Rawpowders

Lietuviai išsiaiškino, kaip veikia smegenys dirbant du darbus vienu metu

Lietuvos mokslų akademija paruoštame trumpame mokslo populiarinimo vaizdo reportaže „Akmens amžiaus smegenys informacijos amžiuje“ pasakojama, kodėl informacijos pertekliaus amžiuje žmogaus smegenų darbas remiasi senais principais, kai kada primena demokratiją ir kaip neuronai pasidalina gaunamas užduotis.

Beveik 15 metų Vilniaus universiteto mokslininkų dr. Aido Alaburdos ir dr. Osvaldo Rukšėno vykdyti nervų sistemos veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimai buvo įvertinti 2012 metais jiems paskyrus Lietuvos mokslo premiją už pasiekimus biomedicinos mokslų srityje.

Neuronų tyrimai suteikia naujų žinių apie, atrodytų, kasdienį mūsų smegenų darbą. Pavyzdžiui, santykinai neseniai pradėtas nagrinėti ryšys tarp smegenų ir virškinimo sistemų veiklos – pasirodo, tai kas virškinama storojoje žarnoje, tiesiogiai veikia mūsų smegenų veiklą. Pastebėtas tiesioginis ryšys tarp čia pagaminamų medžiagų ir smegenų veiklos. Su skaitmeninio encegolografo pagalba Lietuvos mokslininkai vykdo tyrimus, kuriais ieškoma būdų ankstyvų stadijų šizofrenijos, depresijos ir kitų ligų diagnozavimui.

Vaizdo reportaže mokslininkai pasakoja, kaip veikia ir kaip tiriama neuronų veikla – pavyzdžiui, kaip ir kodėl skirtingus signalus siunčiančių neuronų „diskusijose gimsta tiesa“, kodėl kai kurie neuronai „nusileidžia“ daugumos nuomonei. Arba kaip tyrimai leido patvirtinti, jog vienu metu dirbant du darbus (pavyzdžiui, vairuojant ir kalbant telefonu) suminis smegenų darbas išlieka tas pats, smegenys tuos pačius neuronus paskirsto tuo pačiu metu daromoms veikloms.

Lietuvos mokslų akademija mokslo visuomenei bei mokslu besidomintiems (jaunimui, mokytojams ir kt.) viešam naudojimui kuria net 15-os vaizdo klipų ciklą „Mokslas iš arti“. Jame Lietuvos visuomenė supažindinama su aktualiausiomis mokslo sričių naujienomis Lietuvoje – biotechnologijų, atominės energetikos, lazerių mokslo ir kitų sričių pasiekimais. Sukurtus vaizdo klipus galima neribotai naudoti mokyklose pamoku metu, seminaruose, renginiuose ir kt.

To paties projekto apimtyje Lietuvos mokslų akademija yra pradėjusi ir pasaulyje žinomų mokslo populiarinimo knygų leidybą lietuvių kalba. 1 tūkstančio egzempliorių tiražu leidžiamos knygos platinamos mokykloms ir bibliotekoms, o visi besidomintys jau išleistų knygų elektronines versijas gali nemokamai atsisiųsti iš LMA interneto svetainės.

Lietuvos mokslų akademija – pagrindinė valstybės institucija, vykdanti mokslo populiarinimo veiklą. Projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ Lietuvos mokslų akademija įgyvendina kartu su partneriais pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, juo siekiama padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje. Mokiniams ir jaunimui skleidžiamos ir gilinamos žinios apie mokslą ir technologijas, moksle skatinama lyčių lygybė.

 

TAIP PAT SKAITYKITE