Natula

Lietuva dalyvauja Kroatijoje vykstančiame metiniame EK projekto konsorciumo susirinkime dėl psichikos sveikatos pokyčių

dėl psichikos sveikatos pokyčių

Nuo 2021 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kartu su 19 šalių dalyvauja Europos Komisijos remiamuose jungtiniuose veiksmuose, skirtuose įgyvendinti patvirtintas gerąsias praktikas psichikos sveikatos srityje (angl. Joint Action on Support for Member States’ implementation of best practices in the area of mental health).

Šio projekto veiklomis siekiama skatinti ir remti valstybes nares vykdyti psichikos sveikatos sistemos pokyčius, pasitelkiant šiuolaikiškas, tvarias ir įrodymais grįstas intervencijas. 

Lietuva siekia perimti gerosios praktikos pavyzdžius iš Psichikos sveikatos reformos Belgijoje – tai naujų, atsistatymo paradigma (angl. recovery approach) pagrįstų bendruomeninių paslaugų diegimas. Šie pokyčiai yra integrali Nacionalinio pažangos plano patvirtintos plėtros programos „Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimas“ dalis.

Konsorciumo susitikimo spalio 17 ir 18 dienomis metu Lietuvos atstovai pristatė šalies pažangą rengiantis naujų paslaugų diegimui bei įvardijo, kokia tarptautinė ekspertinė pagalba bei mokymai reikalingi pokyčiams įgyvendinti.

TAIP PAT SKAITYKITE