Gudručio vaistinė

Gegužės 12-ąją minima Tarptautinė slaugytojų diena

Slaugytojų diena

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) – prieš tris dešimtmečius slaugytojų įsteigta profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius slaugytojus – kaip ir kasmet, kartu su viso pasaulio slaugytojų bendruomene, gegužės 12-ąją kviečia minėti Tarptautinę slaugytojų dieną.

Gegužės 12-oji pasirinkta neatsitiktinai – šią dieną minimas šiuolaikinės slaugos pradininkės, britų slaugytojos Florence Nightingale, turėjusios reikšmingos įtakos šiuolaikinės slaugos slaugos praktikos ir mokslo pagrindų suformavimui bei plėtrai, gimtadienis.

Tarptautinė slaugytojų taryba (TST), didžiausia ir skaitlingiausia tarptautinė pasaulio slaugytojus vienijanti organizacija, parinkto 2023m. Tarptautinės slaugytojų dienos temą: Mūsų slaugytojai. Mūsų ateitis.

Pastaraisiais metais slaugoje vyksta daug pokyčių – vis labiau įgalinami slaugytojai, plačiau panaudojamos jų žinios bei kompetencijos, plečiamas slaugos paslaugų tinklas paciento namuose, didėja paliatyvios slaugos paslaugų apimtys, slaugytojams suteikiama daugiau įgaliojimų ir jie įtraukiami į daugiau veiklos sričių, – ligų profilaktikos, prevencijos, lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūros komandas. Tačiau turime nepamiršti rūpintis ir pačiais slaygytojais – tinkamu darbo organizavimu, darbo sąlygomis, darbuotojų apsauga ir aprūpinimu darbo priemonėmis, kvalifikacijos tobulinimo poreikių užtikrinimu.

Minint tarptautinę slaugytojų dieną kviečiame ne tik pasveikinti visus slaugytojus, bet ir kalbėti apie svarbų slaugytojų darbą, apie būtinybę spręsti slaugytojų trūkumo problemą, su kuria susiduria ne tik Lietuva, bet ir daugelis kitų pasaulio šalių, užtikrinti slaugytojams tinkamas ir saugias darbo sąlygas, darbo krūvių reglamentavimą, užtikrinti orų atlyginimą už atliekamą tikrai nelengvą darbą, apsaugoti darbuotojus nuo emocinio streso bei profesinio pervargimo. Kviečiame nepamiršti, kad tik pakankamas slaugos darbuotojų skaičius, dirbantis tinkamomis, saugiomis darbo sąlygomis gali užtikrinti pacientų saugumą, paslaugų kokybę ir prisideda prie gyventojų sveikatos gerinimo.

Slaugytojai reikšmingai prisidėjo prie pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimo sudėtingu Covid-19 pandemijos laikotarpiu ir kasdieniniu darbu nuolat užtikrina įvairių amžiaus grupių pacientų slaugą ir gyventojų sveikatos priežiūrą panaudodami savo įgytas ir nuolat tobulinamas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Slaugytojai teikia ne tik tiesiogines slaugos paslaugas, bet taip pat kaip darbe būna mokytojai, švietėjai, lyderiai, savo žiniomis bei gebėjimais prisideda profilaktikos ir prevencijos programų įgyvendinimo.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija, būdama slaugytojų profesinė organziacija ir Tarptautinės slaugytojų tarybos narė, kviečia minėti Tarptautinę slaugytojų dieną, sveikina visus Lietuvos slaugytojus su profesine švente ir linki profesinės sėkmės, sveikatos, stiprybės, pripažinimo ir įvertinimo, kolegų, vadovų, visuomenės pagarbos.

LSSO Panevėžio skyrius, kartu su VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine, 2023m. gegužės 12 d. organizuoja slaugytojams skirtą Respublikinę šventinę konferenciją, skirtą Tarptautinei slaugytojo dienai paminėti, į kurią pakviesti slaugytojai iš visos Lietuvos. Renginys vyks Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. 

TAIP PAT SKAITYKITE