Mollers

Imazalilas – kas tai?

Vartotojams dažnai kyla klausimų, ką reiškia užrašas ant citrusinių vaisių etikečių: ,,apdorota imazalilu”. Į šį klausimą atsako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Mačytė.

Kas tas imazalilas?

Imazalilas – fungicidas, veikiantis grybelius, ypač pelėsinius, apsaugantis vaisius nuo gedimo. Jis plačiai naudojamas apdorojant citrusinius vaisius po derliaus nuėmimo. Šiltuose kraštuose tai labai aktualu, nes be fungicidų derlius supūtų per keletą mėnesių.
Ar imazalilas kenksmingas?

Imazalilas nėra visiškai nekenksmingas. Grynas šis fungicidas yra toksiškas žinduoliams. Taip pat nustatyta, kad jis tampa pavojingu įkvėpus ar prarijus didelius kiekius. Patvirtintas neigiamas jo poveikis gyvūnų kepenims ir skydliaukei. Žmonių skydliaukės jis neveikia, o poveikis kepenų funkcijai ir audiniui dar tiriamas. Didžiausios rizikos grupei priklauso tiesiogiai dirbantys su šiuo fungicidu, todėl darbuotojai privalo laikytis visų saugos reikalavimų, reikalingų darbui su pesticidais.
Didžiausios leidžiamos koncentracijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba remiasi Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atliekamais tyrimais, išvadomis ir rekomendacijomis. Vadovaujantis jomis, nustatytos imazalilo didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK), kurios nurodytos 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 „Dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų, ir iš dalies keičiančiu Tarybos direktyvą 91/414/EEB“ (OL 2005 L 70, p. 1) ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 893/2010 (OL 2010 L 266, p. 10) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 8 d.
Dėl galimos neigiamos įtakos žmonių sveikatai vartojant imazalilu apdorotus vaisius, jo naudojimas griežtai ribojamas, t.y. nustatytas didžiausias leistinas kiekis (DLK) – 5,0 mg/kg, kuris mokslininkų pripažintas kaip saugus. Daugiausia imazalilo aptinkama ant citrusinių vaisių žievelių, o pačiame vaisiuje jo būna net 60 kartų mažiau.
Tyrimai

Lietuvoje 2013 metais ištirta 16 mandarinų, citrinų ir apelsinų mėginių dėl šio fungicido liekanų. Tyrimais nustatyta, kad imazalilo liekanos sudarė nuo 0,3 iki 1,9 mg/kg.
Citrusinių vaisių žymėjimas

Tiekiant citrusinius vaisius į prekybos centrus, reikia juos rūšiuoti ir ženklinti pagal prekybos standartus. Ženklinant privaloma nurodyti, ar buvo naudota konservuojanti medžiaga, kitos cheminės medžiagos, jų pavadinimus (pvz., imazalilas, naudotas nuėmus derlių). Nustačius, kad pesticidų ar kitų teršalų likučiai viršija didžiausias leistinas koncentracijas (DLK), produktus draudžiama tiekti į rinką.
Ką turi žinoti vartotojai

Vartotojams patariama prieš valgant vaisius, apdorotus specialiomis medžiagomis, kruopščiai juos nuplauti. Estų mokslininkai ištyrė, kad pesticidai nepašalinami plaunant šaltu vandeniu ar muilu. Didžiausią efektą duoda plovimas karštu vandeniu ir indų plovikliais. Taip visiškai pašalinamas nuo paviršiaus fungicidas tiabendazolis, o imazalilo lieka per pusę mažiau. Todėl, nusipirkus citrusinių vaisių, būtina juos kruopščiai nuplauti, o žievių nenaudoti maistui. Derėtų rinktis ekologiškus vaisius, kuriuos auginant, sandėliuojant ir transportuojant draudžiama naudoti sintetinius pesticidus. Ekologiškų vaisių žieveles galima naudoti kepiniams ar kitiems patiekalams.

TAIP PAT SKAITYKITE