Nobel biocare

Beveik 75 proc. gausių ar vaikus su negalia auginančių šeimų naudojasi šeimos kortele

Šeimos kortelė

Trejus metus Lietuvoje gali pasinaudoti Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis ir naudomis. Teisę į Šeimos kortelę šiuo metu turi daugiau kaip 41 tūkst. šeimų, kortele naudojasi daugiau kaip 32 tūkst. Lietuvos šeimų, t.y. 74 proc. teisę į šią kortelę turinčių šeimų. Kortelė populiariausia didžiuosiuose šalies miestuose. Interaktyviu kortelės teikiamų nuolaidų žemėlapiu jau domėtasi per 1,3 mln. kartų.

Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja apie 290 partnerių. Prekes ar paslaugas su šios kortelės naudomis galima įsigyti maždaug 2,3 tūkstančiuose vietų, plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Vyksta bendradarbiavimas ir su užsienio partneriais iš Baltijos šalių. Ypač reikšmingai prasiplėtė partnerių ratas Latvijoje – šiuo metu jų yra daugiau kaip pusė šimto, naudas su lietuviška Šeimos kortele galima gauti daugiau nei 100 vietų Latvijos teritorijoje.

 „Šeimos kortelė prisideda prie gausių ar vaikus su negalia auginančių šeimų gerovės kūrimo. Kviečiu šeimas aktyviai pasinaudoti šiuo veiksmingu įrankiu. Dėkoju visiems Šeimos kortelės partneriams už geranoriškumą ir bendrystę remiant Lietuvos šeimas. Kviečiu prie šios, jau trejus metus veikiančios iniciatyvos, prisijungti ir kitas organizacijas, verslo atstovus bei savivaldybes“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 Didžiųjų Lietuvos miestų ir Neringos bei Pagėgių savivaldybėse Šeimos kortelę turi apie 90 proc. šeimų, net 52 savivaldybėse – ne mažiau, nei kas antra šeima.

 Mažiausias procentas Šeimos kortelę įsigijusių šeimų yra Pakruojo r. savivaldybėje – 36 proc. šeimų, Kelmės r. – 38 proc. šeimų, Biržų r. – 44 proc., Lazdijų r. – 47 proc. šeimų. Yra tik 8 savivaldybės, kuriose Šeimos kortele naudotis panorėjo mažiau nei kas antra šeima.

 Vis labiau populiarėja mobilioji šeimos kortelė – apie trečdalis šiemet teikusių prašymus šeimų papildomai prie fizinės kortelės renkasi naudotis mobiliąja Šeimos kortele, kurią gali turėti kiekvienas šeimos narys ir atskirai naudotis savo išmaniajame įrenginyje ar telefone.

Šeimos kortelės veikimą užtikrina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.

Kaip tapti Šeimos kortelės partneriu?

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos.

Jie nuolaidas gali teikti trimis lygiais:

* Kortelės svečio – kai privilegijos su Šeimos kortele yra vienkartinės,

* Kortelės draugo – kai norima privilegijas teikti nuo trijų iki šešių mėnesių

* Kortelės partnerio – kai derinamos visos su privilegijų teikimu susijusios aplinkybės bei pasirašoma partnerystės sutartis.

Daugiau apie tai, kaip tapti partneriu bei Partnerystės teikiamas naudas galite rasti: https://bit.ly/3j0wVEp

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti abu ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santykių, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje šeimoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kaip gauti Šeimos kortelę?

Prašymą gauti Šeimos kortelę galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti interneto svetainėje) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus nurodytu adresu į departamentą.

Daugiau informacijos apie Šeimos kortelę rasite čia: https://seimos-kortele.lt/gauk-kortele/

Latvijoje teikiamų privilegijų su lietuviška Šeimos kortele  žemėlapį rasite čia:

TAIP PAT SKAITYKITE