Mollers

Įkando šuo. Kur kreiptis?

Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai gauna pranešimų apie gyvūnų apkandžiotus žmones. Centro duomenimis, per 1-ąjį šių metų pusmetį dėl įvairių gyvūnų įkandimų, apseilėjimų, įdrėskimų ar kitokio kontakto su gyvūnais medicinos pagalbos kreipėsi 292 Panevėžio apskrities gyventojai.

Asmenims, nukentėjusiems nuo įvairių gyvūnų apkandžiojimų, įdrėskimų ar apseilėjimų, Centro specialistai rekomenduoja sužeistą vietą nuplauti muilu ir dezinfekuoti bei kuo greičiau kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Gydytojas, įvertinęs galimą riziką užsikrėsti pasiutlige, paskirs atitinkamą gydymą. Ar nukentėjusiajam reikės vakcinacijos nuo pasiutligės priklauso nuo to, koks žaizdų pobūdis bei gyvūno būklė (Vakcinacijos lentelė). Vakcinacija nuo pasiutligės neskiriama, jei gyvūnas buvo skiepytas nuo šios ligos.

Daugiausia žmonės nukenčia nuo šunų, kita dalis – nuo kačių. 2010 metais beveik 80 proc. Panevėžio apskrities gyventojų nukentėjo nuo žinomų šunų ir daugiau nei 66 proc. nuo žinomų kačių. Praėjusiais metais buvo atvejų, kai į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi nukentėję nuo žiurkių ar kitų naminių bei laukinių gyvūnų.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.101 „Pasiutligės imunoprofilaktikos ir būtinosios medicinos pagalbos teikimo bei epidemiologinės priežiūros tvarka” (Žin., 2002, Nr. 27-967) patvirtinta tvarka, pasiutligės imunoprofilaktika ir būtinoji medicinos pagalba atliekama visiems asmenims, kurie buvo sužaloti ar apseilėti žinomų ar nežinomų gyvūnų. Tokia pat nustatyta tvarka pasiutligės imunoprofilaktika vykdoma tiems asmenims, kurie susižalojo, teikdami veterinarinę pagalbą gyvūnams bei apdorodami skerdenas ar skrosdami nuo pasiutligės kritusius gyvūnus. Profilaktiniai skiepijimai nuo pasiutligės atliekami asmenims, kuriems dėl profesinės veiklos yra grėsmė užsikrėsti pasiutlige.

Centras saugo ir periodiškai papildo pasiutligės imunobiologinių preparatų atsargas bei konsultuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, kitus juridinius ir fizinius asmenis pasiutligės imunoprofilaktikos bei kitais su tuo susijusiais klausimais.

Daugiau informacijos Jums pateiks Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Brajinskienė, tel. (8 45) 466 793, el. paštas: dovile.brajinskiene@panevezys.vvspt.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE