Nobel biocare

Kauno vaikų abilitacijos centras bus reorganizuotas į mokyklą-darželį

Atsižvelgiant į tėvų, auginančių vaikus su autizmo sindromu ar kompleksine negalia pageidavimus, Kauno miesto taryba pritarė sprendimui Kauno vaikų abilitacijos centrą reorganizuoti į mokyklą-darželį ir toliau komplektuoti 1-ąsias klases.

Kauno miesto taryba kiekvienais metais nustato priešmokyklinių grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičių mokyklose. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų priemonių plano esminė nuostata – mokyklos, kurių klasių komplektavimas neatitinka mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, gali būti reorganizuojamos ar pertvarkomos.

2012-2015 metų priemonių plane buvo numatyta pertvarkyti Kauno vaikų abilitacijos centro struktūrą, keičiant tipą – iš centro į darželį, ir nuo rugsėjo 1 d. nebekomplektuoti 1-ųjų klasių. Vaikų abilitacijos centras būtų tapęs bendrosios paskirties ikimokykline įstaiga su specialiomis grupėmis ir tenkinęs Vilijampolės seniūnijos vaikų, laukiančiųjų eilėje į ikimokyklines įstaigas poreikius.

Dėl šios reorganizacijos buvo gauti tėvų prašymai 3-12 m. vaikus su įvairiapusiais raidos sutrikimais (autizmo sindromu) ir kompleksine negalia ir toliau ugdyti specialiojoje ugdymo įstaigoje, nekeičiant jiems įprastos aplinkos. Vaikams, turintiems autizmo sindromą ar autizmo bruožų, reikalingas pastovumas ir saugi bei tausojanti aplinka.

„Tėvai nerimavo, kad ugdymo įstaigos ir įprastos, saugios aplinkos pakeitimas ne tik neužtikrins vaikų minimalaus ugdymosi poreikių, kurie yra labai dideli ir labai specifiniai, bet ir gali turėti įtakos raidos regresui bei sukelti neatitaisomas pasekmes vaikų raidos dinamikai”, – teigė Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas.

Ateityje planuojama svarstyti galimybę vaikų abilitacijos centrą sujungti su specialiąja mokykla, jame paliekant pradines klases.

Viešųjų ryšių poskyrio informacija

TAIP PAT SKAITYKITE