Gudručio vaistinė

Nauja galimybė sveikatos sektoriaus novatoriams bendradarbiauti su Europos farmacijos įmonėmis

EIT Health

Bendradarbiaudamas su pirmaujančiomis Europos farmacijos bendrovėmis „Chiesi Group“ ir „Synlab Italy“, tinklas „EIT Health“, kuris priklauso Europos Sąjungos įstaigai – Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT), pradėjo įgyvendinti naują programą „InnoStars Connect“. Atvirųjų inovacijų formatu įgyvendinama iniciatyva siekiama suburti startuolius, MVĮ tyrėjus, universitetus ir ligonines Lietuvoje ir kitose šalyse, siekiant bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant gyvenimą keičiančias inovacijas. Pagal šią iniciatyvą 10 atrinktų organizacijų gaus prieigą prie didžiausio sveikatos inovacijų tinklo, farmacijos pramonės lyderių finansavimą ir profesines konsultacijas, kad galėtų išbandyti novatoriškus sprendimus, skirtus neatidėliotinoms sveikatos priežiūros problemoms spręsti. Per tinklo „EIT Health“ įgyvendinamos programos „InnoStars“ didįjį finalą trys geriausios komandos varžysis dėl finansinio apdovanojimo. Paraiškų pateikimo terminas yra birželio 30 d.

Kokia nauda inovatoriams?

Programa „InnoStars Connect“ puikiai įkūnija mūsų dažnai sakomą posakį, kad niekas negali diegti naujovių vienas. „Vykdydami šią naują programą, suteikiame unikalią galimybę novatoriams Lietuvoje naudotis ištekliais, žiniomis ir, svarbiausia, ryšiais mūsų tinkle, kad jie galėtų kurti perspektyvius sprendimus opioms sveikatos priežiūros problemoms, – teigė Sarah Haddadin, tinklo „EIT Health“ programos „InnoStars“ Regioninės inovacijų sistemos inovacijų lyderė ir programos vadovė. – Pasinaudojant aukščiausio lygio specialistų ir įstaigų kolektyvine patirtimi, „InnoStars Connect“ yra ne tik programa, bet ir pokyčius lemianti platforma, skirta sveikatos priežiūros inovacijoms kilstelėti į naujas aukštumas ir skatinti bendradarbiavimo ekosistemą, kad būtų pasiektas ilgalaikis poveikis.“

Pirmasis iššūkis – bendrovė „Chiesi Group“

„Chiesi Group“ yra pasaulinė į biofarmacijos mokslinius tyrimus orientuota įmonių grupė, kurią skatina noras pagerinti pacientų, jų šeimos narių ir bendruomenių gyvenimo kokybę naujoviškais gaminiais ir paslaugomis. Įgyvendindama tinklo „EIT Health“ programą „InnoStars“, bendrovė ieško novatoriškų sprendimų, susijusių su gaminiais ir paslaugomis, kurie yra skirti naujagimių ir suaugusiųjų kvėpavimo sutrikimams lengvinti, retoms ir itin retoms ligoms gydyti, taip pat kuria gaminius aktualius specialiai medicinos personalo teikiamai priežiūrai ir pacientų asmeninei sveikatos priežiūrai bei tuos, kurie susiję su: 

a) naujoviškais gydymo metodais / sprendimais; 

• biologiniais žymenimis (įskaitant skaitmeninius biologinius žymenis, skirtus ankstyvajai diagnostikai ir stebėsenai);

• medicinos priemonėmis ir sprendimais, galinčiais pagerinti paciento sveikimo kelią ir gydymo režimo laikymąsi;

• novatoriškais sprendimais ir pažangia įranga, skirta pagerinti įkvepiamųjų vaistų naudojimą, taip pat skirtais ląstelių ir genų terapijai;

• pažangiais biotechnologiniais sprendimais, skirtais tvaresnių gydymo būdų kūrimui ir taikymui, taip pat retų ligų gydymui;

b) novatoriškais skaitmeniniais sveikatos priežiūros sprendimais, kuriais siekiama:

• pagerinti pacientų priežiūrą ir jų sveikimo patirtį;

• pagerinti klinikinius tyrimus (nuo pacientų tapatybės nustatymo iki gydymo ir galimų tolesnių veiksmų);

• sukurti koordinuotą pasaulinių duomenų rinkimą, analizę ir naudojimą;

• pagerinti gydymo rezultatus ir reabilitaciją.

„Džiaugiamės galėdami atrasti paslėptus lobius tarp startuolių, MVĮ, ligoninių, universitetų ir mokslinių tyrimų įstaigų Italijoje ir už jos ribų. Tikime, kad yra novatoriškų sprendimų ir kad yra laukiama, kol jie bus atrasti ir parengti. Įgyvendindami programą „InnoStars Connect“ ir bendraudami su novatoriais, numatome novatoriškus sprendimus, kuriais patenkinami kintantys pacientų ir sveikatos priežiūros sistemų poreikiai, siekiant skatinti sveikesnę ateitį visiems“, – teigė Fabrizio Conicella, „Chiesi Group“ Inovacijų ir kompetencijų centro vadovas. 

Antrasis iššūkis – bendrovė „Synlab Italy“

„Synlab Italy“ yra Europoje pirmaujanti diagnostikos bendrovė, kuri turi naują „integruotą“ požiūrį į medicinos inovacijas, prevenciją ir sveikatos priežiūrą Italijoje; šis požiūris atitinka aukščiausius kokybės standartus Europoje. Įgyvendindama „EIT Health“ programą „InnoStars“, ši bendrovė ieško pažangių diagnostikos biologinių žymenų ir technologijų: 

· plėtoja pažangiausius diagnostikos biologinius žymenis ir technologijas, kuriais siekiama papildyti „Synlab Italy“ paslaugas, įskaitant testavimo metodikų pažangą. 

„Matome didžiules naujoviškų diagnostikos biologinių žymenų ir technologijų galimybes iš esmės pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Įgyvendindami programą „InnoStars Connect“ nekantraujame bendradarbiauti su novatoriais visoje Europoje, kad rastume kūrybiškų sprendimų, kaip pagerinti mūsų paslaugas ir pacientų gydymo rezultatus. Novatoriai, suvieniję jėgas kartu su mumis, gali padėti rasti naujų būdų, kaip teikti pažangiausias diagnostikos paslaugas, kurios padės formuoti sveikatos priežiūros sektoriaus ateitį milijonams Europos Sąjungos piliečių”, – teigė Maurizio Ferrari, „Synlab Italy“ vyriausiasis medicinos personalo pareigūnas (CMO).

Kas gali teikti paraiškas ir kaip?

Startuoliai, MVĮ, ligoninės, universitetai ir mokslinių tyrimų įstaigos iš visos Europos, siūlančios novatoriškus sprendimus minėtiems iššūkiams spręsti, kviečiamos teikti paraiškas dalyvauti programoje „InnoStars Connect“. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turėtų pateikti sprendimą, kurio užbaigtumo lygis nuo TRL 5 (atitinkamoje aplinkoje patvirtinta technologija) iki TRL 7 (sistemos prototipo demonstravimas eksploatavimo aplinkoje), ir būti pasirengę bendradarbiauti atvirųjų inovacijų sistemoje. Atskiros organizacijos, kurios šiuo metu nėra „EIT Health“ partnerės, turi tapti „EIT Health“ programos „InnoStars“ partnerėmis. Prisijungusios prie programos, jos gaus prieigą prie plataus tinklo ir išteklių, kuriais naudojantis siūlomas pokyčius lemiantis bendradarbiavimas su pirmaujančiais sveikatos priežiūros novatoriais.

Organizacijos gali rasti daugiau informacijos ir teikti paraiškas adresu InnoStars Connect | EIT Health. 

Bendroji informacija

Apie Europos inovacijos ir technologijos institutą (EIT)

EIT yra didžiausia Europos inovacijų ekosistema, vienijanti beveik 2 400 partnerių iš verslo, mokslinių tyrimų ir švietimo sektoriaus visoje Europoje. EIT didina Europos gebėjimą diegti naujoves, padėdamas spręsti neatidėliotinas pasaulines problemas ir ugdydamas verslumo talentus, kad Europoje būtų užtikrintas tvarus augimas ir kuriamos kvalifikuotos darbo vietos. EIT yra ES agentūra ir neatsiejama ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ dalis. Institutas remia dinamiškas visos Europos partnerystes, EIT žinių ir inovacijų bendrijas, kurias sudaro pirmaujančios bendrovės, mokslinių tyrimų laboratorijos ir universitetai, kurių kiekvienas siekia spręsti kokią norspasaulinę problemą, pradedant klimato kaita ir baigiant sveikata ir atsinaujinančių išteklių energija. 

Daugiau informacijos adresu https://eit.europa.eu/.

Apie tinklą „EIT Health“

„EIT Health“ yra aukščiausio lygio sveikatos priežiūros novatorių tinklas, turintis apie 120 partnerių ir remiamas Europos Sąjungos įstaigos – Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT). Bendradarbiaujame tarpvalstybiniu mastu, kad pateiktume naujų sprendimų, kurie padėtų Europos Sąjungos piliečiams gyventi ilgiau ir sveikiau. 

Mums reikia mąstančių lyderių, novatorių ir veiksmingų būdų, kaip pateikti rinkai novatoriškus sveikatos priežiūros sprendimus, siekiant spręsti didėjančio lėtinių ligų skaičiaus ir sergamumo keliomis ligomis vienu metu problemą bei pasinaudoti technologijų teikiamomis galimybėmis, kad galėtų peržengti įprastų gydymo, prevencijos ir sveikos gyvensenos metodų ribas. 

Mūsų įsipareigojimas skatinti sveikatos priežiūros pažangą yra tvirtas, atsižvelgiant į mūsų aktyvų vaidmenį kuruojant ir finansuojant mokslinius tyrimus, taip pat sudarant jiems palankesnes sąlygas. Tinklas „EIT Health“, pripažintas vienu pagrindinių sveikatos priežiūros inovacijų dalyvių, pasiekė šių laimėjimų: paskatino daugiau kaip 2 500 startuolių ir veiklą plečiančių įmonių, padėjo savo remiamiems startuoliams pritraukti 1,9 mlrd. EUR investicijų, pateikė rinkai 113 sprendimų sveikatos priežiūros srityje ir parengė 49 000 studentų bei specialistų. 

„EIT Health“ sujungia visus susijusius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus iš visų Europos valstybių, būtinai įtraukiame visus vadinamojo žinių trikampio aspektus, kad mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo sankirtoje būtų diegiamos naujovės piliečių labui. 

Apie tinklo „EIT Health“ programą „InnoStars“

„InnoStars“ yra viena iš aštuonių tinklo „EIT Health“ geografinių sričių. Ji apima pusę Europos, įskaitant Lenkiją, Vengriją, Italiją ir Portugaliją, bei papildomus regionus, įtrauktus į EIT regioninę inovacijų sistemą, t. y. Baltijos šalis, Kroatiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Graikiją ir Rumuniją. Pagal Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę (EIS) ši šalių grupė priskiriama prie vidutinio lygio inovatorių. Programoje „InnoStars“ daugiausia dėmesio skiriama regiono verslumo, inovacijų ir švietimo skatinimui sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo srityse, taip pat atotrūkio tarp regionų, kurie pirmauja inovacijų srityje, ir regionų, kurie daro pažangą, panaikinimui.    

Apie EIT regioninės inovacijų sistemos programą (EIT RIS)

EIT regioninę inovacijų sistemą (EIT RIS) sukūrė Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 2014 metais, siekdamas panaikinti atotrūkį tarp regionų, kurie pirmauja inovacijų srityje, ir regionų, kurie daro pažangą, pagal Europos inovacijų rezultatų suvestinę (EIS). Šia programa siekiama brandinti Vidurio, Rytų ir Pietų Europos regionus, atrandant išskirtinius jų inovacijų pranašumus, ir įtraukti vietos novatorius į visos Europos programas. Šios iniciatyvos dėka EIT bendruomenė įtraukia vietos inovatorius, įskaitant studentus, tyrėjus, enterprenerius, organizacijas ir bendruomenes, bendradarbiaujant su mokslo, verslo ir kitais inovacijas skatinančiais sektoriais. Sveikatos priežiūros srityje ši programa rengiama nuo 2016 m., ji koordinuojama tinklui „EIT Health“ įgyvendinant programą „InnoStars“. Ji apima 11 tinklo „EIT Health“ centrų, įsikūrusių 11-oje Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalių. 

Tinklas „EIT Health“: kartu kurkime sveiką gyvenseną Europoje

TAIP PAT SKAITYKITE