.

Nacionalinio vėžio misijos centro sukūrimas – šaliai svarbus žingsnis

Lietuvai atstovauja Lietuvos mokslo taryba (LMT), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Nacionalinis vėžio institutas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Santaros klinikos ir Kauno klinikos, kurios glaudžiai bendradarbiaus su konsorciumo koordinatoriais ir pagrindiniais ekspertais visoje Europoje, kad mūsų šalyje būtų įsteigtas nacionalinis vėžio misijos centras. Bendromis pastangomis bus koordinuojami mokslinių tyrimų ir inovacijų bei sveikatos priežiūros veiksmai vėžio srityje su politikos formavimo procesais, siekiant į žmogų orientuotų sveikatos priežiūros ir mokslinių tyrimų sistemų taip, kaip to neįmanoma pasiekti atskiromis pastangomis ir fragmentiškomis iniciatyvomis.

„Nacionalinio vėžio misijos centro sukūrimas Lietuvai yra svarbus žingsnis, stiprinant nacionalinių suinteresuotųjų subjektų balsą vėžio politikoje Europoje. Jis skatins nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, įtraukią veiklą ir inovacijas vėžio priežiūros srityje. Todėl tikimės, kad ECHoS prisidės prie vėžio mokslinių tyrimų spartinimo mūsų šalyje. Tai galimybė pritaikyti mūsų vėžio sritį prie konkrečių mūsų pacientų ir visuomenės poreikių“, – sako LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius.

Plačiau apie ES misijas vėžio srityje galite rasti čia.

TAIP PAT SKAITYKITE