Venoruton spray purškalas kojoms

Nauja atsiskaitymo už kraują ir jo komponentus tvarka

Prieš kurį laiką gana plačiai skambėjo Nacionalinei kraujo programai skirtų lėšų, perdirbto kraujo produktų panaudojimo problemos, tai atliekančių įstaigų tarpusavio nesutarimai. Tad šiuos dalykus patikrinus Valstybės kontrolės auditoriams, išnagrinėjus specialistams imtasi gana esminių permainų.
Nuo šių metų sausio pirmosios iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto nebefinansuojama Nacionalinė kraujo programa, o kraujo gamybos ir mokėjimo už išduotus komponentus bei preparatus išlaidos jau yra įskaičiuotos į asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas. Tad lėšos, kurios anksčiau PSDF biudžete buvo skiriamos Nacionalinei kraujo programai (2009 metais – 32,4 mln. litų), nuo šių metų pradžios skirtos apmokėti paslaugoms, kurių metu naudojami kraujo produktai. Dėl to buvo padidintos 137 tokių paslaugų bazinės kainos (104 – stacionarinių paslaugų, 4 – dienos chirurgijos, 4 – dienos stacionaro, 1 –  paliatyviosios pagalbos, 21 –  transplantacijos ir 3 slaugos paslaugų kainos).
Siekiant kuo tiksliau atlikti šį darbą, buvo surinkti duomenys, kiek faktiškai buvo panaudotą kraujo produktų visose 69 Lietuvos  ligoninėse, kurios juos naudojo. Remiantis šiais duomenimis buvo atlikti vidutinių sąnaudų apskaičiavimai, ir šios sumos įskaičiuotos į paslaugų bazines kainas.
Be to, įgyvendinant Valstybės kontrolės audito rekomendacijas ir siekiant užtikrinti optimalų kraujo komponentų naudojimą, praėjusių metų pabaigoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtintos naujos kraujo produktų naudojimo indikacijos (įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.). Pagal naująją tvarką planuoti bei įsigyti gydymo reikmėms būtiną kraujo komponentų ir preparatų kiekį įpareigotos pačios gydymo įstaigos. Tikimasi, kad šios permainos paskatins sveikatos priežiūros įstaigas efektyviau naudoti PSDF lėšas apsirūpinant gydomiems pacientams reikalingais kraujo produktais.
Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Česlovas Grencevičius, Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas,
tel. (8 5) 236 4166


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE