REXSAN

Atnaujintos rekomendacijos karantino metu organizuojant teismų darbą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) teikia rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo karantino metu. Rekomendacijose numatyta, kaip turėtų būti aptarnaujami klientai, kaip saugiai karantino metu planuoti įstaigos darbą.

Rūpinantis darbuotojų ir klientų saugumu, teismams rekomenduojama klientus aptarnauti nuotoliniu ar dalinai nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Tuo atveju turi būti laikomasi darbo organizavimui keliamų saugumo reikalavimų.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas darbuotojų srautų valdymui, tam naudinga nustatyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką. Jeigu yra galimybė, rekomenduojama, kad skirtingose grupėse dirbantys asmenys neturėtų kontakto bendro naudojimo patalpose (pavyzdžiui, poilsio, valgymo, rūkymo vietose). Taip pat svarbu, kad asmenys iš skirtingų grupių nebūtų transporto priemonėje, kai darbuotojai vežami į ar iš darbo.

Jei  posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Be jau įprastų, visuomenėje taikomų saugumo normų – saugaus atstumo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymosi, rekomenduojama darbo patalpas vėdinti ne rečiau kaip kas valandą, tarp posėdžių daryti ilgesnes pertraukas ir jų metu išvėdinti patalpas.

Organizuojant teismo posėdžius, svarbu, kad juose būtų tik tie asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, taip pagal galimybes sumažinant dalyvių skaičių bei užtikrinant, kad dalyviai galėtų laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo. Posėdžio dalyviams taip pat keliamas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones,   reguliariai dezinfekuoti rankas – tam prie įėjimo į posėdžių salę turėtų būti sudaryta tinkama vieta dezinfekcijai ar rankų plovimui.

Rekomendacijoje taip pat nurodoma, jog posėdyje negali dalyvauti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių turintys ar izoliacijoje dėl patvirtinto koronaviruso (COVID-19 ligos) ar turėto sąlyčio su sergančiuoju esantys asmenys.

Su rekomendacijomis teismų darbui  galite susipažinti čia.

SAM Spaudos tarnyba

 

TAIP PAT SKAITYKITE