REXSAN

Ar reikia vaikų sveikatos priežiūros stebėsenos?

Higienos institute įvyko apskritojo stalo diskusija, kurioje aptartas šiuo metu vykdomos vaikų sveikatos stebėsenos plėtojimo poreikis. Siekiama, kad gauti duomenys atskleistų realią šalies vaikų sveikatos būklę, būtų naudingi nacionalinių ir regioninių vaikų sveikatos stiprinimo programų rengimui.
Rajonuose ir miestuose dirbantys visuomenės sveikatos biurai vis daugiau dėmesio skiria bendruomenių sveikatos stebėsenai, kur vaikų sveikata yra neabejotinas prioritetas. Susitikimo metu buvo pristatyta Higienos instituto Sveikatos informacijos centre renkama informacija apie vaikų sergamumą ir mirštamumą, aptarti jos  privalumai ir trūkumai, pateikiamų rodiklių optimizavimo galimybės.
Diskusijoje pasisakiusi Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė pristatė Klaipėdos rajono savivaldybės patirtį renkant ir analizuojant informaciją iš profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymėjimų.
„Klaipėdos rajone apibendrinus duomenis iš „Vaiko sveikatos pažymėjimų”, kurie kasmet surenkami mokyklose,  pastebėta, kad gydytojai, profilaktiškai tikrindami sveikatą, ne visada tinkamai užpildo šias formas”, – komentavo tyrimo rezultatus biuro vadovė N. Tarvydienė.
Pasak N. Tarvydienės, apibendrintus duomenis pristačius medikams, pažymėjimų pildymo kokybė gerėja ir šią informaciją galima būtų naudoti vaikų sveikatos stebėsenai – nustatyti tendencijas. Taip pat norėtųsi duomenis palyginti su kitomis savivaldybėmis, nacionaliniais rodikliais.
Diskusijose kalbėję visuomenės sveikatos biurų atstovai pasidalino savo patirtimis apie  vaikų sveikatos stebėsenos vykdymą naudojantis nacionaliniais rodikliais.
„Profilaktinio patikrinimo pažymėjimų duomenys galėtų būti panaudojami prevencinėms priemonėms planuoti ir kurti, tačiau jau dabar aiškėja tam tikri aspektai, trukdantys pritaikyti šiuos duomenis – pirmiausia pažymėjimų pildymo kokybė bei sąvokos „sveikas” skirtinga interpretacija”, – apibendrino diskusijas Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė.
Siekiant pagerinti vaikų sveikatos stebėseną nacionaliniu ir vietiniu (savivaldybių) lygiu pasitarime buvo pasiūlyta pakeisti profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo metu pildomą formą „Vaiko sveikatos pažymėjimas” ir kartu parengti jos pildymo aprašą. Numatoma inicijuoti šios vaikų sveikatą apibūdinančios informacijos analizę ir kitose savivaldybėse,  pradėti kaupti duomenis šalies mastu.
Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Valstybinio aplinkos sveikatos centro, Vilniaus universiteto specialistai bei Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Šiaulių visuomenės sveikatos biurų atstovai.
Daugiau informacijos:
Dr. Rolanda Valintėlienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų centro vadovė
Tel.: 8 52 618390
El. Paštas: rolanda.valinteliene@hi.lt

 Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE