Sebamed

Ligonių kasos atnaujino bazinių kainų nustatymo metodiką

Ligonių kasos

Nuo kitų metų įsigalios atnaujinta Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo metodika, pagal kurią skaičiuojamos kainos bus kur kas tikslesnės ir teisingesnės, pagrįstos išskirtinai gydymo įstaigų sąnaudomis.

„PSDF lėšomis apmokamų paslaugų kainų nustatymo metodika yra tobulinama nuolat, ir per pastaruosius keletą metų jau įgyvendinome kai kuriuos gydymo įstaigoms išties svarbius metodikos pakeitimus. Tačiau nesustojame ir pateikėme kiek didesnį metodikos atnaujinimą. Tobulindami šią metodiką atsižvelgėme ne tik į teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų savikainos sudedamąsias dalis, pakeitimus, bet ir į vertingus socialinių partnerių, kuriems buvo pristatyti planuojami pokyčiai, pastebėjimus. Šios metodikos tobulinimo siūlymams taip pat pritarė Privalomojo sveikatos draudimo taryba“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktorius Gintaras Kacevičius.

Vienas iš svarbiausių atnaujintos metodikos pakeitimų susijęs su duomenų apie medikų atlyginimus taikymu, skaičiuojant paslaugų kainas. Iki šiol šiam skaičiavimui buvo naudojami duomenys apie šalies atitinkamos darbuotojų grupės (pavyzdžiui, gydytojų, slaugytojų) vienam etatui tenkantį vidutinį darbo užmokestį (VDU). Tačiau kai kurių sveikatos priežiūros specialistų VDU yra didesni nei šalies vidurkis ir, patvirtinus bazinę kainą, kuri paremta šalies vidurkiu, atitinkamą specialistą įdarbinti tampa sudėtinga arba jam turi būti mokamas didesnis atlyginimas, kurio bazinė kaina nepadengia. Siekiant lanksčiau atsižvelgti į sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčius rinkoje, naujojoje metodikoje numatyta skaičiuojant paslaugų kainas naudoti duomenis apie atrinktų reprezentatyvių gydymo įstaigų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su atitinkamos paslaugos teikimu, VDU sąnaudas, tenkančias vienam etatui. 

Šioje metodikoje taip pat numatyta, skaičiuojant sveikatos priežiūros paslaugų kainas, suteikti gydymo įstaigoms galimybę gauti papildomų lėšų šias paslaugas teikiančių darbuotojų atostoginiams kaupti ir išmokėti. Iki šiol metodikoje to nebuvo numatyta, ir įstaigos specialistų atostoginiams mokėti turėjo naudoti vidinius resursus.

Be to, atnaujintoje metodikoje numatyta paslaugų kainų skaičiavimuose naudoti ne gydymo įstaigų skirtingai indeksuotas paslaugų kainas, o Valstybės duomenų agentūros skelbiamus vartotojų kainų indeksus ir, remiantis šiuo nacionaliniu rodikliu, sveikatos priežiūros paslaugų kainas indeksuoti vienodai. Taip pat nuspręsta, kad sprendimas dėl kainų indeksavimo, susijusio su infliacijos augimu, bus priimamas įvertinus jos pokyčius nuo paskutinio paslaugų kainų keitimo, susijusio būtent su išaugusios infliacijos padarinių kompensavimu. 

Dar vienas pokytis – gydymo įstaigų bendrosios ir administracinės bei ūkio sąnaudos bus skaičiuojamos tiksliau nei iki šiol, nes bus atsižvelgiama į šių sąnaudų skirtumus pagal tai, kokio lygmens yra gydymo įstaiga – universiteto, respublikos, regiono ir rajono ligoninė, poliklinika, pirminės sveikatos priežiūros centras ar slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. 

Naujojoje metodikoje įtvirtinti pokyčiai bus įgyvendinami palaipsniui, pirmiausia – naujai skaičiuojamoms ar perskaičiuojamoms paslaugų kainoms. Be to, VLK planuoja dar šįmet parengti ir pateikti sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti planą, pagal kurį 2024 m. būtų skaičiuojamos PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų kainos, taikant jau atnaujintą metodiką. 

Atnaujintą PSDF lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų nustatymo metodiką rasite čia.

TAIP PAT SKAITYKITE