Biorythm

Komisijos komunikatas dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų

veikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Sveikatos priežiūros sistemų skyriaus vadovė Nathalie Chaze:

,,Sveikatos priežiūros sistemų svarba mūsų visuomenėje labai didelė: jos padeda kiekvienam iš mūsų išsaugoti ir gerinti savo sveikatą ir taip prisideda prie visų mūsų gerovės.

Tačiau sveikatos priežiūros sistemoms vis didesnį poveikį daro keli nepalankūs veiksniai: Europos gyventojai senėja ir jiems reikia daugiau ir geresnių sveikatos priežiūros paslaugų; šiuolaikinės technologijos yra veiksmingos, tačiau brangios; sveikatos priežiūros darbuotojai pasiskirstę netolygiai ir jiems sunku patenkinti poreikius, o dėl ekonomikos krizės sumažėjus biudžeto lėšų vyriausybės buvo priverstos priimti sunkių sprendimų.

Dėl šių priežasčių ir norėdama paskatinti plataus masto diskusijas apie ES sveikatos priežiūros sistemas, Europos Komisija šių metų balandžio mėn. priėmė Komunikatą dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų.

Tikra tiesa, kad sveikatos priežiūros sistemos visų pirma turi būti efektyvios – duoti teigiamų rezultatų, t. y. padėti žmonėms būti sveikesniems.

Tačiau veiksmingumo nepakanka. Sveikatos priežiūros sistemos turi būti ir prieinamos, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, galėtų gauti paslaugas, į kurias turi teisę.

Galiausiai sveikatos priežiūros sistemos turi būti lanksčios, t. y. pajėgios veiksmingai prisitaikyti prie sparčiai kintančių aplinkybių ir suteikti galimybę pasitelkus ribotus išteklius spręsti sunkius uždavinius.

Komunikate įvardijama keletas veiksmų, kurių galime imtis, kad įvertintume ir padidintume valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą, prieinamumą ir lankstumą. Tarp šių veiksmų – sveikatos priežiūros sistemų veiklos vertinimas, e. sveikata ir ES sveikatos priežiūros darbuotojų poreikio planavimas. Visos kartu šios priemonės galėtų būti įtrauktos į politinę darbotvarkę, kurią būtų galima parengti drauge su valstybėmis narėmis ir kuri galėtų labai padėti užtikrinti ES pacientams geresnę sveikatos priežiūrą ir mažinti sveikatos priežiūros skirtumus.

Daugiau informacijos:
,,Sveikata – ES” Informacinis biuletenis

http://ec.europa.eu/health/newsletter/131/focus_newsletter_lt.htm

TAIP PAT SKAITYKITE