Venoruton spray purškalas kojoms

Keisis triukšmo higienos norma

Informuojame, kad nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (toliau – HN 33:2011), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604.
Naujoje HN 33:2011 riukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.
Ši HN 33:2011 netaikoma paties fizinio, juridinio asmens ar filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais.
HN 33:2011 išplėstos sąvokos ir apibrėžimai, sugriežtinti triukšmo ribiniai dydžiai bei triukšmo vertinimo bendrieji reikalavimai.
Atkreipiame dėmesį, kad naujoje HN 33:2011 atsirado naujas skyrius „Triukšmo strateginio kartografavimo bendrieji reikalavimai”.
Daugiau informacijos Jums pateiks:
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas
Viktoras Grincevičius,
tel. (8 45) 467 963,
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene)
Vilda Bajoriūnienė,
tel. (8 45) 596 173,


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE