Hempo

M. Navickienė: socialiniai darbuotojai kuria vertę ir naudą visuomenei, tą patvirtina ir Lietuvos gyventojai

Socialiniai darbuotojai

Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas, – taip sakė dauguma (77 proc.) visuomenės nuomonės agentūros „Spinter tyrimai“ spalio mėnesį apklausoje dalyvavusių respondentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei ketvirtadalis, 27 proc., šalies gyventojų vienaip ar kitaip yra susidūrę su socialiniu darbuotoju. Tai trimis procentiniais punktais daugiau, nei praeitais metais. Padaugėjo žinančių, kad susidūrus su iššūkiais šeimoje, galima kreiptis pagalbos į socialinius darbuotojus. 63 proc. respondentų socialinio darbuotojo darbo naudą visuomenei, tarp kitų naudų, įžvelgia tame, kad socialinis darbuotojas rūpinasi vienišais senoliais. Taip manančių per metus padaugėjo net 8 proc. punktais. Reprezentatyvios apklausos metu buvo apklausta 1011 suaugusiųjų šalies gyventojų.

„Žmonės, susidūrę su gyvenimo iššūkiais, žino, kad pagalbos gali kreiptis į socialinius darbuotojus ir nesidrovi tai daryti. Visuomenė vertina socialinių darbuotojų darbą kaip naudingą. Tai didžiulis pripažinimas ir įvertinimas tiems, kurie kasdien nuoširdžiai padeda tiems, kuriems labiausiai to reikia. Dėkoju kiekvienam socialiniam darbuotojui, dirbančiam tokį svarbų, neretai ir labai sudėtingomis sąlygomis, darbą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministrė M. Navickienė sako, jog labai svarbu, kad žmonės ir toliau drąsiai kreiptųsi pagalbos į socialinius darbuotojus, pasinaudotų teikiamomis prevencinėmis socialinėmis paslaugomis. Šios paslaugos padeda pavieniams žmonėms ar bendruomenėms sulaukti pagalbos kur kas anksčiau, nei jų problemos įsisenėja ir tampa sunkiai įveikiamos. Prevencines socialines paslaugas nemokamai gali gauti visi, kuriems jos reikalingos, nes nėra vertinamas šių paslaugų poreikis. Todėl paslaugos yra lengviau prieinamos ir pasiekia konkretų žmogų ar bendruomenę.

Pasiteiravus respondentų, ar jie žino, kad susidūrę su iššūkiais šeimoje gali kreiptis pagalbos į socialinius darbuotojus, dirbančius savivaldybėje ar socialinių paslaugų įstaigose, net 77 proc. respondentų atsakė teigiamai. 2022 m. teigiamai atsakė 76 proc.

Tiesiogiai susidurti su socialiniu darbuotojų teko 27 proc. apklaustųjų, tai yra trimis procentiniais punktais daugiau, nei praeitais metais, kai teigiamai atsakė 24 proc. Su socialiniu darbuotoju dažniau teko susidurti vyriausiems respondentams ir kaimo vietovių gyventojams.

Dauguma (77 proc.) apklaustųjų socialinį darbą vertina kaip naudingą visuomenei: 29 proc. mano, kad labai naudingas, 48 proc. – kad naudingas.

Dažniausiai manoma, kad socialinį darbuotoją geriausiai apibūdina žodis „padėjėjas“ (64 proc.), 38 proc. respondentų socialinį darbuotoją sieja su konsultantu, 32 proc. – su prižiūrėtoju, 31 proc. – su specialistu.

Socialinio darbo esmė dažniausiai suvokiama kaip socialinių paslaugų organizavimas, taip mano 56 proc. apklaustųjų, 45 proc. respondentų socialinį darbą suvokia kaip pagalbos teikimą asmenims, patekusiems į sudėtingą gyvenimišką situaciją, 37 proc. – kaip problemų sprendimą, siekiant pagerinti žmogaus gyvenimą, kai jis pats nepajėgus savimi pasirūpinti, 31 proc. – kaip socialinio darbuotojo ir jo kliento bendrą veiklą, siekiant išspręsti kliento problemą.

63 proc. respondentų socialinio darbuotojo darbo naudą visuomenei įžvelgia tame, kad socialinis darbuotojas rūpinasi vienišais senoliais. Pusė, 52 proc., apklaustųjų teigia, kad socialinis darbuotojas prisideda prie žmonių su negalia integracijos visuomenėje, 41 proc. – kad socialinio darbuotojo veikla yra naudinga kuriant geresnę visuomenės psichologinę sveikatą,  41 proc. – kad socialinis darbuotojas prisideda prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.

Šiuo metu šalyje dirba beveik 15 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų apie 5 tūkst. – socialinių darbuotojų. Per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius siekia beveik 98 tūkst., per paskutinius penkerius metus jų padaugėjo per 30 tūkst.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia, kad socialinis darbas šalyje būtų matomas ir vertinamas, o socialiniai darbuotojai, kaip savo srities profesionalai, prilygtų kitų, prestižinėmis laikomų profesijų atstovams, įgytų ir išlaikytų žmonių pasitikėjimą, būtų aktyvūs ir iniciatyvūs.

Socialinių darbuotojų darbo užmokestis, palyginti su 2018 metais, padidėjo dvigubai. Vidutinis socialinių darbuotojų darbo užmokestis „į rankas“ 2023 m. yra 1163 eurai, 2018 m. buvo 583 eurai. Nepaisant to, vidutinis socialinių darbuotojų darbo užmokestis vis dar nesiekia vidutinio darbo užmokesčio šalyje – šiemet jis sudaro 95,5 proc.

Nuolat siekiama užtikrinti geresnes darbo sąlygas socialiniams darbuotojams. Nuo 2022 metų spalio veikia Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centras, kuris yra atsakingas už nemokamų mokymų organizavimą ir vedimą, metodinės pagalbos teikimą, naujų socialinių paslaugų srities darbuotojų palydėjimą jų profesinėje veikloje. Per palyginti trumpą laiką šis centras jau pasiekė puikių veiklos rezultatų.

Šių metų liepos mėnesį patvirtintas Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas. Šis naujas ir svarbus dokumentas numato aukštus socialinių darbuotojų veiklos standartus, elgesio normas, išryškina vertybes.

TAIP PAT SKAITYKITE