Gudručio vaistinė

Klaipėdos universitete atidaromas modernus Psichologinio konsultavimo centras

Klaipėdos universitete šį ketvirtadienį bus atidaromas ir miesto visuomenei pristatomas modernus Psichologinio konsultavimo centras. Šis centras praplėtė prieš 10 metų įkurto Psichologinės pagalbos centro funkcijas.

Naujasis Psichologinio konsultavimo centras įrengtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Bendra naujojo centro modernios įrangos kaina – beveik 700 tūkst. litų. Už šias lėšas įrengta Psichofiziologijos laboratorija ir Psichologinio konsultavimo centras.Psichologinio konsultavimo centre bus teikiama psichologinė ir psichoterapinė pagalba Klaipėdos universiteto ir miesto bendruomenei. Juo taip pat naudosis naujos magistrantūros studijų programos „Konsultavimo psichologija“ studentai.

Pasak Klaipėdos universiteto studijų prorektoriaus prof. dr. Mindaugo Rugevičiaus, studentams tai – puiki galimybė įgyti praktinių konsultavimo įgūdžių. Psichologinio konsultavimo centre sumontuota moderni audiovizualinė technika: video kameros, garso įrašymo įranga, įrengtos jaukios konsultavimo erdvės, vienpusio stebėjimo pertvara. Psichofiziologijos laboratorijos įranga skirta laboratorinių darbų atlikimui, psichologiniam testavimui.

Psichologinio konsultavimo centre pagalbą teiks kvalifikuoti specialistai: mokslų daktarai, ilgametę psichologo ar psichoterapeuto darbo patirtį turintys Klaipėdos universiteto dėstytojai. Universiteto bendruomenei paslaugos nemokamos. Kitiems klientams nemokamą psichologinę ar psichoterapinę  pagalbą, klientui sutinkant, galės suteiki Konsultavimo psichologijos magistrantūros studentai. Studentams taip pat dėstys vizituojantis profesorius iš George Mason universiteto (JAV) James E. Maddux. Pasak prof. M. Rugevičiaus, „Tai labai kvalifikuotas konsultavimo psichologijos specialistas, daugelį metų dalyvaujantis rengiant šios srities specialistus JAV“.

Psichologinio konsultavimo centro atidarymas vyks birželio 20 dieną (ketvirtadienį) 15:30 val. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete (S. Nėries g. 5), 240 auditorijoje. Atidarymo metu Universiteto bendruomenei, miestiečiams ir žiniasklaidos atstovams bus demonstruojama psichologinio konsultavimo įranga, suteikta galimybė susipažinti su centro darbuotojais.

Psichologinio konsultavimo centre teikiamos paslaugos:
– Psichologinė ir psichoterapinė pagalba suaugusiems asmeninių krizių, tarpasmeninių konfliktų, šeimos santykių problemų atvejais, išgyvenant netektį, vienatvę, beprasmybę, depresiją, nerimą ir pan.
– Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams, turintiems emocinių ir elgesio problemų, patyrusiems fizinę, emocinę ar seksualinę prievartą, ir jų šeimoms.
– Socialinių – psichologinių bendravimo įgūdžių treniravimo grupiniai užsiėmimai, norintiems geriau suprasti save ir kitus, išmokti reikšti savo ir priimti kitų reiškiamus jausmus, konstruktyviai spręsti tarpasmeninio bendravimo sunkumus.
– Grupiniai užsiėmimai tėvams, norintiems geriau sutarti su savo vaiku, išmokti spręsti konfliktus bei vaiko elgesio problemas.
– Asmenybės, emocijų, intelekto ir pažinimo procesų psichologinis ištyrimas ir įvertinimas (vaikų ir suaugusiųjų).
– Pagalba adaptuojantis universitete studentams, turintiems fizinių, sensorikos ir kitokių negalių.

TAIP PAT SKAITYKITE