Magne SLEEP FAST

Atnaujinta šakos kolektyvinė sutartis užtikrins sveikatos sektoriaus darbuotojų atlygio augimą

Atnaujinta šakos kolektyvinė sutartis

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir devynios medikus atstovaujančios profesinių sąjungų organizacijos antradienį pasirašė susitarimą dėl pernai sudarytos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Šis susitarimas užtikrins sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų darbo užmokesčio augimą – priklausomai nuo einamų pareigų, atlygis vidutiniškai didės nuo 85 iki 180 Eur (atskaičius mokesčius), bei pagerins kitas socialines sąlygas.

„Valstybei dirbantys ir visuomenei gyvybiškai svarbias sveikatos apsaugos funkcijas užtikrinantys darbuotojai privalo jausti nuolatinį dėmesį. Socialinių ir darbo sąlygų gerinimas bei peržiūrėjimas yra viena iš prioritetinių krypčių. Šiandien sudėti parašai tik įrodo, kad kartu su darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis žiūrime į vieną pusę“, – pasirašydamas susitarimą dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo kalbėjo A. Dulkys.

„Šiandien pasirašyta LNSS šakos kolektyvinės sutarties dalis. Norime pasidžiaugti, kad šių metų biudžete Vyriausybė skyrė pinigų viešųjų įstaigų sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimams didinti pagal šakos sutartyje suderėtą atlyginimų skaičiavimo formulę. Kaip ir pernai, ištvėrėme audringas diskusijas ir kartu su devyniomis profesinėmis sąjungomis ir Sveikatos apsaugos ministerija radome bendrus prioritetus. Dalis klausimų lieka atvirų – kvalifikacijos finansavimas, darbo krūviai, darbo įrankiai, kas ir sąlygoja darbuotojų perdegimą. Tikimės prie šių klausimų grįžti ateityje“, – sako Regina Jarošienė, medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė.

Susitarime ir toliau dėmesys skiriamas socialinių garantijų išplėtimui bei atlygio augimui sveikatos sektoriuje tiek biudžetinių, tiek viešųjų įstaigų darbuotojams, kurie yra profesinių sąjungų, pasirašiusių šią sutartį, nariai. LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimai įsigalios nuo kitų metų pradžios.

Kas keisis sveikatos sektoriaus biudžetinių įstaigų darbuotojams

Vienas svarbiausių LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimų – siekiant didinti LNSS biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, nuo kitų metų didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Priklausomai nuo pareigybės lygio ir profesinio darbo patirties, koeficientai šiems darbuotojams didėja nuo 0,5 iki 1,25 punkto. Pasikeitimai galioja tik LNSS šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusiems profesinių sąjungų nariams.

Padidinus koeficientus, įskaitant bazinio atlyginimo dydžio augimą, LNSS veikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų, Šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų narių, darbo užmokestis nuo 2023 m. sausio 1 d. turėtų didėti vidutiniškai apie 14 proc. (atlyginimas, atskaičius mokesčius, turėtų didėti vidutiniškai 153–165 eurų).

Kas keisis viešųjų įstaigų darbuotojams 

Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis darbo užmokesčio augimas kitąmet turėtų siekti apie 8 proc. Gydytojo atlyginimas atskaičius mokesčius turėtų didėti vidutiniškai 160–180 eurų, slaugytojų – 85–100 eurų, rezidentų – apie 160 eurų.

Slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju universitetiniu slaugytojo ir (ar) akušerio išsilavinimu, taip pat inžinerines, technines, ekonomines funkcijas vykdančiam personalui, medicinos psichologams ir socialiniams darbuotojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, farmacijos specialistams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, atsižvelgiant į pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus išsilavinimui ir kvalifikacijai, 10 proc. didėja pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis, kuri yra nustatoma nuo mažiausios gydytojo vieno etato pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies. 

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje taip pat aiškiai įtvirtinta, kad aktyvus budėjimas, kai darbuotojas privalo būti darbovietėje, būti darbdavio žinioje ir prireikus nedelsiant atlikti savo pareigas, yra laikomas darbo laiku ir už jį yra mokamas darbo užmokestis.

Medikai, dirbantys ugdymo įstaigose penkias dienas per savaitę, galės atostogauti 40 darbo dienų ne tik mokinių atostogų metu, bet ir kitu metu, jeigu ugdymo įstaigoje bus užtikrintas nepertraukiamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir nenukentės tokių paslaugų prieinamumas bei kokybė.

Gerinant darbo sąlygas Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams, reglamentuota fiziologinių pertraukų trukmė ir periodiškumas – turės būti skiriamos ne trumpesnės kaip 20 minučių fiziologinės pertraukos bent kas 3 valandas. Į kolektyvinę sutartį įtraukta rekomendacija darbdaviui pakeisti budintį ekipažą darbo aplinkoje, kurioje nėra sąlygų tenkinti būtinuosius fiziologinius poreikius daugiau negu 4 valandas.

Primename, kad LNSS šakos kolektyvinę sutartį 2021 m. lapkričio 15 d. pasirašė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys ir devynios medikus atstovaujančios profesinių sąjungų organizacijos: Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“, medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų federacija ,,Sandrauga“, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacija, profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos medikų forumas“.

Sutartis užtikrina visų profesinių sąjungų narių – LNSS įstaigų darbuotojų – socialines garantijas, stabilų darbo užmokesčio kilimą bei papildomas garantijas, nei numato šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas. 

TAIP PAT SKAITYKITE