REXSAN

Jaunieji socialdemokratai pasisako už sveikatos apsaugos sistemos reformą

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (toliau – LSDJS) remia sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio siekį reformuoti sveikatos apsaugos sistemą, siekiant kokybiškų ir prieinamų paslaugų visiems Lietuvos piliečiams, teigiama antradienį išplatintoje LSDJS valdybos patvirtintoje pozicijoje. Pasak LSDJS pirmininko Ramūno Buroko, būtina reikalauti didesnės sveikatos paslaugų teikėjų atskaitomybės, skaidrumo ir teisingumo principų laikymosi, atsižvelgiant į piliečių interesus.

„Lietuvos Respublikos Konstitucijoje aiškiai sakoma, jog valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Šiuo metu visiškai nėra aišku, kurios paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, kurios – iš sveikatos draudimo įmokų, o paciantų nuolat prašoma patiems susimokėti už vieną ar kitą paslaugą valstybinėje gydymo įstaigoje”, – sako R. Burokas, pridurdamas, kad 53 proc. sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų yra pasirašytos su privačiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, 47 proc. – su valstybinėmis.

LSDJS atstovai įsitikinę, jog gerovės valstybės ir solidarios visuomenės Lietuvoje nesukursime be skaidrios, visiems prieinamos ir modernios valstybinės sveikatos apsaugos. Tokios pozicijos laikytis įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnis, kuris skelbia, jog „valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką“. LSDJS palaiko V. Andriukaičio siekį reikalauti didesnės sveikatos paslaugų teikėjų atskaitomybės, skaidrumo ir teisingumo principų laikymosi,
atstovaujant konstitucinėms teisėms, piliečių ir valstybės interesams.

Su LSDJS pozicijos tekstu galite susipažinti čia:
http://jaunimieciai.lt/?p=2273.

Kontaktams:
Ramūnas Burokas
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas
8 612 01265 | ramunas.burokas@jaunimieciai.lt
www.jaunimieciai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE