Rawpowders

Dioksino skandalas Vokietijoje – naujausia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Papildant anksčiau skelbtą informaciją apie dioksino skandalą Vokietijoje, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad, naujausiais duomenimis, šiuo metu apribojimai produkcijos platinimui taikomi 4049 Vokietijos ūkiams, kurie yra 11 – oje Vokietijos žemių. Nustatyta, kad galimai pavojingi (užteršti dioksinu) pašarai buvo parduoti Danijos ir Prancūzijos veisliniams vištų pulkams, tačiau jų produkcija į rinką nepateko. Vokietijos atsakingos institucijos informavo, kad tyrimo metu nenustatyta, jog potencialiai užteršti vištų kiaušiniai būtų patekę į kitas Valstybes nares ar trečiąsias šalis.

Vokietijos rizikos vertinimo institutas taip pat išplatino oficialų pranešimą, kad dėl šio dioksino skandalo jokio didelio pavojaus vartotojų sveikatai nekyla, nes galimai nesaugūs produktai rinkoje buvo labai trumpą laikotarpį, o be to dioksinų koncentracija produktuose buvo labai žema. Todėl Vokietija net neišplatino įspėjimo gyventojams dėl dioksinų grėsmės.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, reaguodama į situaciją Vokietijoje, ėmėsi skubių veiksmų išsiaiškinti ar nesaugių pašarų nebuvo įvežta į Lietuvą. Nedelsiant apklausti visi Lietuvos didieji paukščių ir kiaulių ūkių laikytojai, patikrinta ar į Lietuvą neįvežta į skandalą įtrauktų Vokietijos pašarų gamintojų produkcijos. Atsižvelgiant į tai, kad galima dioksino taršos pašaruose Vokietijoje priežastis – pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui naudojamos riebiųjų rūgščių atliekos, gautos gaminant bio-dyzelinį kurą, Tarnyba organizavo tikslinius biodegalų gamybos įmonių patikrinimus, siekiant nustatyti šalutinių biodegalų gamybos produktų panaudojimą gyvūnų šėrimui ar gamybai Lietuvoje. Išanalizavus tikslinių patikrinimų medžiagą, nustatyta, kad rapsų išspaudos gaunamos traiškant ir spaudžiant jas specialiais įrenginiais, nenaudojant cheminių medžiagų. Atsižvelgiant į tai ir išanalizavus biodegalų gamybos įmonių naudojamus rapsų išspaudų gamybos technologinius procesus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Lietuvoje biodegalų gamybos įmonių gaminamose rapsų išspaudose dioksino susidarymo galimybės praktiškai nėra.

Tarnyba ir toliau nuolat seka ir analizuoja situaciją Vokietijoje ir informaciją gaunamą iš kitų ES šalių.

Dioksino skandalo Vokietijoje eiga:

– 2010 lapkričio 11 d. – 2010 m. gruodžio 16 d. iš viso 7 siuntos su nesaugiomis riebiosiomis rūgštimis buvo išsiųstos iš bio-dyzelino gamintojo (PETROTEC, Emdenas) ir perduotos riebalų gamintojui (Harles und Jentzsch, Uetersen) per Olandijos prekybininką (OLIVET, NL);

– Nesaugios riebiosios rūgštys buvo sumaišytos su 500 t augalinės kilmės riebalais, iš kurių pagaminta 3000 t potencialiai pavojingų pašarų, skirtų vištoms dedeklėms, broileriams, galvijams ir kiaulėms. Šie pašarai buvo parduoti 25 kitiems pašarų gamintojams Vokietijoje.

– Potencialiai pavojingus pašarus iš viso gavo 4049 Vokietijos ūkiai, 11 – oje Vokietijos žemių.

– Iš ūkių paimti paukštienos ir kiaušinių laboratoriniai tyrimai parodė, kad dioksino kiekis 4 kartus viršijo leistinas normas. Iš rinkos išimti visi galimai dioksinu užteršti kiaušiniai. Vienoje iš Šiaurės Reino Westfalijos žemėje esančių paukščių fermų buvo sunaikinta 8000 vištų dedeklių.

– 2011 m. sausio 4 d. Vokietija Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF informavo apie situaciją ir pradėtą tyrimą kitas ES šalis nares.

– 2011 m sausio 5 d. Tarnyba kreipėsi į Vokietijos ir Europos Komisijos atsakingas institucijas, prašydama daugiau informacijos apie tyrimo eigą ir nesaugių produktų išplatinimo kelius.

– 2011 m. sausio 6 – 7 d. atlikti tiksliniai patikrinimai Lietuvos biodegalų gamybos įmonėse.

– 2011 m. sausio 11 -12 d. oficialios Vokietijos ataskaitos ES šalims narėms pristatymas Briuselyje vyksiančiame Nuolatinio Maisto Grandinės ir Gyvūnų Sveikatos Komiteto (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) susitikime.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE