Mollers

Darbą pradeda nauja PSD taryba: išrinko pirmininką

Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (PSDT) vadovaus sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas. Toks sprendimas buvo priimtas po vakar vykusio balsavimo pirmame naujosios sudėties PSDT posėdyje.

Anksčiau buvo patvirtinta naujosios PSDT sudėtis. Kaip visuomet, taip ir šįkart tarybą sudaro 15 narių: Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai, penki darbdavių ir penki apdraustųjų atstovai. Tokiu būdu formuojant tarybą užtikrinama, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujamos visos suinteresuotos pusės.

Tarp apdraustųjų atstovų, artimiausius dvejus metus taryboje dirbs pacientų bei pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovai. Taip pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovai. Tuo tarpu darbdavių interesus atstovaus tarybos nariai iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, darbdavių organizacijų, bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų ir darbuotojų atstovai.

Primenama, kad PSDT nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos žmogus ir ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės, t. y. ne ilgiau nei ketverius metus.

Ši taryba yra kolegiali patariamoji institucija, kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras. PSDT svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus SAM dėl sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), sąrašo. Taip pat taryba teikia išvadą dėl PSDF biudžeto projekto, siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų ir kt.

VLK informacija

 

TAIP PAT SKAITYKITE