Gudručio vaistinė

Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė” pasirengęs startuoti

Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė” išaugo iš prieš tai 5 metus sėkmingai visoje Europoje rengto konkurso „Nerūkanti klasė” . Pastarasis buvo skirtas rūkymo prevencijai, o per konkurso gyvavimo metus jame dalyvavo daugiau nei 20 tūkstančių mokinių.

Atsižvelgiant į kintančią jaunimo legalių ir nelegalių narkotinių medžiagų vartojimo situaciją, nuo 2010 m. pradėtas organizuoti Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė”. Pirmus metus rengtame naujo formato konkurse jau dalyvavo daugiau kaip 3,5 tūkst. aštuntokų iš 150 Lietuvos mokyklų, kurie noriai propagavo blaivios klasės idėją. Konkurse ir šiemet numatomos prevencinės veiklos, susijusios su tabako, alkoholio, taip pat nelegalių narkotinių medžiagų vartojimu. Konkursas skirtas Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigų 8-ųjų klasių mokiniams.

Pagrindinis konkurso tikslas: siekti pagerinti mokinių, jų tėvų, specialistų ir visos bendruomenės žinias apie legalių ir nelegalių narkotinių medžiagų poveikį sveikatai, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinant nepradėti vartoti, o vartojančius nutraukti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.
Blaivi klasė – tokia klasė, kurioje mokosi sveiki, pozityviai mąstantys, nuo bet kokių kvaišalų nepriklausomi mokiniai. Blaivus mokinys – tai nei tabako, nei alkoholio, nei kitų psichoaktyviųjų medžiagų nevartojantis jaunuolis, kuris supranta narkotinių medžiagų keliamus pavojus, tausoja savo sveikatą, skatina taip elgtis kitus bendraamžius ir nepasiduoda jam primetamiems stereotipams.

Konkursas organizuojamas pagal tarptautinę metodiką, jo efektyvumas yra patvirtintas tarptautinėmis mokslinėmis studijomis. Konkursas vyks nuo 2011 m. spalio iki 2012 m. balandžio mėn. Konkurso vykdytojai:

– oficialus koordinatorius: Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras,

– konkurso organizatoriai: savivaldybių/rajonų Visuomenės sveikatos biurai; Švietimo skyrių padaliniai.

– konkurso vykdymo partneriai: Lietuvos mokinių parlamentas; Studentų farmacininkų draugija.
Konkurso mokslinis konsultantas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Profilaktinės medicinos katedra.

Konkurso metodiniai konsultantai: Valstybinis psichikos sveikatos centras; Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas; Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; Nacionalinė tabako, alkoholio kontrolės koalicija. Konkurso garbės globėja: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Konkurso finansiniai rėmėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Nuotykių parkas „Lokės pėda” ir kiti privatūs rėmėjai.
Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė
Konkurso „Blaivi klasė” nacionalinė koordinatorė Aina AdomaitytėTAIP PAT SKAITYKITE