Sausio 27d. Ketvirtadienis

Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Peržiūrų skaičius: 29324
Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Tekstas skelbtas mėnesinio žurnalo šeimai "Artuma" 2011 m. birželio numeryje

Tikriausiai rastume mažai sričių, kuriose saikingumas nebūtų akivaizdžiai susijęs su žmogaus sveikata ir ypač psichine. Saikingumas – vienas iš pagrindinių psichinės sveikatos kriterijų, nes būtent jis padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos ir joje našiai veikti – darbuotis, bendrauti, ilsėtis ir t. t. Tačiau šių dienų tikrovė dažnai iš žmogaus jo profesinėje veikloje reikalauja tiek daug, kad jis, praradęs tikruosius orientyrus, sąmoningai arba ne, tampa tų reikalavimų įkaitu. Darbdaviai, suvokdami, kad jų pajamų šaltinis yra samdinio darbas, daro viską (pvz., sumaniai naudoja darbuotojo apdovanojimų ir bausmių sistemą), kad darbuotojas dirbtų nenuleisdamas rankų 24 val. per parą. Deja, toks darbuotojams primetamas darbštumas ir uolumas ilgainiui atsisuka prieš juos pačius ir jų artimuosius.

Darboholizmas

Šis terminas psichologinėje literatūroje oficialiai pasirodė 1970 metais. Juo buvo pavadintas nesaikingas žmogaus darbštumas arba kitaip – žmogaus priklausomybė nuo darbo. Pagrindinis tokios priklausomybės bruožas (kaip, beje, ir priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ar kompiuterio) yra žmogaus atitraukimas nuo tikrovės ir jo tikrojo gyvenimo, savotiškas "pavogimas". Atsiradusi priklausomybė atima iš žmogaus gebėjimą patirti gyvenimo džiaugsmą po darbo – įvairiuose pomėgiuose, bendravime su draugais, namų jaukume ar šeimyninėje laimėje.

Palaipsniui tapęs darboholiku, žmogus teisinasi, kad tokio atsidavimo reikalauja darbo pobūdis ar karjeros siekimas. Tačiau tikra tiesa yra tai, kad darboholikui gyvenime niekas daugiau nerūpi ir nedomina – tik darbas, buvimas darbe, nuolatinis galvojimas ir kalbėjimas tik apie darbą. Jis visada pasirengęs nenuilstamai darbuotis, neskaičiuodamas nei darbo valandų, nei papildomo uždarbio. Pagrindinės darboholiko savybės yra šios:

 • tikrą pasitenkinimą gyvenimu jis jaučia tik dirbdamas;
 • tik dirbdamas jaučiasi vertingas ir gyvenantis prasmingai;
 • net namuose nuolat galvoja, kalba, rūpinasi darbo reikalais;
 • nesėkmę darbe ar negalėjimą darbuotis (pvz., dėl fizinės traumos ar ligos) suvokia kaip gyvenimo katastrofą;
 • artimieji ir aplinkiniai mato, kad visa, kas nesusiję su darbu, jam kelia nuobodulį ar nerimą (pvz., buities reikalų tvarkymas, šventės ir kt.) – jis atgyja ir atsiskleidžia tik darbe;
 • baigęs vieną darbą, visada jau būna suplanavęs kitą ir imasi jo be atokvėpio;
 • atostogos, kitų žmonių pomėgiai, bendravimas su artimaisiais jam atrodo visai nereikalingas laiko gaišinimas;
 • darbas jam ne gyvenimo dalis, bet visas gyvenimas.

Kuo gi darbštus žmogus skiriasi nuo darboholiko? Darbštuolis visada žino, kodėl dirba ir kokio rezultato siekia. Jo tikslas gali būti susijęs su didesniu materialiniu atlygiu ar nauda, kopimu karjeros laiptais ir pan. Darboholikui darbas – tai būdas praleisti laiką. Jam svarbu ne tiek rezultatas, kiek pats darbo procesas. Dažnai skelbia, kad dirba ne dėl pinigų, o iš kilnios idėjos, ir visuomenė tai ne tik toleruoja, bet ir labai vertina. Gal todėl darboholizmas yra vienintelė priklausomybės rūšis, kuri prisipažįstama su pasididžiavimo gaidele. Darboholiko šūkis: "Dirbu tiek, kiek galiu", o sveiko žmogaus paprastai būna: "Dirbu tiek, kiek reikia." Deja, nuo žmogaus, pasirinkusio darbą savo gyvenimo pagrindine ašimi, kenčia artimieji, šeima (juk jis nedalyvauja nei tvarkant šeimos buities reikalus, nei auklėjant vaikus, svarbiausia – nei palaikant ir kuriant artimus ryšius su kitais šeimos nariais). Kenčia ir aplinkiniai (jei tai viršininkas, nes jis paprastai reikalauja iš savo pavaldinių neskaičiuoti darbo valandų ir gyventi darbe, kaip ir pats), galiausiai menkėja ir darbo rezultatai. Kodėl?

Perdegimo sindromas

1974 m. JAV psichologas Herbertas J. Freudenbergeris sukūrė naują sąvoką "perdegimo sindromas" ir ja apibūdino tam tikrą žmogaus vidinę būseną. Ji paprastai atsiranda dėl dviejų priežasčių: nepaprastai didelio darbo krūvio, kurį velka darboholikas; darbo ypatybių tų profesionalų, kurie teikia pagalbą žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo tarpsniais, pvz., susijusiais su sveikatos ar artimųjų netektimi. Todėl perdegimo sindromo dažniausiai būna pažeidžiami tokių profesijų atstovai, kaip gydytojai onkologai, psichiatrai, kunigai, psichologai, socialiniai darbuotojai, dirbantys sudėtingais atvejais, pvz.: su smurtą patyrusiais asmenimis, seksualinio išnaudojimo aukomis ir pan. Kitaip sakant, šie profesionalai patiria antrinę traumą – dėl savo profesinės veiklos, kurioje dažnai įsijaučia į sunkią neigiamą kitų žmonių emocinę būseną. Kita vertus, šis sindromas dažnai būdingas tiems, kurių darbas susijęs su nuolatiniu stresu, pvz.: policininkams, kariškiams, tarnaujantiems karštuose pasaulio taškuose, ir pan. Jų psichinę savijautą apsunkina ir kitos įtampos: nesaugumas (ekonominis, fizinis, teisinis ir kt.), nestabilumas – šias problemas jie, būdami visuomenės dalis, patiria kaip ir kiti jos nariai; nuolatinė konkurencija ir kova dėl išlikimo (verslininkų) arba neigiamas visuomenės požiūris į jų darbą (policininkų); žmonių susvetimėjimas ir abejingumas (vyraujantis individualizmas, padidėjusi emigracija, skyrybų ir vienišų žmonių skaičius, sumenkęs bendruomeniškumas).

Kas būdinga perdegimo sindromui? Tai:

 • sutrikęs miegas, pablogėjusi fizinė savijauta, nuolat kamuojantis nuovargis ir vidinė įtampa, tuštuma ir išsekimas;
 • ryškiai sumažėjusi profesinė kompetencija;
 • neigiamas požiūris į aplinkinius (besikreipiančius pagalbos parapijiečius, klientus, pacientus), savo darbą (jo prasmingumo nematymas);
 • polinkis dėl neigiamos savijautos kaltinti aplinkinius ir "sugedusią visuomenę";
 • padidėjęs jautrumas kritikai, pažeidžiamumas;
 • dažni, nekontroliuojami, su nusivylimu besikaitaliojantys neigiamų emocijų protrūkiai.

Ignoruodamas šiuos organizmo siunčiamus signalus ir neskubėdamas ieškoti išeities bei keisti gyvenimo būdą, žmogus rizikuoja susirgti labai rimta ir sunkiai išgydoma liga – depresija, kuri kartais baigiasi savižudybe.

Kaip apsisaugoti nuo darboholizmo?

Pirma – būti dėmesingam savo gyvenimo kokybei, prižiūrėti ir pildyti savo vidinius resursus. Žmogus turi nuolat rūpintis savo esminių poreikių tenkinimu fiziologiniu, psichologiniu ir dvasiniu savo egzistencijos lygmenimis. Todėl kartkartėmis kiekvienam iš mūsų vertėtų šiuos poreikius prisiminti ir patvirtinti, kad juos patenkiname.

Fiziologinių poreikių tenkinimas: reguliariai ir sveikai maitinuosi; esu fiziškai aktyvus (mankšta, sportas ir pan.); reguliariai tikrinuosi sveikatą, naudojuosi gydytojų rekomendacijomis; pakankamai išsimiegu; kokybiškai ir reguliariai atostogauju.

Psichologinių poreikių tenkinimas: turiu kiekvieną dieną laiko sau – skaitau, klausausi muzikos, žiūriu filmus ar kt.; dalį laisvalaikio skiriu bendravimui su šeimos nariais ir draugais; turiu artimų žmonių, su kuriais galiu pasidalyti mintimis, jausmais; turiu mėgstamą, pasitenkinimą ir džiaugsmą teikiantį užsiėmimą po darbo; jei reikia, leidžiu sau laisvai išlieti susikaupusias emocijas – išsiverkti ar sveikai pasijuokti; stengiuosi įsiklausyti savo poreikius – ką noriu veikti laisvalaikiu (hobis), su kokiais žmonėmis noriu bendrauti, kokias vietas noriu aplankyti (nuvažiuoti į gamtą, parodą, aplankyti gimtuosius namus ir kt.) etc.

Dvasinių poreikių tenkinimas: gilinu tikėjimą kasdiene religine praktika, skaitau specialią literatūrą ir pan.; dalijuosi dvasiniu patyrimu su tais, kurie yra pasirinkę dvasinio tobulėjimo kelią; stiprinu ir gaivinu tikėjimą meilės darbais ir atrasdamas naujų prasmių savo kasdienėje veikloje; labai vertinu išgyvenamas dvasinio pakilimo ir įkvėpimo akimirkas.

Antra – apgalvoti, ar tinkamai sprendžiu organizacinius darbo klausimus.

Paklauskite savęs: ar sugebu racionaliai organizuoti darbą ir tinkamai išnaudoti jam skirtą laiką? Ar esu nusistatęs ribas tarp darbo ir laisvalaikio, ar yra pusiausvyra tarp šių sričių? Ar aiškios darbo sritys ir atsakomybė už jas? Ar sugebu atiduoti dalį darbų kitiems ir jais pasitikėti? Ar galiu būti nepasiekiamas poilsio valandomis? Ar sugebu blaiviai vertinti savo galimybes ir moku, nebijodamas būti atstumtas ar nesuprastas, pagarbiai pasakyti "ne"?

Trečia – patyrus sukrečiančių įvykių, vadinamųjų sunkių atvejų darbe, tiesiog būtina rasti laiko atsikvėpti ir apmąstyti tai, kas įvyko.

Atsakykite į klausimus: kodėl mane tas įvykis taip palietė (gal buvau prastos savijautos, o gal jis susijęs su mano skaudžia asmenine patirtimi)? Kokius klausimus man pačiam iškėlė tas įvykis ir kaip aš galiu į juos sau atsakyti? Su kuo galiu pasitarti (skaitydamas, mąstydamas, pasidalydamas mintimis apie šį įvykį su artimu draugu, dar geriau – kolega)? Kaip galiu panaudoti įgytą patirtį asmeniniam brendimui ir profesiniam augimui?

Visiems mums reikėtų nepamiršti, kad nesame antžmogiai, turintys neribotų fizinių, psichinių ir dvasinių galimybių. Jei savęs nesaugosime ir nepuoselėsime, labai greitai tapsime ne tik kad nenaudingi, bet ir pavojingi sau ir kitiems net tokioje reikšmingoje ir prasmingoje mūsų gyvenimo srityje kaip darbas.

"Artuma" 2011 Nr. 6

Ką išduoda - suprastėjęs regėjimas naktį

Ką išduoda - suprastėjęs regėjimas naktį

Pagrindinė preižastis trūkumas vitamino A Kiti simptomai išduotantys kad trūksta vitamino A: sausa oda, padidėjęs infekcinių ligų pavojus, metaplazija (priešvėžinė būklė). Pirma nustatyta ir ištirta mitybos nepakankamumo liga - vištakumas, t. y....


Pervargau ar tik nuvargau?

Pervargau ar tik nuvargau?

Lyg voverė rate. Šį posakį girdime dažnai, bet sustojame tik priremti negalavimų, kai kūnas neatlaiko milžiniško emocinio ir fizinio krūvio. Gydytojai tada konstatuoja: "Išseko organizmas". Kitais žodžiais, pervargome. Kartais...


Klausą sutrikdyti gali ir vaikų žaislai

Klausą sutrikdyti gali ir vaikų žaislai

Trečiadienį pasaulis mini tarptautinę kovos su triukšmu dieną. Triukšmas - ne tik didelis, bet ir nemalonus garsas, kuris žmogų erzina ar išveda iš pusiausvyros. Pasaulinė sveikatos organizacija triukšmą skirsto į tris rūšis: dienos, vakaro bei...


Sėdėti tiesiai privaloma!

Sėdėti tiesiai privaloma!

Ko gero, daugelis prisimena, kai vaikystėje mama prie stalo liepdavo sėdėti tiesiai. Tačiau daug smagiau būdavo ruošti pamokas patogiai įsitaisius, atsipalaidavus, neštis kuprinę persimetus per petį, o ne ant nugaros. Dabar kaskart suskaudus...


Tyrimas: sveikiesiems aspirinas labiau kenkia nei padeda

Tyrimas: sveikiesiems aspirinas labiau kenkia nei padeda

Skelbiama, kad sveiki žmonės, vartojantys aspiriną norėdami apsisaugoti nuo širdies smūgio, kenkia savo sveikatai. Britų "The Telegraph" praneša, kad milijonai žmonių - tarp jų ir nemažas skaičius sveikų - kiekvieną dieną vartoja...


Tyrimas: testosteronas nesukelia agresijos

Tyrimas: testosteronas nesukelia agresijos

Naujo tyrimo rezultatai paneigė įsisenėjusį mitą, jog testosterono hormonas sukelia agresiją, praneša naujienų agentūra AFP. Pasirodo, kad šis hormonas padeda siekti socialinio statuso gerinimo. Tyrimo metu buvo stebimos 120 moterų. Jo rezultatai...


Vandens laše glūdi didelė stiprybė

Vandens laše glūdi didelė stiprybė

Net ir skaidriame vandenyje gali būti žalingų medžiagų, todėl jį reikia rinktis labai atsargiai. Seniai žinoma tiesa, kad grožį, puikią savijautą, gerą nuotaiką ir sveikatą gali užtikrinti kasdien vartojamas kokybiškas geriamasis vanduo....


Ką svarbu žinoti apie kokybišką miegą?

Ką svarbu žinoti apie kokybišką miegą?

Kiekvienam iš mūsų labai svarbu po darbo dienos tinkamai išsimiegoti, kad pailsėję ir energingi galėtume vėl "kibti" į darbus. Dažnai net nesusimąstome, koks miegas yra svarbus žmogaus organizmui. Net trečdalį gyvenimo žmogus praleidžia...


Žuvies taukai ląsteles saugo nuo senėjimo

Žuvies taukai ląsteles saugo nuo senėjimo

Omega-3 polinesočiųjų riebiųjų rūgščių turtingas maistas padeda širdies ligomis sergančių asmenų DNR apsaugoti nuo irimo, ir tai gali paaiškinti, kodėl žuvų taukai tokie vertingi ligoniams, patyrusiems širdies smūgį. Pasak dr. Ramin Farzaneh-Far...


Mitybos mitai. Tiesa apie mėsą ir cholesterolio kiekį

Mitybos mitai. Tiesa apie mėsą ir cholesterolio kiekį

Sveikas maistas nėra vien daržovės ar košės, - primena Vilniaus pedagoginio universiteto Technologinio ugdymo katedros profesorė, habilituota mokslų daktarė Manefa Miškinienė. Raudona mėsa kenkia sveikatai Iš tiesų yra tokių tyrimų, kurie sieja...


Hormoniniai kontraceptikai – grėsmė porų santuokoms?

Hormoniniai kontraceptikai – grėsmė porų santuokoms?

Šiais metais per 2.25 milijonų amerikiečių sukurs šeimas, tačiau vedybinė laimė netruks ilgai - per milijoną jų išsiskirs. Ar gali tokią didelę įtaką skyryboms padaryti kontraceptinės tabletės? Naujausios mokslinių tyrimų studijos rodo, kad...


Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Tirdami žmogaus dantų sandarą, JAV mokslininkai elektroniniu mikroskopu nufotografavo juose aptiktas keistas kirminų pavidalo mikrostruktūras. Kokia jų paskirtis, kol kas nežinoma. Elektroniniu mikroskopu tirtoje perpjauto protinio danties dalyje...


Druską beriame negalvodami apie skonį ir sveikatą

Druską beriame negalvodami apie skonį ir sveikatą

Lietuvos gyventojai suvartoja vidutiniškai bent porą kartų daugiau druskos nei rekomenduojama, rodo tyrimai. O per didelis druskos vartojimas yra susijęs su širdies ir kraujagyslių ligomis, gali turėti įtakos nutukimui, teigia Valstybinio...


ES agentūra patvirtino kalcio ir vitamino D sveikatinimo teiginius

ES agentūra patvirtino kalcio ir vitamino D sveikatinimo teiginius

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) patvirtino sveikatinimo teiginius, kuriais kalcio ir vitamino D vartojimas siejamas su vyresnio amžiaus moterų kaulų sveikata. EMST iki 2010 metų sausio pabaigos turi parengti didelį aktyviųjų maistinių...


Reguliariai valykite dantis. Ilgiau gyvensite

Reguliariai valykite dantis. Ilgiau gyvensite

Reguliariai valykite dantis, tuomet ne tik rečiau lankysitės pas stomatologą, bet ir ilgiau gyvensite. Mokslininkai jau seniai įtarė, kad prasta burnos higiena ir dantenų uždegimas gali sukelti širdies ligas, tačiau tik dabar pavyko įrodyti, jog...


Miškuose - erkių aktyvumo pikas

Miškuose - erkių aktyvumo pikas

Vakar Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (VSC) specialistės Pajūrio regioniniame parke, Girulių miške, vieno kilometro ruože aptiko jau apie 30 suaugusių erkių. Kad jų knibždėte knibžda, pranešė ir skaitytojai. Visuomenės sveikatos...


Atgauti jėgas padeda procedūros

Atgauti jėgas padeda procedūros

Gydytojai įsitikinę - sanatorinis gydymas teikia papildomos naudos sveikatai. Kurorto klimatas, pasikeitusi aplinka ir kompleksas įvairių procedūrų padeda greičiau atgauti prarastas jėgas ir susigrąžinti sveikatą. "Reabilitacinio bei...


Europa – prieš asbestą

Europa – prieš asbestą

Visoje Europoje pradedama kampanija, skirta asbesto darbe problemai. Dėl šios medžiagos poveikio per metus Europos šalyse apytiksliai užregistruojama apie 20 000 mirčių nuo plaučių vėžio. Asbestas vis dar išlieka pavojingiausia vėžį sukeliančia...


Šaltis – kaip peilis, žeidžia ir žudo

Šaltis – kaip peilis, žeidžia ir žudo

Mini sijonėlis, plonos kojinės ir dirbtinės odos batai – taip apsirengus ir apsiavus bei pastovėjus 20 °C šaltyje nušalimas garantuotas. Ar mes to norime? Nušalimas atsiranda dėl šalčio poveikio. Jis priklauso nuo aplinkos temperatūros,...


Japonų jaunystės receptai

Japonų jaunystės receptai

Vidutinė japonų gyvenimo trukmė - apie 80 metų. Geros jų sveikatos priežastis slypi ne tik genuose. Jų įtaka gyvenimo trukmei nesiekia nė 25 proc. Kur kas daugiau reikšmės turi gyvenimo būdas. Tai ir dvasinė būsena, sugebėjimas įveikti stresą,...


Omega-3 riebiosios rūgštys didina prostatos vėžio riziką

Omega-3 riebiosios rūgštys didina prostatos vėžio riziką

Gydytojų dažnai rekomenduojamos omega-3 riebiosios rūgštys širdies veiklai pagerinti didina prostatos vėžio riziką, rašoma žurnale American Journal of Epidemiology. Mokslininkai ištyrė 3400 vyrus, kurių kraujyje buvo nustatoma dokosaheksaenoinės...


Sergate depresija? Patarimas - eikite pasikapstyti po žemę

Sergate depresija? Patarimas - eikite pasikapstyti po žemę

Pasirodo būti gamtoje naudinga ne tik dėl gryno oro ar ramios aplinkos. Ypač naudingas užsiėmimas sveikatai - pasikapstymas po žemę. Ne tik dėl to, jog kažką pasodinus užaugs sveika daržovė ar vaisius, bet ir todėl, kad žemėje esančios kai kurios...


Važiavimas dviračiu padeda širdies ir kraujagyslių veiklai

Važiavimas dviračiu padeda širdies ir kraujagyslių veiklai

Važiavimas dviračiu – tai viena geriausių priemonių, skatinančių širdies ir kraujagyslių veiklą, padedančių reguliuoti antsvorį, gerinanti nuotaiką. Jeigu nusprendėte pradėti važinėti dviračiu – puiku. Juk tai ir vaikams, ir...


Nutukusius vaikus reikia gydyti daržovių dieta

Nutukusius vaikus reikia gydyti daržovių dieta

Sveika mityba neįsivaizduojama be įvairių vaisių ir daržovių. Jeigu norite sveiko, stipraus organizmo, privalote sveikai maitintis kasdien. Žmogaus organizmas juk nesugeba pats pagaminti vitaminų, išskyrus vitaminą D, o turi juos gauti iš,...


Antibakteriniuose muiluose naudojamas triklozanas gali būti žalingas sveikatai

Antibakteriniuose muiluose naudojamas triklozanas gali būti žalingas sveikatai

JAV maisto ir vaistinių produktų administracijos FDA teigimu, naujausi tyrimai leidžia kelti "teisėtą" susirūpinimą dėl muiluose, indų plovikliuose, skutimosi geliuose ir netgi kojinių, sportinių drabužių ir žaislų audiniuose naudojamą...


Atsargiai – siautėja užkrėstos erkės

Atsargiai – siautėja užkrėstos erkės

Vilniečiai sutrikę ir išsigandę. Dešimtmečiais šalia mūsų gyvenusios erkės vis piktėja. Pavojingos ligos žmogų gali užklupti ne tik erkei įkandus, bet ir gurkštelėjus erkės "pabučiuoto" gyvūno pieno. "Keturios močiutės Rokantiškių...


Vyrų imunitetas silpnesnis nei moterų

Vyrų imunitetas silpnesnis nei moterų

Nuo šiol vyrai turi kaip pasiteisinti, kodėl juos dažniau puola peršalimo ligos: mokslininkai išsiaiškino, kad dėl to kalta silpnesnė stipriosios lyties imuninė sistema. Tvirtinama, kad moterų imunitetas aktyviau kovoja su ligų sukėlėjais dėl daug...


Vitamino D trūkumas didina moterų kraujospūdį

Vitamino D trūkumas didina moterų kraujospūdį

Jaunoms moterims su vitamino D nepakankamumu maždaug tris kartus dažniau gali išsivystyti padidėjęs kraujospūdis, kai jos bus vidutinio amžiaus, rodo naujas tyrimas. Tyrimo rezultatai paskelbti Amerikos širdies asociacijos narių susirinkime,...


"Būk graži be peilio": apie kaklą našlaitį ir naują veidą

"Būk graži be peilio": apie kaklą našlaitį ir naują veidą

"Neskaityk atsigulus, atsiras pasmakrė", – įspėdavo mama. Ar iš tiesų netinkama kūno padėtis turi įtakos kaklui – didžiausiam amžiaus išdavikui? Ar hialurono rūgšties injekcijomis galima sumodeliuoti veidą? Projekto "Būk...


Geležies stoka - pavasario palydovė

Geležies stoka - pavasario palydovė

Lyg uždelsto veikimo bomba - taip apibūdinama žmogaus organizme nejučia prasidėjusi geležies stoka. Laiku jos neatskleidus užklumpa anemija, kuri gali lemti daugybę lėtinių ligų. Ypač geležies trūkumas jaučiamas pavasarį. "Nusimesk anemijos...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9