Nobel biocare

Draustumu pasirūpinti dažnai pamiršta besilaukiančios ir studijuojantys užsienyje

Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai mažai sveikatos problemų turintys jauni, užsienyje studijuojantys studentai ar niekur nedirbančios būsimos mamos, pamiršta kreiptis į ligonių kasas patvirtinti savo draustumą, o iškilus sveikatos problemoms, nustemba, kodėl už paslaugas gydymo įstaigoje jiems reikia mokėti.

Apie tai, kada ir kam reikia kreiptis į ligonių kasas dėl draustumo patvirtinimo ir kokių problemų gali kilti pamiršus apsidrausti privalomuoju sveikatos draudimu, į dažniausiai užduodamus gyventojų klausimus atsako Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Rolanda Jonuškienė.

Kodėl apie vienus asmenis ligonių kasos gauna informaciją apie jų draustumą, o kitiems tenka patiems kreiptis į ligonių kasas dėl draustumo patvirtinimo?

Didžiajai daugumai mūsų šalies gyventojų – dirbančių ar draudžiamų valstybės lėšomis – kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl draustumo patvirtinimo nereikia, kadangi ligonių kasa gauna duomenis iš Gyventojų registro, „Sodros”, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos darbo biržos, iš moksleivių ir studentų registrų ir kitų valstybės institucijų. Vis dėlto, kai kuriais atvejais tokios informacijos neužtenka ir gyventojams reikia patiems kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kad būtų patvirtintas jų draustumas.

Kodėl niekur nedirbančioms ir kūdikio besilaukiančioms moterims nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos priklauso ne visą nėštumo laikotarpį?

Į teritorinę ligonių kasą pirmiausia turėtų kreiptis niekur nedirbančios kūdikio besilaukiančios moterys, kadangi valstybės lėšomis jos yra pradedamos drausti nuo 28 nėštumo savaitės.Vadovaujantis LR Sveikatos draudimo įstatymu, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis gali būti draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Valstybės lėšomis draudžiamos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančios moterys nėštumo laikotarpiu, t. y. 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo. Tad niekur nedirbančiai besilaukiančiai moteriai, nerimauti, ar bus suteiktos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, neverta, tik reikia apsilankyti teritorinėje ligonių kasoje su asmens tapatybės ir nėštumą patvirtinančiais dokumentais. Kad būtų patvirtintas nėščiosios draustumas privalomuoju sveikatos draudimu, pirmiausia reikia pateikti teritorinei ligonių kasai savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) bei sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, (pažymoje turi būti nurodytas nėštumo laikas (savaitėmis) ir numatoma gimdymo data). Duomenys, patvirtinantys draustumą, suvedami į informacinę sistemą.

Ką daryti, jei kūdikio besilaukiančiai moteriai dar nėra suėjusios 28 nėštumo savaitės?

Tokiu atveju, būsima mama turi pati draustis, nes asmenys, nepatenkantys į privalomojo sveikatos draudimo (PSD) draudžiamųjų kategorijas (nevykdantys jokios darbinės veiklos ir nedraudžiami valstybės lėšomis), turi už save kas mėnesį mokėti 9 proc. minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio PSD įmokas (per metus – 9 proc. 12 MMA). Įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos. PSD įmokos mokamos į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas.

Pasitaiko atvejų, kai tėvai auginantys vaikus mano, kad pagal LR Sveikatos draudimo įstatymą jie valstybės lėšomis draudžiami „automatiškai“ ir į ligonių kasas dėl draustumo patvirtinimo nesikreipia.

Pagal LR Sveikatos draudimo įstatymą, auginant vaiką iki 8 metų, vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų gali rinktis, kuris bus draudžiamas valstybės lėšomis. Jeigu šeimoje auga du ar daugiau vaikų, vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų gali būti draudžiamas valstybės lėšomis, kol vyriausiajam vaikui sukaks 18 metų. Tačiau šiuo atveju vienas iš tėvų, kuris nori būti draudžiamas valstybės lėšomis, turi atvykti į teritorinę ligonių kasą su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir vaiko gimimo liudijimu.

Duomenys, patvirtinantys vieno iš tėvų draustumą, bus suvesti į informacinę sistemą, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos. Minėtus dokumentus galima pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar paštu.  Jei dokumentai bus pateikti per įgaliotą asmenį, tai įgaliotas asmuo turės pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei  vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir gimimo liudijimo originalą.  Jei dokumentai siunčiami paštu, tai turi būti pateikta: vaiko gimimo liudijimo kopija, patvirtinta notaro, vieno iš tėvų asmens dokumento kopija ir laisvos formos prašymas patvirtinti vieno iš tėvų draustumą.

Kodėl atvykti į ligonių kasas patvirtinti savo draustumą reikia ir jaunuoliams, pasirinkusiems studijas užsienyje?

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą Lietuvos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai yra draudžiami valstybės lėšomis. Apie juos duomenis ligonių kasos gauna iš moksleivių ir studentų registro. Tačiau išvykstantiesiems studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus, sveikatos draudimas Lietuvoje patvirtinamas tik tuomet, kai teritorinei ligonių kasai pateikiama mokymo įstaigos akademinė pažyma (originalas). Joje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, aukštosios mokyklos pavadinimas ir mokslo metų pradžios data ar studijų laikotarpis bei studijų forma. Studentai privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš ES aukštosios mokyklos ligonių kasai reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais.

O jeigu Lietuvos aukštųjų mokyklų studentas išvyksta studijuoti į ES šalis pagal studijų mainų programas? Ar ir šiuo atveju, studentui reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į sveikatos draudimą valstybės lėšomis?

Taip, ir šiuo atveju, studentui reikia kreiptis į ligonių kasas ir pateikti pažymą iš ES aukštosios mokyklos, kadangi vykstančiojo (išvykusio) studijuoti į ES šalis pagal mainų programas studento duomenys nėra tvarkomi Studentų registre.

Kas dar turėtų kreiptis į ligonių kasas dėl draustumo patvirtinimo?

Pateikti draustumo valstybės lėšomis statusą patvirtinančius dokumentus teritorinėms ligonių kasoms taip pat turėtų ir slaugantieji neįgaliuosius. LR sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. 9 p. nurodyta, kad apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis, laikomi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Taigi, vadovaujantis šiuo straipsniu, jeigu norite patvirtinti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, Jūs turite kreiptis į ligonių kasas ir pateikti šiuos dokumentus: savo asmens tapatybę liudijantį dokumentą; slaugomo asmens gimimo liudijimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį tėvystę; teismo nutartį, rajono (miesto) savivaldybės valdybos sprendimą arba mero potvarkį, patvirtinantį rūpybą ar globą, arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą, patvirtinančią slaugą; asmens neįgalumo lygio (vaiko invalido) pažymėjimą.

Duomenys, patvirtinantys asmens draustumą, bus įvesti į informacinę sistemą, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos.

Kaip galima sužinoti ar asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimo ar ne?

Vilniaus TLK primena, kad savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galima pasitikrinti internetinėje sveitainėje www.vilniaustlk.lt, skyrelyje „Pasitikrinkite savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu“ https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx. Kilus neaiškumams į teritorinę ligonių kasą skambinkite šiais numeriais 8700 88888 arba (8 5) 212 0000.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

TAIP PAT SKAITYKITE