Mollers

Liuksemburge įvyko pagrindinės ECHIM grupės susitikimas

Šių metų kovo 1–2 dienomis Liuksemburge įvyko ECHIM pagrindinės grupės susitikimas dėl Europos Bendrijos sveikatos rodiklių stebėsenos (ECHIM – European Community Health Indicators Monitoring) projekto tolimesnių darbų aptarimo, įsivedant vienodus Europos bendrijai sveikatos rodiklius.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras yra vienas iš penkių pagrindinių ECHIM projekto partnerių bei priklauso pagrindinei specialistų grupei. Taip pat Lietuvos tyrėjų grupei yra priskirta grupė šalių (Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Moldova, Rumunija, Slovakija bei Vengrija), kurioms vėliau bus demonstruojami gauti rezultatai, siekiant, kad kuo daugiau kitų šalių prisijungtų prie sukurtos rodiklių sistemos.
Pagrindinis dėmesys susitikimo metu buvo skiriamas problemų aptarimui, įsivedant Europos bendrijos sveikatos rodiklius (ECHI – European Community Health Indicators) savo šalyje. Daugumos šalių atstovai pagrindinėmis problemomis įvardino žmogiškųjų resursų bei finansavimo trūkumą, siekiant įgyvendinti ECHIM projektą. Patirtimi, įsivedant šiuos rodiklius, dalinosi Italijos bei Slovėnijos atstovai. O darbo grupėse metu kiekvienas šalies atstovas turėjo galimybę pasidalinti problemomis bei aptarti problemų sprendimų būdus su kolegomis bei ekspertais, įsivedant ECHI rodiklius savo šalyje.
Susitikime dalyvavo Suomijos, Serbijos, Graikijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Portugalijos, Nyderlandų, Maltos, Liuksemburgo, Belgijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Italijos, Austrijos bei Lietuvos atstovai. Taip pat dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos, Eurostat, DG SANCO atstovai.
Daugiau informacijos:
Dr. Aušra Želvienė
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos stebėsenos skyriaus vedėja
Tel. 8 52 773301
El. Paštas: ausra@lsic.lt
Rita Gaidelytė
Higienos instituto Sveikatos išteklių skyriaus vedėja
tel. 8 52 773303,
El. paštas: rita@lsic.lt.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE