REXSAN

GMP įstaigų ir padalinių vadovai ieško geriausių sprendimų GMP pokyčiams

GMP

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai gruodžio 8 d. dalyvavo Kauno GMP stoties inicijuotame Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos (LGMPĮA) posėdyje, į kurį buvo pakviesti 48 įstaigų (ar padalinių) vadovai, taip pat ir tų, kurie nėra LGMPĮA nariai, vadovai. Susitikimo tikslas – pasiruošti GMP sistemos pertvarkai ir naujos GMP tarnybos veiklai. Nuo 2023 m. liepos 1 d. pradės veikti vieninga penkis regioninius padalinius turinti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba, kurios buveinė, Vyriausybės siūlymu, turėtų įsikurti šiuo metu veikiančioje Kauno GMP stotyje.    

„Šiandien kartu dedame tvirtus pamatus naujai GMP tarnybai. Turime visas galimybes – sukauptą patirtį, žmones ir biudžetą. Tikiu, kad tai yra ko reikia, kad sukurtume organizaciją, kuri profesionaliai gelbėja gyvybes, bendradarbiauja ir dirba oriomis bei saugiomis darbo sąlygomis“, – sako Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė.

Apjungtai GMP tarnybai skirtos Europos Sąjungos investicijos siekia arti 50 mln. eurų, jos bus panaudotos infrastruktūros ir patalpų atnaujinimui (įskaitant naujus GMP automobilius su modernia įranga), skaitmenizavimui, GMP specialistų mokymams ir GMP vairuotojų perkvalifikavimui.

„GMP pertvarkos sėkmės pagrindas – kryptingas ir nuoseklus visų mūsų GMP padalinių darbas, siekiant įgyvendinti tikslus, kuriuos šiandien aptarsime ir nusistatysime. Nuo visų mūsų bendro įsitraukimo priklausys, kaip sklandžiai seksis įgyvendinti pokyčius“, – sako VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Nerijus Mikelionis.

GMP pertvarka sparčiai juda į priekį – šiandien SAM pateikė Vyriausybei Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma valstybės nuosavybėn perimti savivaldybių perduotų GMP atskirų juridinių asmenų savininko teisės ir duoti sutikimą visus šiuos GMP juridinius asmenis prijungti prie Kauno GMP stoties. Vyriausybės nutarime taip pat siūloma, kad naujos, nuo 2023 liepos 1 d., veiksiančios GMP tarnybos centrinė būstinė būtų Kaune.  

Primename, kad 2022 m. gegužės mėnesį Seimas priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo bei Sveikatos sistemos įstatymo pataisas dėl GMP reformos, kuriomis remiantis įgyvendinama GMP reforma.

Vykdant šią reformą iki kitų metų liepos mėnesio siekiama vietoje atskirų ir savarankiškai dirbančių juridinių vienetų sukurti darniai visoje šalyje veikiančią GMP tarnybą su penkiais padaliniais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose. Šiuo metu Lietuvoje veikia 16 GMP paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkų (dalininkų) teises ir pareigas šiuo metu įgyvendina savivaldybių tarybos, 30 gydymo įstaigų, kuriose GMP paslaugas teikia struktūriniai padaliniai ir 2 privačios GMP paslaugas teikiančios įmonės.

Sujungus skirtingus greitosios pagalbos teikėjus į vieną organizaciją, bus optimizuotos administravimo ir valdymo išlaidos, kad daugiau lėšų būtų skiriama GMP brigadoms, šiuolaikiškai įrangai ir infrastruktūrai. Brigadų darbuotojams bus suvienodintas darbo užmokestis ir galimybės kelti kvalifikaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE