Biorythm

Dėl galimo BPC tarnautojų veiklumo ar neveiklumo SAM kreipėsi į prokurorus

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą su prašymu ginant viešąjį interesą patikrinti ir nuspręsti ar surinkta medžiaga ir turimi duomenys sudaro teisinį pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai netinkamų Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo pagalbos centro (BPC) tarnautojų veiksmų ir pareigų atlikimo, galimai sutrukdžiusio laiku įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, susijusį su greitosios medicinos automobilių parko atnaujinimu. Dėl galimų BPC specialistų veiksmų Sveikatos apsaugos ministerija patyrė didelę  – beveik 2,3  mln. litų – žalą.

Prašyme Generalinei prokuratūrai rašoma, kad 2007 m. birželio mėnesį Sveikatos apsaugos ministerijos Viešojo pirkimo komisija, nagrinėdama Greitosios medicinos pagalbos (GMP) įrangos įsigijimo klausimus ir siekdama užtikrinti šios įrangos funkcionalumą, lengvą naudojimą ir suderinamumą su BPC kuriama bendra sistema, kreipėsi į BPC deleguoti į darbo grupę savo ekspertą. BPC deleguotas specialistas-ekspertas pagal jam suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją parengė ir tikslino reikalingos įsigyti GMP įrangos techninę specifikaciją ir programinės įrangos reikalavimus, dalyvavo jos pirkimuose ir teigiamai įvertino du GMP įrangos pirkimus.

Tačiau pradėjus diegti Europos Sąjungos lėšomis įsigytą GMP įrangą, kilo problemos. Sveikatos apsaugos ministerija 2010 m. balandžio mėnesį apie tai informavo BPC ir paprašė pateikti papildomas rekomendacijas kilusioms problemoms spręsti. Tačiau BPC tai daryti oficialiai atsisakė.

Pažymėtina, kad minėta greitosios medicinos pagalbos automobilių kompiuterių ir GPS bei programinė įranga, dėl savo nesuderinamumo su projekto lėšomis įsigytais GMP automobiliais, o ypač dėl to, kad laiku nebuvo įdiegta BPC kuriama bendra sistema, turėjo būti iškomplektuota ir perduota kitoms GMP stotims. Dėl minėtų priežasčių Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra nustatė Projekto įgyvendinimo pažeidimą, paskyrė 100 proc. sankciją ir įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją gražinti jai išmokėtas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto lėšas – 2 299 500,00 Lt.

Sveikatos apsaugos ministerija, pateikė Generalinei prokuratūrai visus faktus ir  dokumentus prašo atlikti jų teisinį įvertinimą ir spręsti, ar yra teisinis pagrindas ginant viešąjį interesą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai netinkamo BPC tarnautojų pareigų atlikimo, dėl ko Sveikatos apsaugos ministerija patyrė didelę žalą.

SAM Ryšių su visuomene skyrius samrsv@sam.lt , www.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE