Avene

„Gintarinė vaistinė“ ir „Limedika“: Konkurencijos tarybos sprendimą vertiname kaip neturintį teisinio pagrindo

Gintarinė vaistinė

UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Limedika“ generalinė direktorė Rūta Bagdonavičienė: 

Mūsų pozicija dėl šiandien paskelbto Konkurencijos tarybos sprendimo yra aiški ir nedviprasmiška: konkurencijos teisės nepažeidėme, jokiuose neteisėtuose susitarimuose nedalyvavome. Todėl išnaudosime visas teisines galimybes, siekdami paneigti šiuos kaltinimus ir skirtų finansinių sankcijų pagrįstumą. 

Konkurencijos tarybos sprendime teigiama, kad „Gintarinė vaistinė“ ir „Limedika“, veikdamos išvien su Lietuvos vaistinių asociacija (LVA) ir jos narėmis „Eurovaistinė“ bei „BENU“,  2017–2018 metais siekė netiesiogiai nustatyti naujus kompensuojamųjų vaistų antkainius ir taip apriboti konkurenciją. 

Tai – šokiruojančios išvados, jos neatitinka tikrovės. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 2017–2018 m. laikotarpiu ėmėsi vaistų kainodaros reformų. Viena iš jų – kompensuojamųjų vaistų antkainių keitimas. SAM 2017 m. pati pakvietė vaistinių tinklus vienijančią organizaciją – LVA – į darbo grupę, kurioje buvo svarstomi variantai, kaip galėtų būti keičiami antkainiai.

„Gintarinės vaistinės“ atstovai teikė siūlymus asociacijai dėl naujos vaistų antkainių sistemos, parengtus pagal viešus rinkos duomenis. LVA, atstovaudama vaistinių tinklams, pateikė SAM darbo grupei bendrą savo narių pasiūlymą dėl antkainių. Konkurencijos taryba šiuo atveju nustatė pažeidimą, teigdama, kad rinkos dalyviai turėjo teikti atskirus pasiūlymus.

Nei UAB „Gintarinė vaistinė“, nei UAB „Limedika“ niekada nėra sulaukusi SAM kvietimo ar prašymo pateikti pasiūlymus dėl antkainių. Taip pat iki šios dienos nebuvau informuota apie tai, kad savo poziciją pateikėme netinkamu būdu ar forma.

Iki šiol už asociacijų teikiamus pasiūlymus, parengtus atstovaujant savo narių interesams, niekuomet nebuvo baudžiama. Asociacijų tikslas ir yra atstovauti visiems savo nariams ir teikti bendrus pasiūlymus jų vardu.

Man sunku pasakyti, kaip šis LVA pasiūlymas galėjo apriboti konkurenciją. SAM darbo grupė turėjo visus reikalingus duomenis apie vaistų rinką ir visas galimybes kritiškai vertinti kiekvieną teikiamą pasiūlymą. Galiausiai, ši darbo grupė nutarė atmesti LVA pasiūlymą ir patvirtinti kitokius antkainių dydžius. Taigi, SAM sprendimas buvo visiškai savarankiškas – LVA ir vaistinių tinklai tam neturėjo reikšmingos įtakos.

Formuodamos savo pasiūlymus „Gintarinė vaistinė“ bei „Limedika“ neperžengė konfidencialumo ribų, nesikeitė jautria komercine informacija su savo konkurentais, nesitarė dėl antikonkurencinių veiksmų. 

Esame nustebę, kad asociacijos ir jos narių dalyvavimas šiame SAM inicijuotame procese, kuris niekuo nesiskyrė nuo kitų valdžios institucijų organizuojamų teisėkūros procesų, gali būti traktuojamas kaip netinkamas ir prieštaraujantis konkurencijos teisei. 

Todėl šiandien Konkurencijos tarybos priimtą sprendimą vertiname kaip neturintį teisinio pagrindo ir planuojame jį skųsti įstatymų nustatyta tvarka. Pasitikime nepriklausoma Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų sistema – išnaudosime visas prieinamas galimybes ginti savo poziciją ir neabejojame, kad teisminiu keliu pavyks paneigti mums mestus kaltinimus bei atstatyti reputacinę žalą. 

Dėsime visas pastangas, kad didžiulės netikėtos ir, mūsų vertinimu, visiškai nepagrįstos finansinės sankcijos neatsilieptų kasdienei „Gintarinės vaistinės“ ir „Limedikos“ įmonių veiklai. Šį reikšmingą iššūkį esame pasiruošę valdyti finansinių instrumentų pagalba, todėl tai neturės įtakos darbuotojų atlyginimams ir vaistų kainoms vaistinėse.

TAIP PAT SKAITYKITE