Rawpowders

Iš rinkos išimami nesaugūs porcelianiniai kepimo indai iš Kinijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Skubiųjų informacinių pranešimų apie nesaugius maisto produktus ir pašarus sistema (RASFF) iš Europos Komisijos gautas informacinis pranešimas dėl nesaugių medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu. Pagal gautą informaciją, Vokietijos inspektoriai, atlikę kontrolę didmeninės prekybos įmonėje, nustatė, kad iš Kinijoje pagamintų porcelianinių kepimo indų migruoja didesnis nei leidžiamas kobalto kiekis (0,3 mg/kg). Šių gaminių naudojimas pavojingas vartotojų sveikatai, kadangi iš jų migruoja didesnis negu leidžiamas kobalto oksido kiekis.
Įvairių spalvų kobalto junginių turintys pigmentai naudojami indų paviršių dekoravimui. Pagal Lietuvos higienos normą HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai”, didžiausias leistinas migracijos (išsiskyrimo) iš gaminio, besiliečiančio su maistu (pakuotės), kobalto junginių, perskaičiuotų į gryną kobaltą, kiekis neturi viršyti 0,05 mg/kg. Didesnės koncentracijos gali sukelti ligas.
Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu kontrolę Lietuvoje vykdo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. Pagal pasirašytą tarpžinybinį bendradarbiavimo susitarimą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo minėtą inspekciją dėl gauto RASFF pranešimo apie nesaugius gaminius.
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija tikrins platintojus, kurie įvežė į Lietuvą šių gaminių ir informuos vartotojus apie indų pavojingumą, o įsigijusiems – apie galimybes grąžinti. Už nesaugių gaminių pašalinimą iš rinkos atsakingi platintojai ir pardavėjai, todėl jie privalo tokius gaminius priimti atgal iš vartotojų. Preliminariais duomenimis šių kinietiškų kepimo indų į Lietuvą įvežė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė UAB „Bacoma De Molen” (V. A. Graičiūno g. 6, Vilnius).

 Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE