Venoruton spray purškalas kojoms

Europos Sąjungos struktūrinė parama sveikatos sektoriaus reformų analizei

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pasirašė projekto „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo” finansavimo  ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Sveikatos apsaugos ministerijos pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” įgyvendinimo priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas” parengtam projektui skirta 1.746.000 Lt parama.
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamo projekto tikslas – atlikti sisteminę situacijos sveikatos sektoriuje vykdomų reformų ir ES politikos poveikio analizę, siekiant efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo bei visuomenės ir visuomeninių organizacijų platesnio pritraukimo priimant strateginius sveikatos sistemos sprendimus, taip sukuriant prielaidas gerinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę Lietuvos gyventojams. 
Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius numatoma atlikti 11 tyrimų ir analizių sveikatos sistemai aktualiais klausimais. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas įvairių sveikatos sistemos funkcionavimo aspektų integruojantis į Europos Sąjungą (sveikatos paslaugų poreikis, sistemos žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai bei sistemos administravimas, piliečių įtraukimas priimant sprendimus, sveikatos skirtumų mažinimas), trūkumų, iškylančių problemų bei pažangą ribojančių veiksnių šalies ekonomikos recesijos kontekste įvertinimui, taip sukuriant prielaidas operatyviai reaguoti į socialinius – ekonominius pokyčius ir naujus iššūkius.

Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių  su visuomene skyrius,
el. paštas: samrsv@sam.lt

Daugiau informacijos:
Asta Leonienė
Tel. 219 3301

 Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE