Gegužės 31d. Sekmadienis

HUMULIN N PEN (INSULIN), SUSPENSIJA 100TV/ML 3ML N5, Eli Lilly Export S.A.

Veiklioji medžiaga INSULIN
Dozuotė SUSPENSIJA 100TV/ML 3ML N5
Gamintojas Eli Lilly Export S.A.
HUMULIN N PEN
Insulinum humanum
Registracijos numeris: 99/6758/10
ATC kodas: A10AC01
Farmakoterapinė grupė: Antidiabetiniai. Vidutiniškai ilgai veikiantys
insulinai ir jų analogai
Prieš pradėdami vartoti insuliną, atidžiai perskaitykite šį lapelį. Jame
nėra visos informacijos apie insuliną, kurios Jums gali prireikti, todėl,
jei kiltų klausimų, klauskite gydytojo, vaistininko ar sergančiųjų diabetu
slaugos specialisto. Šis lapelis tinka tik Humulin N injektoriuje.


Jūsų vaistas vadinamas Humulin. Tai yra žmogaus insulino prekinis
pavadinimas. Jo stiprumas - 100 tarptautinių vienetų mililitre (100
TV/ml). Kiekviename injektoriuje yra 3 mililitrai (300 tarptautinių
vienetų) insulino. Toks pat Humulin insulinas išleidžiamas cilindrinėse ampulėse. Injektoriuje jau yra įtvirtinta cilindrinė ampulė. Kai injektorius ištuštėja, jo daugiau vartoti negalima.
Šio injektoriaus Humulin vadinamas Humulin N.
Humulin N (izofanas) - tai sterili baltų izofano žmogaus insulino kristalų
suspensija izotoniniame fosfatų tirpale, kurio pH yra 6,9-7,5.
Vartokite tą Humulin, kurį paskyrė gydytojas. Patys nekeiskite insulino,
nebent tai padaryti patartų gydytojas, o ir tada būkite labai atsargūs.
Kiekvienos rūšies injektorius turi pavadinimą, kuris rodo, koks insulinas
yra jo viduje. Pavyzdžiui, Humulin N injektoriuje yra Humulin N insulinas.
Kad būtų lengviau atskirti, kiekvienos rūšies insulino pakuotė ir
injektorius pažymėti skirtinga spalva ir simboliu.
Įsigiję insuliną vaistinėje, visada patikrinkite ant pakuotės ir
injektoriaus etiketėje nurodytus insulino pavadinimą ir rūšį.
Įsitikinkite, kad įsigijote tą insuliną, kurį paskyrė gydytojas.
Žmogaus insulinas - tai natūralus kasos gaminamas hormonas. Humulin
pagamintas laboratorijoje rekombinacinės DNR technologijos būdu ir yra
tokios pat struktūros kaip ir natūralus hormonas. Jis skiriasi nuo
gyvulinio insulino.
Atminkite. Šis vaistas skirtas tik Jums. Niekada neduokite jo kitiems. Jis
gali jiems pakenkti, net jei jų simptomai yra tokie pat kaip Jūsų.

Veikliųjų medžiagų sąrašas ir kiekiai. Insulinum humanum. 100 tarptautinių
vienetų mililitre (100 TV/ml). Kiekviename injektoriuje yra 3 mililitrai
(300 tarptautinių vienetų) insulino. Humulin N (izofanas) - tai sterili
baltų izofano žmogaus insulino kristalų suspensija izotoniniame fosfatų tirpale, kurio pH yra 6,9-7,5.
Pagalbinių medžiagų sąrašas. Humulin N taip pat yra m-krezolio, fenolio,
protamino, glicerolio, cinko oksido ir dvibazio natrio fosfato.

Vaisto forma ir vaisto kiekis

Injekcijos. Humulin N (izofanas) - tai
sterili baltų izofano žmogaus insulino kristalų suspensija izotoniniame
fosfatų tirpale. 100 tarptautinių vienetų mililitre (100 TV/ml).

Gamintojo pavadinimas ir adresas

Lilly France SA, Rue du Colonel Lilly,
67640 Fegersheim, Prancūzija.

