Natula

Bus taikoma daugiau priemonių sveikatos sistemai skaidrinti

Sveikatos sistemos skaidrinimas

Siekdama mažinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) taikys daugiau ir įvairesnių priemonių korupcijos rizikoms valdyti. Daug dėmesio bus skiriama visuomenės informavimui ir gydymo įstaigų vadovų įsitraukimui, kuriant įstaigose korupcijai atsparią aplinką. 

Kad būtų pasiekta esminių pokyčių mažinant korupciją, SAM parengė  Šakinį korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 m. veiksmų planą, kuriuo bus siekiama didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, užtikrinti efektyvią ir koordinuotą priežiūros funkciją, siekti, kad sveikatos priežiūros sistemos įstaigos ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, bet pačios prisiimtų atsakomybę kovojant su korupcija.

Į veiksmų planą įtraukti penki uždaviniai, susiję su visuomenės elgesio pokyčiais ir institucijų veiklos skaidrinimu ir efektyvesniu darbu. Kai kurios priemonės bus atviros visuomenei, pavyzdžiui,  įstaigos turės viešinti daugiau  informacijos apie veiklos rezultatus, viešai pateikti atmintines pacientams apie korupcijos prevenciją, teikti informaciją interneto svetainėse ir kt. Turės būti gerinama administracinių ir viešųjų paslaugų kokybė, pavyzdžiui, ir toliau bus skiriama daug dėmesio gydymo įstaigų prievolei rodyti visus laisvus laikus pas gydytojus Išankstinėje pacientų registravimo (IPR) informacinėje sistemoje.

Kita dalis uždavinių skirta darbuotojų švietimui ir įstaigų vidaus procesų skaidrinimui, pavyzdžiui, darbuotojams bus teikiama daugiau informacijos apie pranešėjų duomenų apsaugą, kuri yra viena iš svarbesnių priemonių kuriant korupcijai atsparią aplinką. Daug dėmesio bus skiriama interesų konfliktų valdymui, efektyvesnei ūkio subjektų veiklos priežiūrai bei sprendimų ir procedūrų skaidrumui. Bus organizuojami darbuotojų mokymai, atvejo analizės ir kt.

Veiksmų planą koordinuosianti SAM jį įgyvendins kartu su pavaldžiomis įstaigomis. Plano priemonės rekomenduojamos ir savivaldybėms bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Nevyriausybinės organizacijos, suinteresuotos visuomeninės grupės ir privataus sektoriaus subjektai taip pat kviečiami prisidėti siekiant skaidresnio sveikatos sektoriaus.  

Rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą SAM sudaryta darbo grupė bendradarbiavo su sveikatos priežiūros sistemos įstaigomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,  Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, „Transparency International“ Lietuvos skyriumi ir kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Tolesnis institucijų darbas padės užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos koordinuotai ir veiksmingai stabdant korupcijos mastą.

Tikimasi, kad rezultatai, pasiekti kovojant su korupcija sveikatos sistemoje, padidins visuomenės pasitikėjimą sveikatos sistema, gydymo įstaigas skatins ieškoti būdų, kaip gerinti sveikatos paslaugas, kad jos būtų prieinamos visiems pacientams, nepaisant turtinės ar kitos padėties. Visa tai prisidės prie geresnių visuomenės sveikatos rodiklių ir visuomenės pilietiškumo.

Prisidėjusiems prie sveikatos sektoriaus skaidrinimo – apdovanojimai

Labiausiai prisidėjusieji kuriant skaidresnę aplinką sveikatos priežiūros sistemos dalyviai ir žiniasklaidos atstovai šių metų pabaigoje, minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, bus pagerbti apdovanojimais.

Žiniasklaidos atstovus kviečiame aktyviai domėtis ir rašyti apie korupcijos sveikatos sistemoje atvejus ir gerąsias prevencijos praktikas. Daugiau informacijos apie apdovanojimus ministerija paskelbs rugsėjo mėnesį.

TAIP PAT SKAITYKITE