Natula

Narkomanai anonimai: „Mūsų pagrindinis tikslas – padėti dar kenčiantiems priklausomiesiems“

Pokalbis su Narkomanų anonimų draugijos nariu Arvydu apie sveikstančių nuo šios priklausomybės judėjimo įsikūrimą ir dabartį pasaulyje bei Lietuvoje.

Kada ir kaip susikūrė Narkomanų anonimų draugija pasaulyje?

NA ištakos yra JAV 1953 metais. Draugiją įkūrė narkomanai, kurie sveiko kartu su anoniminiais alkoholikais ir laikui bėgant nutarė sveikti atskirai. Narkomanų anonimų grupės organizavosi labai sunkiai – narkomanų niekas nenorėjo priimti. Vien jau žodis „narkomanas“ atbaidydavo, niekur nebuvo galima išsinuomoti patalpų, todėl NA nariai rinkdavosi butuose, parkuose.

Pati judėjimo pradžia buvo Los Andžele, jo steigėjas buvo Džimas Kerry. Ir apie dvidešimt metų – nuo 1953 m. iki maždau 1970-ųjų tas judėjimas „plaukiojo“: neturėjo bazinių tekstų, didžiąją dalį jų skaitomos literatūros sudarė AA draugijos tekstai. Nebuvo nei NA draugijos tradicijų, nei ko nors panašaus. Tik po 20 metų pradėjo jos pradėjo kurtis, žmonės pradėjo dėlioti sveikimo programą, naudotis jos rekomendacijomis.

Didžiausi pasikeitimai įvyko 1983 metais, kai buvo išleista NA knyga „Bazinis tekstas“. Nuo tada draugija pradėjo stiprėti ir tvirtėti. JAV buvo sukurta NA įstaiga, kuri koordinuoja visą NA veiklą, Europoje taip pat yra jos tam tikra struktūra. Ten yra spausdinama NA literatūra. Būtent iš ten ta literatūra dalinama visoms 106 pasaulio šalis, kuriose veikia NA. Taip pat NA draugijoje vyksta susirinkimai, kuriuos organizuoja 35 tūkstančiai grupių visame pasaulyje.

O apie ką yra „Bazinis tekstas“? Ar jis turi kūrėjus?

„Bazinis tekstas“yra knyga, skirta perduoti sveikimo žinią ir sukurta kolektyviai. Net ir dabar vyksta NA seminarai, kuriuose klausimai formuluojami pasitelkinat asmeninę patirtį. Kiekvienoje šalyje tai užrašoma ir siunčiama į centrinę būstinę. O toje vadinamojojeįstaigoje tas istorijas atrenka ir išleidžia knygą. Kertiniai 12 žingsnių ir 12 tradicijų tekstai, kaip ir daugelis brošiūrų, buvo išleisti draugiškai, kartu susėdus. Aš pats prieš porą metų dalyvavau Latvijoje seminare apie NA tarnavimą gydymo įstaigose. Ten ir iš Rusijos atvažiuoja žmonių, dalinasi patirtimi, toje šalyje labai stipri Anoniminių narkomanų bazė. Mes, lietuviai, irgi važinėjam į kitas šalis – neseniai buvome Estijoje, dalinomės savo patirtimi. Viskas, kas įeina į knygas, yra kolektyvinio sutarimo reikalas. Paskutinis toks seminaras buvo praėjusiais metais Maskvoje: buvo skaičiuojama, kiek atvažiuoja sveikstančiųjų, buvo dalinamasi patirtimi, tad laukiame dabar tų visų brošiūrų – kaip Ligoninių įstaigų komitetui tarnauti ir kaip NA pristatyti visuomenei, nes tokios tradicijos Lietuvoje kol kas neturime.

Pastaruoju metu pradėjome glaudžiau bendradarbiauti su įstaigomis, tačiau kol kas daug patirties neturime, tad labai daug dalykų ateina iš Europos ir Rusijos. Jeigu mums kyla klausimų, siunčiame juos į centrinę būstinę. Centrinė būstinė teikdama atsakymus pasinaudoja kitų šalių patirtimi, ir tada jau per delegatus perduoda žinias mūsų šalies NA draugijai.