Vaisto vartojimo indikacijos

Diabetas pasireiškia tada, kai kasa gamina
nepakankamai insulino gliukozės kiekiui kraujyje reguliuoti. Humulin yra
Jūsų insulino pakaitalas.

Informacija, kuria būtina žinoti prieš vartojimą
Kontraindikacijos

Įsitikinkite, ar Jums saugu vartoti Humulin.
- Jei manote, kad Jums prasideda hipoglikemija (per mažai gliukozės
kraujyje), insulino nešvirkškite ir nevairuokite. Dėl hipoglikemijos Jūsų
gebėjimas susikaupti ar reaguoti gali susilpnėti. Šią problemą
prisiminkite visomis situacijomis, kuriomis gali kilti pavojus savo ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį arba valdant įrenginius). Klauskite gydytojo patarimo apie vairavimą, jei:
- Jums hipoglikemija pasireiškia dažnai,
- ankstyvųjų hipoglikemijos simptomų nėra arba jie neryškūs.
Kitame skyriuje Vartojant insuliną rašoma, ką daryti, kai pasireiškia
nesunki hipoglikemija.
- Jei Jums kada nors, vartojant Humulin, pasireiškė alerginė reakcija (žr.
"Vartojant insuliną" D dalį), praneškite apie tai gydytojui, vaistininkui
ar diabeto slaugos specialistui.
- Jei diabetu sergate daugiau negu vienerius ar dvejus metus, ankstyvųjų
hipoglikemijos simptomų galite ir nepajusti (žr. skyriaus "Vartojant
insuliną" A dalį). Turite atidžiai pagalvoti, kada valgyti, kada ir kiek
mankštintis. Taip pat turite dažnai tik rinti gliukozės kiekį kraujyje.
- Keletas gyvulinį insuliną vartojusių ligonių, patyrusių hipoglikemiją po
to, kai pradėjo vartoti žmogaus insuliną, pastebėjo, kad ankstyvieji
hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs arba kitokie. Jei Jums dažnai
pasireiškia hipoglikemija arba sunku atpažinti pirmuosius jos simptomus, pasitarkite su gydytoju.


Perspėjimai
Sąveika su kitais vaistais.
Ypatingi perspėjimai. Prieš švirkšdami insuliną
Jei atsakote TAIP į kurį nors iš šių klausimų, pasakykite apie tai
gydytojui, vaistininkui ar diabeto slaugos specialistui.
- Ar neseniai susirgote?
- Ar vartojate kitus vaistus? Insulino poreikis gali pakisti, jei
vartojate kontracepcinius vaistus, steroidus, pakaitinę skydliaukės
hormonų terapiją, danazolį, geriamuosius hipoglikeminius vaistus,
aspiriną, sulfonamidus, adrenoblokatorius, oktreotidą, kaptoprilį, enalaprilį, 2 adrenomimetikai (pvz., ritodriną, salbutamolį ar terbutaliną), kai kuriuos antidepresantus, pvz., monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI).
- Ar turite problemų su inkstais, kepenimis, antinksčiais, hipofize,
skydliauke?
- Ar sportuojate daugiau negu įprasta?
- Ar esate nėščia, planuojate pastoti arba žindote kūdikį? Paprastai
insulino poreikis pirmuosius tris nėštumo mėnesius sumažėja, o kitus –
padidėja. Jei žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino
dozę ar dietą.
Insulino poreikis taip pat gali kisti, vartojant alkoholį.
Jei planuojate išvykti į užsienį, apie tai taip pat pasakykite gydytojui,
vaistininkui arba diabeto slaugos specialistui. Dėl šalių laiko skirtumo
gali tekti keisti injekcijų ir valgymo laiką.


Vartojimo instrukcija
Dozavimas.
- Gydytojas nurodė, kokį insuliną ir kiek jo vartoti, kada ir kaip dažnai
jį švirkšti. Tai skirta tik Jums. Tiksliai laikykitės gydytojo nurodymų ir
reguliariai lankykitės diabeto klinikoje.
- Jei pakeitėte vartojamo insulino rūšį (gyvulinį insuliną į žmogaus),
Jums gali reikėti didesnės arba mažesnės dozės negu anksčiau. Galima
keisti iš karto pirmąją dozę arba laipsniškai tai padaryti per kelias
savaites.
- Humulin švirkškite po oda. Į raumenis galima švirkšti tik tuomet, jei
taip nurodė gydytojas. Humulin N dažniausiai švirkščiama 1-2 kartus per
parą.
Vartojimo būdas.
Insulino paruošimas
- Humulin N kiekvieną kartą prieš vartojant reikia sumaišyti. Tam reikia
10 kartų injektorių paridenti tarp delnų, tada 10 kartų pavartyti aukštyn
žemyn. Tai reikia daryti lėtai, kad stiklinis rutuliukas nuriedėtų per
visą cilindrinę ampulę. Patikrinkite, kaip atrodo insulinas. Sumaišytas Humulin N turi būti tolygiai drumstas ir panašus į pieną. Jei taip nėra, maišykite dar kartą.
- Insulino nevartokite, jei sumaišius cilindrinės ampulės dugne lieka
balta medžiaga. Jo taip pat nevartokite, jei sumaišius insulinas yra
sulipęs į gabalus arba kietos baltos dalelės prilipusios prie cilindrinės
ampulės dugno bei šonų ir ji atrodo kaip apšalusi.
Injektoriaus paruošimas
- Nusiplaukite rankas.
- Perskaitykite instrukcijoje esančius nurodymus, kaip vartoti pripildytą
insulinu injektorių. Rūpestingai jų laikykitės.
- Išleiskite iš injektoriaus oro burbuliukus taip, kaip nurodyta
injektoriaus instrukcijoje. Injektoriuje gali likti smulkių oro
burbuliukų, jie nekenkia, bet didesni burbuliukai gali pakeisti insulino
dozę.
Insulino švirkštimas
- Prieš švirkšdami nuvalykite odą spiritu. Švirkškite po oda, taip kaip
Jus mokė. Negalima švirkšti į veną. Sušvirkštę vaistą adatos neištraukite
dar penkias sekundes, kad įsitikintumėte, jog sušvirkštėte visą dozę.
Ploto, į kurį švirkštėte, netrinkite.
Įsitikinkite, kad sušvirkštėte bent 1 cm toliau nuo prieš tai buvusios
injekcijos vietos, kad keičiate injekcijos vietas taip, kaip Jus mokė.
Po švirkštimo
- Sušvirkštę, uždėkite išorinį adatos dangtelį ir nusukite adatą nuo
injektoriaus. Taip insulinas bus sterilus ir netekės, taip pat į
injektorių nepateks oro ir adata neužsikimš. Savo adatų neduokite kitiems.
Uždėkite injektoriaus dangtelį.
Tolesnės injekcijos
- Kiekvieną kartą, vartodami injektorių, insuliną sumaišykite ir imkite
naują adatą. Prieš kiekvieną injekciją išleiskite iš injektoriaus oro
burbuliukus (kaip nurodyta anksčiau). Kiek liko insulino, galite pamatyti,
laikydami injektorių nukreipę adata žemyn. Insulino cilindrinės ampulės skalė rodo, kiek apytiksliai liko insulino vienetų.
Kito insulino injektoriuje maišyti negalima. Ištuštėjusio injektoriaus
kartotinai nevartokite.
Vartojimo dažnis. Humulin N dažniausiai švirkščiama 1-2 kartus per parą.

Perdozavimas

Pavojingos būklės.
Jei gliukozės kraujyje yra per mažai, suvalgykite gliukozės tabletę ar
cukraus, tada vaisių ar sausainių ir pailsėkite. Tai padės, jei
hipoglikemija nesunki ar perdozuota nedaug insulino. Jei Jūsų būklė
blogėja, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, oda pabąla, nedelsdami praneškite gydytojui. Gliukagono injekcija išgydys vidutinio sunkumo hipoglikemiją. Po šios injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jei gliukagonas nepadeda, Jus reikia gydyti ligoninėje.
Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.
Negydyta hipoglikemija ar hiperglikemija (žr. A ir B) gali būti labai
sunki ir sukelti pykinimą, vėmimą, dehidraciją, sąmonės praradimą, komą ar
net mirtį.
- Visada su savimi turėkite atsarginių švirkštų ir Humulin buteliuką, jei
kartais injektorių pamestumėte arba jis sugestų.
- Visada su savimi būtina nešiotis dokumentą, kuriame nurodyta, kad
sergate cukriniu diabetu.
- Visada su savimi turėkite cukraus.
Šalutinis poveikis.
Įprastinės diabeto problemos
A. Hipoglikemija
Hipoglikemija ("hipo" - mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad
kraujyje gliukozės yra nepakankamai. Ji gali būti dėl to, kad:
- susišvirkštėte per daug insulino,
- praleidote arba atidėjote valgymą arba pakeitėte dietą,
- prieš valgymą sunkiai mankštinotės ar dirbote,
- sergate infekcine ar kita liga (ypač jei viduriuojate ir vemiate),
- pasikeitė organizmo insulino poreikis,
- sergate antinksčių, hipofizės, skydliaukės, inkstų ar kepenų ligomis ir
šios ligos pablogėjo.
Alkoholis ir kai kurie vaistai gali paveikti gliukozės kiekį kraujyje.
Pirmieji nepakankamo gliukozės kiekio kraujyje simptomai pasireiškia
greitai. Tai:
- nuovargis
- nervingumas ar drebulys,
- galvos skausmas,
- greitas širdies plakimas,
- pykinimas,
- šaltas prakaitas.
B. Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė
Hiperglikemija ("hiper" - gliukozės kraujyje per daug) reiškia, kad
insulino kraujyje nepakanka. Hiperglikemija gali atsirasti dėl to, kad:
- nesusišvirkštėte insulino,
- susišvirkštėte mažiau insulino negu gydytojas Jums paskyrė,
- valgote gerokai daugiau ir nesilaikote dietos,
- karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.
Hiperglikemija gali būti diabetinės ketoacidozės priežastis. Pirmieji
simptomai pasireiškia pamažu, per kelias valandas ar dienas. Tai:
- mieguistumas,
- paraudęs veidas,
- troškulys,
- išnykęs apetitas,
- kvėpuojant juntamas salsvas kvapas,
- pykinimas ar vėmimas.
Pasunkėjęs kvėpavimas ir greitas pulsas - tai sunkios būklės simptomai.
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
C. Liga
Jei sergate, ypač jei pykina ar vemiate, insulino poreikis gali pakisti.
Net jei nevalgote, Jums vis tiek reikia insulino. Tikrinkite gliukozės
kiekį šlapime ar kraujyje, laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus,
nedelsdami praneškite gydytojui.
D. Alergija insulinui
Vietinė alergija. Kai kuriems žmonėms injekcijos vieta parausta, patinsta
ir niežti. Tai dažniausiai praeina savaime per kelias dienas ar savaites.
Jei taip atsitiktų, kreipkitės į gydytoją.
Sisteminė alergija. Ši alergija insulinui pasitaiko retai. Ji pasireiškia
šiais simptomais:
- viso kūno bėrimu,
- pasunkėjusiu kvėpavimu,
- švokštimu,
- sumažėjusiu kraujospūdžiu,
- dažnesniu širdies plakimu,
- prakaitavimu.
Jei manote, kad Jums pasireiškė tokia alergija insulinui, nedelsdami
praneškite gydytojui.
E. Lipodistrofija
Jei injekcijos vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.
Jei Jums pasireiškė šių ar kitų šalutinių reiškinių, pasakykite apie tai
gydytojui.
Informacija apie vaisto laikymą
Tinkamumo laikas. Nevartokite vaisto, praėjus Tinka vartoti iki datai.
Injektorių laikykite uždarytą dangteliu. Saugokite nuo karščio ir
tiesioginių saulės spindulių. Injektoriaus neužšaldykite. Injektorių
reikia laikyti šaldytuve, 2-8oC temperatūroje originalioje pakuotėje.
Vartojamą injektorių laikykite žemesnėje nei 30oC kambario temperatūroje iki 28 parų. Vaistą laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Vaisto licencija priklauso: Eli Lilly Exp. S.A., 16, ch. des Coquelicots,
1214 Vernier/Ženeva, Šveicarija.

Papildomą informaciją teikia Eli Lilly S.A. (Suisse) atstovybė Lietuvoje.


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9