Gudručio vaistinė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – šalies medicinos ir sveikatos srities lyderis

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Šį rudenį Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) sulaukė net keleto svarių įvertinimų, patvirtinusių aukštą Universiteto veiklos kokybę. LSMU įvairiais aspektais šiemet vertino šalies ir užsienio ekspertai. 

Rezultatai – solidūs: Universitetas akredituotas maksimaliam laikotarpiui, medicinos ir sveikatos mokslų srityje lyderiauja Lietuvoje ir išlaiko aukštas pozicijas tarptautiniuose reitinguose. 

Neseniai Lietuvos mokslo taryba (LMT) patvirtino palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2018–2022 metais vykdytos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimo rezultatus. Trylika užsienio ekspertų komisijų vertino šalies mokslo įstaigas, atsižvelgta į mokslo veiklos kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį, perspektyvumą.

Šio vertinimo rezultatai – ypatingai palankūs LSMU. 

„Medicinos ir sveikatos mokslų srityje esame lyderiai. Tai patvirtina palyginamojo ekspertinio medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ir odontologijos mokslo krypčių vertinimo rezultatai. Džiaugiamės labai gerai įvertintomis biologijos, veterinarijos ir gyvūnų mokslo kryptimis“, – sako LSMU prorektorė mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė. 

Itin aukštų balų pelnė medicinos ir biologijos mokslų kryptys, žemės ūkio mokslų srityje labai gerai įvertintos veterinarijos ir gyvūnų mokslų kryptys. Gerai įvertinta Universiteto mokslinė veikla odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos mokslų kryptyse

Laimėjimai medicinoje – išskirtiniai 

Ankstesnio ir šio vertinimo rezultatai patvirtino, kad LSMU tyrėjai yra Lietuvos medicinos mokslų lyderiai, vykdantys tarptautinio lygio tyrimus. 

Ekspertai pabrėžė, kad LSMU turi aiškius medicinos krypties tyrimų prioritetus, atitikančius pasaulines tyrimų tendencijas, Universiteto tyrėjų ekspertinę patirtį, sveikatos priežiūros sistemos poreikius, Lietuvos sumaniosios specializacijos kryptis ir Europos Sąjungos mokslo ir inovacijų misijas. 

Įvairios LSMU tyrėjų komandos vykdo aukšto lygio neuromokslų, onkologijos, širdies ir kraujagyslių ligų bei virškinimo sistemos transliacinius tyrimus. Rezultatai publikuojami labai geruose ir puikiuose aukšto citavimo žurnaluose, o tyrimų tvarumą ir plėtrą užtikrina lėšos iš laimėtų nacionalinių ir tarptautinių konkursų.

Įvertinta ir puiki LSMU mokslo tyrimų infrastruktūra, moderni įranga, plėtojami dirbtinio intelekto (DI) pritaikymo vaizdiniams tyrimams, dalyvavimo Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) veikloje, branduolinės medicinos plėtros ir kiti didelės svarbos projektai, steigiama žmogaus biologinių ėminių saugykla (biobankas).

Ekonominę ir socialinę mokslinių tyrimų svarbą rodo licencinės technologijų perdavimo verslui sutartys, augantys patentinės veiklos rodikliai, aktyvus mokslininkų dalyvavimas sprendžiant aktualias sveikatos priežiūros problemas.

Inovacijos farmacijoje – tarptautinės svarbos 

Farmacijos mokslo tyrimų srityje ekspertai itin išskyrė LSMU plėtojamas novatoriškas mikro ir nanotechnologijas tiksliniam vaistų pristatymui, biotechnologines platformas kuriant audinių ant lusto modelius, analitinius vaistų testavimo metodus, pažangių vaistinių medžiagų paiešką. Įvertintas ir aukštas bendradarbiavimo lygis su verslu, labai geras lėšų pritraukimas, žinių ir technologijų komercializavimas.

Ekspertai atkreipė dėmesį į itin motyvuotus ir entuziastingus LSMU Farmacijos fakulteto tyrėjus: jie – tarptautinių patentų bendraautoriai, licencijuotų technologijų išradėjai, startuolių steigėjai, – užtikrina tyrimų tęstinumą. Dabartinė Farmacijos fakulteto infrastruktūra, papildyta nauja modernia įranga – branduolinio magnetinio rezonanso spektrometru, 3D tablečių spausdintuvu, padeda sėkmingai plėtoti inovacijas farmacijoje.

Gyvūnų mokslo tyrimų srityje kaip turintys nacionalinį pripažinimą ir tarptautinę perspektyvą

įvertinti LSMU mokslininkų tyrimai kuriant inovacijas gyvulininkystėje. Pasak ekspertų, LSMUsiekia spręsti klimato kaitos problemas, demonstruoja pažangą gyvūnų genetikos, biologinės įvairovės, maisto gamybos ir maisto tvarumo srityse.

„Išorinių tarptautinių ekspertų įžvalgos leidžia įvertinti ir tobulinti mokslinių tyrimų plėtrą, palyginti savo vertinimo rezultatus su kitų mokslo ir studijų institucijų mokslo krypčių vertinimu, – sako prof. Vaiva Lesauskaitė. – Džiaugiamės tvariais ir gerėjančiais LSMU mokslinių tyrimų vertinimo rezultatais – tai visos universiteto akademinės bendruomenės nuopelnas“. 

Per ateinančius metus, remiantis antrą kartą šalyje atlikto ekspertinio vertinimo rezultatais, Lietuvos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams bus paskirstyta 70 proc. valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų visų mokslo sričių MTEP veiklai plėtoti.

LSMU akredituotas maksimaliam laikotarpiui

Spalį Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) antrąjį kartą akreditavo LSMU maksimaliam laikotarpiui – 7 metams. SKVC suburta tarptautinė išorinių ekspertų grupė LSMU veiklą įvertino teigiamai.

Universiteto veikla vertinta pagal keturias sritis: Valdymas įvertintas labai gerai; Kokybės užtikrinimas – gerai; Studijų ir mokslo veikla – labai gerai,  Poveikis regionų ir visos šalies raidai – labai gerai.

Universitetą vertinusi tarptautinių ekspertų grupė nustatė 8 gerosios praktikos pavyzdžius.

Teigiamai įvertintos LSMU investicijos į mokomąsias simuliacines laboratorijas, kurios laikomos viena geriausios tarptautinės praktikos pavyzdžių šioje srityje. Ekspertai taip pat teigiamai įvertino plačią finansinę, akademinę ir psichologinę paramą, teikiamą lietuvių ir anglų kalbomis visiems akademinės bendruomenės nariams. 

LSMU teigiamai įvertintas už glaudų studijų, tyrimų ir klinikinės praktikos ryšį, už mažą studentų iškritimo lygį ir aukštą absolventų kokybės pripažinimo lygį. 

LSMU teigiamai įvertintas ir už du su Pasaulio sveikatos organizacija bendradarbiaujančius centrus ir tai, kad Universitetas keliose programose įgyvendina pakopinių kompetencijų (EPA) modelį, taip pat transformuojamąją mokymosi praktiką slaugos ir visuomenės sveikatos srityse. 

Prestižiniame reitinge – aukšti įvertinimai 

Šį rudenį naujausiame prestižiniame „Times Higher Education 2024“ (THE WUR) pasaulio universitetų reitinge LSMU rezultatai – vėl vieni aukščiausių Lietuvoje. Pagal rezultatus pirmąja vieta šalyje LSMU dalijasi tik su Vilniaus universitetu. 

„Times Higher Education“ (THE WUR) – vienas trijų prestižinių tarptautinių reitingų, vertinančių pasaulio universitetus. Daugiausia dėmesio šiame reitinge skiriama studijų kokybei, moksliniams tyrimams bei mokslo veiklos įtakai pasaulyje. Vertinamas ir universiteto tarptautiškumas bei iš gamybos ar verslo sugeneruotos pajamos.

Tarp kitų šiame reitinge vertintų šalies universitetų LSMU lyderiauja mokymo ir mokslo tyrimų kokybės srityse. Dauguma rodiklių trejetą pastarųjų metų nuosekliai augo. 

Aukštų įvertinimų tarptautiniuose reitinguose LSMU sulaukia jau ne pirmus metus. Universiteto bendruomenė tokį tarptautinį proveržį vertina kaip aukštos kokybės pripažinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE