Gudručio vaistinė

Daiktai su radioaktyvumo ženklu išgąsdino įmonės darbuotojus

Lapkričio 3 d. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) gavo pranešimą iš buitinės technikos atliekas surenkančios ir perdirbančios įmonės, kad jos darbuotojai aptiko 3 objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais. Įtartini objektai į tvarkymo aikštelę pateko surenkant nebenaudojamą buitinę techniką, kurią Vilniaus miesto gyventojai palieka specialiai įrengtuose konteineriuose, dažniausiai gyventojų patogumui statomuose prie prekybos centrų.
Įmonės darbuotojai žinojo, jog tokiais ženklais žymimi prietaisai gali būti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir gali kelti pavojų jų sveikatai bei gyvybei, todėl prietaisų neardė, o pasielgė atsakingai – pranešė RSC. Pagal įmonės darbuotojų pateiktą pirminį pranešimą, vienas iš surastų daiktų galėjo būti rentgeno prietaisas, o kiti 2 – dūmų jutikliai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
RSC specialistai, reaguodami į šį pranešimą, skubiai organizavo detalų situacijos tyrimą, nuvyko į įmonę ir atliko dozimetrinius matavimus. Išmatavus dozės galią prie įtarimus sukėlusių objektų, nustatyta, kad jonizuojančioji spinduliuotė neviršija gamtinio fono. Išsiaiškinta, kad įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais pažymėti objektai yra rentgeno prietaisai ar jų dalys ir žalos įmonės darbuotojams bei gyventojams nekelia.
RSC išreiškia dėkingumą įmonės darbuotojams, pasielgusiems atsakingai ir apie įtarimus sukėlusius objektus informavusiems RSC.
RSC primena, kad gyventojai, radę jonizuojančiosios spinduliuotės įspėjamuoju ženklu pažymėtus objektus arba įtariantys, jog jų surasti ar turimi daiktai gali skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę, apie tai nedelsiant informuotų RSC arba skambintų bendruoju pagalbos telefonu 112.
Tokiais atvejais labai svarbu neliesti įtartino objekto, būtina pasirūpinti kitų žmonių saugumu, juos perspėjant apie pavojų, uždrausti ir apriboti patekimą prie įtarimus sukėlusio objekto bei kuo greičiau pasišalinti iš pavojingos vietos saugiu atstumu ir, pranešus atsakingoms institucijoms, laikytis jų pateiktų pirminių nurodymų.TAIP PAT SKAITYKITE