Sebamed

J. Olekas kreipėsi į Europos Komisiją dėl Europos sveikatos stiprinimo

COVID-19 pandemijai išryškinus nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų spragas ir nepakankamą pasirengimą sveikatos krizių valdymui, pandemija taip pat parodė sistemų nepasirengimą tęsti sėkmingą kasdienių sveikatos apsaugos paslaugų teikimą. Europos Parlamento narys Juozas Olekas drauge su 18 europarlamentarų kreipėsi į Europos Komisiją, siekdami išsiaiškinti, kaip pristatytos iniciatyvos stiprins ES sveikatą ir pasirengimą sveikatos grėsmėms ateityje.

Europos Komisijai paskelbus Europos sveikatos sąjungos iniciatyvą, kurios ragino imtis Europos Parlamento Socialistų ir demokratų frakcija, svarbu suprasti kokių konkrečių veiksmų Komisija imsis siekiant užtikrinti ne tik efektyvų pandemijos suvaldymą, bet ir tolimesnį Europos sveikatos stiprinimą.

„Mes ilgą laiką sakome, kad privalu stiprinti Europos piliečių sveikatą nepaisant nacionalinių apbribojimų ir sienų. Ligos sienų nemato, todėl siekdami užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų naudotis savo fundamentalia teise į sveikatos apsaugą, privalome stiprinti mokslinius tyrimus, užtikrinti, kad visoje Europoje būtų prieinama geriausia ir kokybiškiausia gydymui reikalinga įranga, o specialistų žinios būtų aukščiausios kokybės“, – teigė kreipimosi autorius EP narys J. Olekas.

Komisijai išsiųstame dokumente taip pat klausiama, kaip Komisija užtikrins, kad naujai kuriamos sveikatos iniciatyvos užtikrintų tarp sektorinę sinergiją tarp skirtingų pacientų poreikių. Balanso užtikrinimas tarp retų ir užkrečiamų ligų gydymo, bet tuo pačiu prevencinės apsaugos ir kitų sričių yra ypatingos svarbos, teigia J. Olekas.

„Europos sveikatos sąjunga turi vadovautis holistiniu požiūriu į sveikatą, bet, taip pat, užtikrinti, kad sveikata taptų viena pagrindinių ES politikos sričių. Prieinama, kokybiška ir laiku suteikiama sveikatos apsauga yra kiekvieno Europos piliečio teisė, todėl dirbdami su ES šalimis – narėmis privalome užtikrinti, kad visų pacientų poreikiai būtų atliepti ir nei vienas nebūtų paliktas atgalios“, – teigia europarlamentaras J. Olekas.

Galiausiai, Komisijai išsiųstuose klausimuose teiraujamasi ir apie Europos reagavimo į sveikatos krizes agentūrą, kurią Komisija užsimojo įsteigti, remiantis pozityviu Jungtinių Valstijų BARDA agentūros pavyzdžiu. Europarlamentarai Komisijos prašo patvirtinti, ar agentūros kūrimo procese bus bendradarbiaujama su JAV BARDA, siekiant užtikrinti geriausių praktikų įsisavinimą.

J. Oleko inicijuotus klausimus Europos Komisijai taip pat drauge pasirašė 18 Europos Parlamento narių: István UJHELYI, Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Olivier CHASTEL, Elisabetta GUALMINI, Bronis ROPĖ, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Magdalena ADAMOWICZ, Milan BRGLEZ, Attila ARA-KOVÁCS, Manuel PIZARRO, Sara CERDAS, Cindy FRANSSEN, Viktor USPASKICH, Biljana BORZAN, Alex AGIUS SALIBA, Margarida MARQUES, Barry ANDREWS, Ulrike MÜLLER.

 

TAIP PAT SKAITYKITE