Kaip įsikūrė Narkomanų anonimų draugija Lietuvoje?

Lietuvoje šis judėjimas prasidėjo apie 1992 metus Vilniuje. Pradžia buvo gana sunki. Buvo netgi žmonių, kurie ateidami į NA susirinkimus vartojo svaigiąsias medžiagas. Teko girdėti, kad netgi buvo platinami narkotikai prie įėjimo į NA grupę… Buvo įvairiausių dalykų.

Bet, kaip ir kiekvienoje veikloje, atsiranda tokių, kurie iš tikrųjų tiki tuo, ką daro, – tai buvo keletas žmonių, kurie dabar blaivūs po 15 metų. Vardų neminėsiu, bet čia, Vilniuje, vienas iš įsteigėjų dalyvavo paskutiniame Konvente; yra ir moteris, kuri labai daug prisidėjusi prie NA Lietuvoje steigimo. Dar buvo trečias žmogus, šiuo metu jis išvykęs į užsienį. Jis įkūrė, užregistravo judėjimą kaip draugiją. Būtent tie žmonės ėjo į NA susirinkimus, kūrė NA grupes, ir po truputį ta veikla plėtėsi.

Seniausiai NA grupei yra keliolika metų. Tačiau, kaip minėjau, viskas prasidėjo seniau, 1992 metais. Iš pradžių Narkomanų anonimų grupės rinkosi Vilniaus priklausomybės ligų centre, paskui nuomavo patalpas Gerosios Vilties gatvėje. Ten vyko gana ilgas keleto metų brandos etapas. O paskui dalis NA narių išsikėlė į Rūdininkų gatvę, ten sukurta grupė „Naujas kelias“ (ji neseniai minėjo savo įsikūrimo 12 metų jubiliejų), kur iki šiol kiekvieną dieną vyksta NA susirinkimai. Būtent nuo šios grupės NA judėjimas pradėjo sparčiai augti. Pats tenai pradėjau lankytis, dabar su bendraminčiais esame įkūrę NA grupę „Laisvė“, kuri renkasi J. Matulaičio bažnyčios parapijos namuose, Vilniuje.

O grįžtant prie NA pirmeivių Lietuvoje, tie žmonės labai daug padarė: vertė NA literatūrą iš anglų kalbos. Tai buvo idėjiniai žmonės. Žinoma, sveikstančių narkomanų kelias ne vien rožėm klotas: buvo ir atkryčių, ir kitokių nesėkmių, tačiau ėjome, stengėmės.

Užmezgėme kontaktą su ligoninėmis, su kitomis įstaigomis: mūsų pagrindinis tikslas – perduoti žinią kitiems priklausomiesiems, kurie kenčia. Artimai bendradarbiaujame su Vilniaus priklausomybės ligų centru. Pats penkerius metus vaikštau į tą įstaigą susitikti su ten paguldytais žmonėmis. Iš ten į mūsų draugiją ateina nemažai naujų narių.

Ar NA judėjimas labiau išplitęs tik sostinėje?

Ne, Kaune irgi yra grupė, veikianti jau gerą dešimtmetį. Ją įsteigė du žmonės, kurie jau gerokai daugiau negu 10 metų blaivi. Ten buvo taip: beveik pusę metų į NA susirinkimą ateidavo vienas žmogus, sėdėdavo kiekvieną dieną, o paskui atsirado antras žmogus… Taip jiedu beveik porą metų lankė NA grupę, nes kiti tai ateidavo, tai atkrisdavo, ir dabar – būtent tų dviejų žmonių dėka Kaune susiformavo labai stipri grupė, ir ji veikia iki šios dienos. Žinoma, problemų, kaip ir visur, netrūksta.

Tačiau vyksta labai daug pozityvios veiklos: daug vertimų, kuriasi regionas. Dabar jį sudaro 12 veikiančių Anoniminių narkomanų grupių. Daugiausia jų yra Vilniuje – penkios. Taip pat yra Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Alytuje…

Per savaitę Lietuvoje vyksta 35 Anoniminių narkomanų susirinkimai. Dabar mūsų sveikimo programą pristatome kalėjimuose. Turime stiprius Ligoninių įstaigų, Visuomenės informavimo komitetus. Jie tarpusavyje bendradarbiauja. Iš tikrųjų mes labai stipriai stengiamės.

Šiais metais rugpjūčio 8–10 dienomis Šventojoje vyks Baltijos šalių konventas.

Sveikstančiųjų priklausomų žmonių daugėja. Tai yra svarbiausia. Juk tie žmonės, kurie darė nusikaltimus, sėdėjo kalėjime, plėšė, dabar turi galimybę elgtis ir gyventi kitaip.

Kaip skleidžiamos žinios apie NA judėjimą, su kuo bendradarbiauja NA draugijos nariai?

Draugijos ateina į gydymo įstaigas. Tarkim, į Vilniaus priklausomybės ligų centro Detoksikacijos skyrių du kartus per savaitę ateina Narkomanų anonimų nariai ir perduoda žinią. Taip pat NA nariai važiuoja į kalėjimus – Pravieniškių, Alytaus, Marijampolės, Kybartų įkalinimo įstaigas. Ten yra daug žmonių, kurie galbūt ir nepripažįsta šios problemos, bet mes jiems papasakojame savo kelią, pasidaliname savo patirtimi, kaip mums padėjo, ir tada žmogus jau renkasi…

NA nariai irgi stengiasi bendradrabiauti ne vien su detoksikacijos skyriais,– važinėjame ir į reabilitacijas, kurių yra keliolika Lietuvoje. Beveik visos reabilitacijos yra atviros bendradarbiauti. Jos skatina žmones, baigusius reabilitacijos programą, eiti pas Narkomanus anonimus, nes taip yra daug didesni šansai likti blaiviems.

Bendradarbiaujame ir su kalėjimo departamentu, kurio atsakingi darbuotojai atsiunčia žmonių į NA grupes. Kaip ilgai išsilaiko ten žmogus, jau ir jo reikalas, kadangi mums svarbu anonimiškumas, mes nekontroliuojame, nei iš kur jis, neįdomu, ką iki tol veikė, kiek teistumų turėjo, kokius narkotikus vartojo ar panašiai… Mums tai nėra svarbu. Mums svarbu, kad žmogus ateina ir būna su mumis.

Būna, kad žmonės ir atkrenta, ir grįžta… Tokių taip pat nemažas skaičius, nes NA gyvenimas yra patrauklus. O į NA ateina būtent dėl mūsų žinios skleidimo… Pavyzdžiui, šiais metais Lietuvos konvento metu kovo mėnesį pristatėme NA judėjimą viešai atvirame susirinkime: dalyvavo keliolika žmonių – priklausomųjų artimieji, taip pat buvo Kalėjimo departamento darbuotojų. Taip ir bandom papasakoti visuomenei, kad esame ir kas esame.

Siekiame ir toliau bendradarbiauti su žiniasklaida. Būtent šio srities dėka žmonės turi daugiau galimybių susirasti Narkomanų anonimų draugiją.

Taip pat yra pagalbos telefono numeris, kuriuo paskambinęs žmogus gali gauti visą NA informaciją: kur vyksta NA susirinkimai, kur renkasi NA grupės. Štai tas numeris: +37063322272.

Lipdukus su šiuo numeriu esame išklijavę ir viešajame transporte, taip pat daliname vizitines su kontaktais kalėjimuose, reabilitacijose. Mūsų draugijos Visuomenės informavimo komitetas prižiūri interneto tinklalapį: www.lietuvos-na.lt Tame tinklalapyje kiekvienas žmogus gali rasti informaciją apie Narkomanų anonimų draugiją, jų veiklą, susirinkimų laiką ir panašiai. Taip pat ten skelbiama daug NA literatūros: brošiūros, lankstinukai ir t.t. Yra ir NA kalbėtojo susirinkimų įrašai, kurių galima pasiklausyti.

Narkomanai anonimai yra žmonės, kurie sveiksta, ir pagrindinis mūsų sveikimo tikslas yra padėti kitiems.

Žmogus, nustojęs vartoti narkotikus, iš tikrųjų atsiskaito su visuomene – turi antstolių, turi skolų, baudų… Sveikstantis priklausomas žmogus stengiasi sąžiningai dirbti, išeina iš kriminalinio pasaulio ir grįžta į normalų.

Džiugina tai, kad NA draugija padeda žmonėms išlipti iš kriminalinių nusikaltimų liūno.

Dar vienas labai svarbus aspektas: mes jaunimą irgi stengiamės traukti iš tų bėdų.

O kokio amžiaus žmonės ateina į NA draugiją?

Ateina daugiau žmonių iki 30 metų, negu jau peržengusių šią ribą. Jų yra pusė. Kita pusė – nuo 30 iki 35 metų. O keturiasdešimtmečius galima suskaičiuoti ant pirštų. Tai – senbuviai, kurie ir įkūrė NA.

Tad daugiausia yra jaunimo. Perspektyvūs jauni žmonės, kurie eis į priekį, jie yra imlūs, stiprūs žmonės, padaro daug gerų, altruistinių darbų. Ir svarbiausia – nebevartoja kvaišalų.

Tekstas, kuriuo trumpai prisistato Narkomanų anonimų draugija

NA – tai draugija žmonių, kurie reguliariai renkasi tam, kad padėtų vienas kitam išlikti švariems. Pasaulinė draugija „Narkomanai anonimai“ veikia nuo 1953 metų. Lietuvoje Narkomanų anonimų draugijos veikla prasidėjo 1992 metais. Šiandieną 130-tyje pasaulio šalių kiekvieną savaitę vyksta daugiau kaip 58 tūkstančiai NA susirinkimų, Lietuvoje – 35 susirinkimai. Lietuvoje veikia 12 grupių: Vilniuje – 5 grupės; Kaune –2 grupės; Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Elektrėnuose ir Visagine – po 1 grupę (2011 metų duomenys).

Kiekvienos Narkomanų anonimų grupės pagrindinis tikslas – perduoti žinią tam priklausomajam, kuris vis dar kenčia. Daugiau nei 58 metus mūsų tikslas nesikeičia. Mes negalime pakeisti priklausomojo ar priklausomybės prigimties: mes tesiekiame padaryti sveikimą kaip galima labiau prieinama. Kiekvienas priklausomasis gali nustoti vartoti narkotikus ir rasti naują gyvenimo kelią.

Vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu – noras nustoti vartoti. Mes nepriklausome jokiai kitai organizacijai, pas mus nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio, nereikia niekam įsipareigoti, nereikia niekam duoti pažadų. Mes nesusiję su jokia religine, politine ar teisėsaugos įstaiga ir niekada nesame kontroliuojami. Dalyvavimas Narkomanuose anonimuose nemokamas – kiekvienas iš mūsų jau sumokėjome savo skausmu.

Kiekvienas gali prisidėti prie mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės ar seksualinės orientacijos, religijos ar jos nebuvimo. NA susirinkime laukiamas kiekvienas, kam narkotikai tapo rimta problema. Nesvarbu, iš kur mes atėjome, kiek ir kokius narkotikus vartojome, koks mūsų išsilavinimas ir kuo mes užsiimame, durys NA atidarytos mums visada. Vieno priklausomojo pagalba kitam turi neprilygstamos terapinės vertės. Mes – ne profesionalų draugija: mes dalijamės visa patirtimi, kuri mums padėjo sveikti ir padeda gyventi be narkotikų. Mūsų sveikimo programa remiasi principais, žinomais kaip Narkomanų anonimų 12 žingsnių.

Narkomanai anonimai – tai dvasinė, o ne religinė programa. Dievą kiekvienas priima taip, kaip jį supranta. Į NA ateina įvairių konfesijų žmonių, taip pat ateistų ir agnostikų. Skirtingos Dievo sampratos ar jų nebuvimas nėra kliūtis sveikti Narkomanuose anonimuose.

Kalbino Antanas Šimkus

Bernardinai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE