Birželio 5d. Penktadienis

Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Peržiūrų skaičius: 29324
Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Tekstas skelbtas mėnesinio žurnalo šeimai "Artuma" 2011 m. birželio numeryje

Tikriausiai rastume mažai sričių, kuriose saikingumas nebūtų akivaizdžiai susijęs su žmogaus sveikata ir ypač psichine. Saikingumas – vienas iš pagrindinių psichinės sveikatos kriterijų, nes būtent jis padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos ir joje našiai veikti – darbuotis, bendrauti, ilsėtis ir t. t. Tačiau šių dienų tikrovė dažnai iš žmogaus jo profesinėje veikloje reikalauja tiek daug, kad jis, praradęs tikruosius orientyrus, sąmoningai arba ne, tampa tų reikalavimų įkaitu. Darbdaviai, suvokdami, kad jų pajamų šaltinis yra samdinio darbas, daro viską (pvz., sumaniai naudoja darbuotojo apdovanojimų ir bausmių sistemą), kad darbuotojas dirbtų nenuleisdamas rankų 24 val. per parą. Deja, toks darbuotojams primetamas darbštumas ir uolumas ilgainiui atsisuka prieš juos pačius ir jų artimuosius.

Darboholizmas

Šis terminas psichologinėje literatūroje oficialiai pasirodė 1970 metais. Juo buvo pavadintas nesaikingas žmogaus darbštumas arba kitaip – žmogaus priklausomybė nuo darbo. Pagrindinis tokios priklausomybės bruožas (kaip, beje, ir priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ar kompiuterio) yra žmogaus atitraukimas nuo tikrovės ir jo tikrojo gyvenimo, savotiškas "pavogimas". Atsiradusi priklausomybė atima iš žmogaus gebėjimą patirti gyvenimo džiaugsmą po darbo – įvairiuose pomėgiuose, bendravime su draugais, namų jaukume ar šeimyninėje laimėje.

Palaipsniui tapęs darboholiku, žmogus teisinasi, kad tokio atsidavimo reikalauja darbo pobūdis ar karjeros siekimas. Tačiau tikra tiesa yra tai, kad darboholikui gyvenime niekas daugiau nerūpi ir nedomina – tik darbas, buvimas darbe, nuolatinis galvojimas ir kalbėjimas tik apie darbą. Jis visada pasirengęs nenuilstamai darbuotis, neskaičiuodamas nei darbo valandų, nei papildomo uždarbio. Pagrindinės darboholiko savybės yra šios:

 • tikrą pasitenkinimą gyvenimu jis jaučia tik dirbdamas;
 • tik dirbdamas jaučiasi vertingas ir gyvenantis prasmingai;
 • net namuose nuolat galvoja, kalba, rūpinasi darbo reikalais;
 • nesėkmę darbe ar negalėjimą darbuotis (pvz., dėl fizinės traumos ar ligos) suvokia kaip gyvenimo katastrofą;
 • artimieji ir aplinkiniai mato, kad visa, kas nesusiję su darbu, jam kelia nuobodulį ar nerimą (pvz., buities reikalų tvarkymas, šventės ir kt.) – jis atgyja ir atsiskleidžia tik darbe;
 • baigęs vieną darbą, visada jau būna suplanavęs kitą ir imasi jo be atokvėpio;
 • atostogos, kitų žmonių pomėgiai, bendravimas su artimaisiais jam atrodo visai nereikalingas laiko gaišinimas;
 • darbas jam ne gyvenimo dalis, bet visas gyvenimas.

Kuo gi darbštus žmogus skiriasi nuo darboholiko? Darbštuolis visada žino, kodėl dirba ir kokio rezultato siekia. Jo tikslas gali būti susijęs su didesniu materialiniu atlygiu ar nauda, kopimu karjeros laiptais ir pan. Darboholikui darbas – tai būdas praleisti laiką. Jam svarbu ne tiek rezultatas, kiek pats darbo procesas. Dažnai skelbia, kad dirba ne dėl pinigų, o iš kilnios idėjos, ir visuomenė tai ne tik toleruoja, bet ir labai vertina. Gal todėl darboholizmas yra vienintelė priklausomybės rūšis, kuri prisipažįstama su pasididžiavimo gaidele. Darboholiko šūkis: "Dirbu tiek, kiek galiu", o sveiko žmogaus paprastai būna: "Dirbu tiek, kiek reikia." Deja, nuo žmogaus, pasirinkusio darbą savo gyvenimo pagrindine ašimi, kenčia artimieji, šeima (juk jis nedalyvauja nei tvarkant šeimos buities reikalus, nei auklėjant vaikus, svarbiausia – nei palaikant ir kuriant artimus ryšius su kitais šeimos nariais). Kenčia ir aplinkiniai (jei tai viršininkas, nes jis paprastai reikalauja iš savo pavaldinių neskaičiuoti darbo valandų ir gyventi darbe, kaip ir pats), galiausiai menkėja ir darbo rezultatai. Kodėl?

Perdegimo sindromas

1974 m. JAV psichologas Herbertas J. Freudenbergeris sukūrė naują sąvoką "perdegimo sindromas" ir ja apibūdino tam tikrą žmogaus vidinę būseną. Ji paprastai atsiranda dėl dviejų priežasčių: nepaprastai didelio darbo krūvio, kurį velka darboholikas; darbo ypatybių tų profesionalų, kurie teikia pagalbą žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo tarpsniais, pvz., susijusiais su sveikatos ar artimųjų netektimi. Todėl perdegimo sindromo dažniausiai būna pažeidžiami tokių profesijų atstovai, kaip gydytojai onkologai, psichiatrai, kunigai, psichologai, socialiniai darbuotojai, dirbantys sudėtingais atvejais, pvz.: su smurtą patyrusiais asmenimis, seksualinio išnaudojimo aukomis ir pan. Kitaip sakant, šie profesionalai patiria antrinę traumą – dėl savo profesinės veiklos, kurioje dažnai įsijaučia į sunkią neigiamą kitų žmonių emocinę būseną. Kita vertus, šis sindromas dažnai būdingas tiems, kurių darbas susijęs su nuolatiniu stresu, pvz.: policininkams, kariškiams, tarnaujantiems karštuose pasaulio taškuose, ir pan. Jų psichinę savijautą apsunkina ir kitos įtampos: nesaugumas (ekonominis, fizinis, teisinis ir kt.), nestabilumas – šias problemas jie, būdami visuomenės dalis, patiria kaip ir kiti jos nariai; nuolatinė konkurencija ir kova dėl išlikimo (verslininkų) arba neigiamas visuomenės požiūris į jų darbą (policininkų); žmonių susvetimėjimas ir abejingumas (vyraujantis individualizmas, padidėjusi emigracija, skyrybų ir vienišų žmonių skaičius, sumenkęs bendruomeniškumas).

Kas būdinga perdegimo sindromui? Tai:

 • sutrikęs miegas, pablogėjusi fizinė savijauta, nuolat kamuojantis nuovargis ir vidinė įtampa, tuštuma ir išsekimas;
 • ryškiai sumažėjusi profesinė kompetencija;
 • neigiamas požiūris į aplinkinius (besikreipiančius pagalbos parapijiečius, klientus, pacientus), savo darbą (jo prasmingumo nematymas);
 • polinkis dėl neigiamos savijautos kaltinti aplinkinius ir "sugedusią visuomenę";
 • padidėjęs jautrumas kritikai, pažeidžiamumas;
 • dažni, nekontroliuojami, su nusivylimu besikaitaliojantys neigiamų emocijų protrūkiai.

Ignoruodamas šiuos organizmo siunčiamus signalus ir neskubėdamas ieškoti išeities bei keisti gyvenimo būdą, žmogus rizikuoja susirgti labai rimta ir sunkiai išgydoma liga – depresija, kuri kartais baigiasi savižudybe.

Kaip apsisaugoti nuo darboholizmo?

Pirma – būti dėmesingam savo gyvenimo kokybei, prižiūrėti ir pildyti savo vidinius resursus. Žmogus turi nuolat rūpintis savo esminių poreikių tenkinimu fiziologiniu, psichologiniu ir dvasiniu savo egzistencijos lygmenimis. Todėl kartkartėmis kiekvienam iš mūsų vertėtų šiuos poreikius prisiminti ir patvirtinti, kad juos patenkiname.

Fiziologinių poreikių tenkinimas: reguliariai ir sveikai maitinuosi; esu fiziškai aktyvus (mankšta, sportas ir pan.); reguliariai tikrinuosi sveikatą, naudojuosi gydytojų rekomendacijomis; pakankamai išsimiegu; kokybiškai ir reguliariai atostogauju.

Psichologinių poreikių tenkinimas: turiu kiekvieną dieną laiko sau – skaitau, klausausi muzikos, žiūriu filmus ar kt.; dalį laisvalaikio skiriu bendravimui su šeimos nariais ir draugais; turiu artimų žmonių, su kuriais galiu pasidalyti mintimis, jausmais; turiu mėgstamą, pasitenkinimą ir džiaugsmą teikiantį užsiėmimą po darbo; jei reikia, leidžiu sau laisvai išlieti susikaupusias emocijas – išsiverkti ar sveikai pasijuokti; stengiuosi įsiklausyti savo poreikius – ką noriu veikti laisvalaikiu (hobis), su kokiais žmonėmis noriu bendrauti, kokias vietas noriu aplankyti (nuvažiuoti į gamtą, parodą, aplankyti gimtuosius namus ir kt.) etc.

Dvasinių poreikių tenkinimas: gilinu tikėjimą kasdiene religine praktika, skaitau specialią literatūrą ir pan.; dalijuosi dvasiniu patyrimu su tais, kurie yra pasirinkę dvasinio tobulėjimo kelią; stiprinu ir gaivinu tikėjimą meilės darbais ir atrasdamas naujų prasmių savo kasdienėje veikloje; labai vertinu išgyvenamas dvasinio pakilimo ir įkvėpimo akimirkas.

Antra – apgalvoti, ar tinkamai sprendžiu organizacinius darbo klausimus.

Paklauskite savęs: ar sugebu racionaliai organizuoti darbą ir tinkamai išnaudoti jam skirtą laiką? Ar esu nusistatęs ribas tarp darbo ir laisvalaikio, ar yra pusiausvyra tarp šių sričių? Ar aiškios darbo sritys ir atsakomybė už jas? Ar sugebu atiduoti dalį darbų kitiems ir jais pasitikėti? Ar galiu būti nepasiekiamas poilsio valandomis? Ar sugebu blaiviai vertinti savo galimybes ir moku, nebijodamas būti atstumtas ar nesuprastas, pagarbiai pasakyti "ne"?

Trečia – patyrus sukrečiančių įvykių, vadinamųjų sunkių atvejų darbe, tiesiog būtina rasti laiko atsikvėpti ir apmąstyti tai, kas įvyko.

Atsakykite į klausimus: kodėl mane tas įvykis taip palietė (gal buvau prastos savijautos, o gal jis susijęs su mano skaudžia asmenine patirtimi)? Kokius klausimus man pačiam iškėlė tas įvykis ir kaip aš galiu į juos sau atsakyti? Su kuo galiu pasitarti (skaitydamas, mąstydamas, pasidalydamas mintimis apie šį įvykį su artimu draugu, dar geriau – kolega)? Kaip galiu panaudoti įgytą patirtį asmeniniam brendimui ir profesiniam augimui?

Visiems mums reikėtų nepamiršti, kad nesame antžmogiai, turintys neribotų fizinių, psichinių ir dvasinių galimybių. Jei savęs nesaugosime ir nepuoselėsime, labai greitai tapsime ne tik kad nenaudingi, bet ir pavojingi sau ir kitiems net tokioje reikšmingoje ir prasmingoje mūsų gyvenimo srityje kaip darbas.

"Artuma" 2011 Nr. 6

Nerado sąsajų tarp mobiliųjų ir smegenų vėžio

Nerado sąsajų tarp mobiliųjų ir smegenų vėžio

Mobiliųjų telefonų poveikio sveikatai tyrimas "Interphone" atskleidė, kad mobiliųjų telefonų naudojimas nedidino rizikos susirgti smegenų vėžiu. Tyrimą vykdė Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros...


Kaip pagelbėti reumato iškraipytai pėdai?

Kaip pagelbėti reumato iškraipytai pėdai?

Turbūt nė viena liga taip nevargina ir nedeformuoja sąnarių, kaip reumatoidinis artritas. Ši liga, prasidėjusi nedideliais smulkiųjų sąnarių rytiniais sustingimais, paprastai visada progresuoja. Todėl greičiau ar lėčiau ardomos sąnarinės kremzlės,...


Vitaminas K2 gali sustiprinti paauglių kaulus

Vitaminas K2 gali sustiprinti paauglių kaulus

Vitamino K2 papildai gali pagerinti vaikų iki jų lytinės brandos kaulų sveikatą ir taip apsaugoti juos nuo osteoporozės vyresniame amžiuje, rodo naujas tyrimas. Olandų mokslininkai teigia nustatę, kad kasdien vartojant vitamino K2 formos...


Kiekvieną dieną suvalgykime po svogūną

Kiekvieną dieną suvalgykime po svogūną

1. Per dieną reikėtų suvartoti iki 2–3 šaukštų bičių duonos, iki 3–4 šaukštų medaus. Bičių produktai turi imuninei sistemai reikalingų "statybinių" medžiagų. Žiedadulkėse yra visų aminorūgščių, kurios veikia imuninių ląstelių...


Plauk rankas - saugok gyvybes

Plauk rankas - saugok gyvybes

Toks šios, gegužės 5 dienos, kuri pirmąkart paskelbta Pasauline rankų higienos diena, šūkis. Dienos tikslas - atkreipti visuomenės ir sveikatos priežiūros įstaigų personalo dėmesį į rankų higienos, kaip pagrindinio infekcijų kontrolės aspekto,...


Gyvenimas virtualioje erdvėje: atotrūkis nuo kūno, paviršutiniškumas, infarkto grėsmė

Gyvenimas virtualioje erdvėje: atotrūkis nuo kūno, paviršutiniškumas, infarkto grėsmė

Nors internetas leidžia daug ką atlikti greičiau ir patogiau, gyvenimo perkėlimas į virtualią erdvę turi neigiamų pasekmių ne tik žmogaus fizinei sveikatai, bet ir mąstymui, tikrovės suvokimui, gebėjimui skirti gera nuo bloga. Taip LRT.lt tvirtina...


Smūgis lieso kūno kultui: būti apkūniems – sveikiau!

Smūgis lieso kūno kultui: būti apkūniems – sveikiau!

Daug metų visuomenė buvo įtikinėjama, kad su viršsvoriu reikia kovoti. Tačiau naujas išsamus JAV mokslininkų tyrimas atskleidė pribloškiančius faktus - jo autoriai priėjo išvadą, kad apkūnūs žmonės gyvena ilgiau, rašo D. Britanijos dienraštis...


Dieta pagal genus! Tyrimai rodo, kad ji 33% efektyvesnė nei kitų rūšių dieta!

Dieta pagal genus! Tyrimai rodo, kad ji 33% efektyvesnė nei kitų rūšių dieta!

Ekspertai teigia, kad DNR dieta, kurios laikydamiesi valgote maisto produktus pagal jūsų genus, gali padėti jums prarasti trečdaliu daugiau svorio nei kalorijų skaičiavimas. Dieta pagal genus nustatoma labai paprastai: tereikia atlikti DNR...


Tikimasi nustatyti būsimas Alzheimerio aukas

Tikimasi nustatyti būsimas Alzheimerio aukas

Kodėl Alzheimerio liga senatvėje kamuoja tik kai kuriuos, o ne visus žmones, turinčius genetinį polinkį į šią ligą? Atsakymo į šį klausimą ieškoma jau seniai. Naujausi tyrimai rodo, kad tai gali būti susiję su itin aktyvia žmogaus atminties veikla...


Nutukimas ir depresija skatina vienas kitą

Nutukimas ir depresija skatina vienas kitą

Nutukusiems žmonėms padidėja rizika pulti į depresiją, o depresuotiems – tapti nutukusiems, teigia olandų mokslininkai. Leideno universiteto medicinos centro mokslininkai nustatė, kad depresijos nekankinamiems žmonėms nutukus, tikimybė...


Migrena jau prilygsta epidemijai

Migrena jau prilygsta epidemijai

Pastaruoju metu intensyvėjant gyvenimo tempui, didėjant konkurencijai, kamuojant stresams daugėja žmonių, kuriuos vis dažniau kankina nepakeliami galvos skausmai bei migrenos priepuoliai. Nors tikslų migrena sergančiųjų skaičių nustatyti labai...


Sparneliai ir lašiukai knarkimo negydo

Sparneliai ir lašiukai knarkimo negydo

Knarkimas gali drumsti ne tik aplinkinių nakties ramybę. Po šiais nemaloniais garsais kartais slepiasi rimtos ligos. Pakanka nedidelio chirurginio medikų įsikišimo, kad būtų išgelbėta paciento gyvybė ir grąžinta ramybė aplinkiniams. Dauguma žmonių...


Valgant riebaus maisto gerėja atmintis

Valgant riebaus maisto gerėja atmintis

Po tyrimų JAV Kalifornijos universiteto mokslininkų grupė priėjo prie išvados, kad riebaluose esančios oleino rūgštys virškinimo trakte virsta atmintį gerinančiomis medžiagomis, praneša BBC. Tyrimo išvados publikuotos žurnale "Proceedings of...


Saulės sukeltos ligos – nenatūralios aplinkos pasekmės

Saulės sukeltos ligos – nenatūralios aplinkos pasekmės

Saulė apsaugo nuo depresijos bei gydo daugybę odos ligų. Žmogaus organizmas išmoko gyventi saulėtoje aplinkoje ir apsisaugoti nuo žalingų ultravioletinių spindulių. Tačiau šiandien mūsų aplinkos nė iš tolo nepavadinsi natūralia, todėl keičiasi ir...


Homeopatiniai preparatai - vaistai be šalutinio poveikio

Homeopatiniai preparatai - vaistai be šalutinio poveikio

Medus ir jo produktai, vaistažolės ir iš jų pagaminti homeopatiniai preparatai – tai peršalimo ligų profilaktikos ir net gydymo priemonės, veikiančios lėtai, bet tiksliai. Šaltuoju metų laiku būtina ilgiau miegoti, valgyti daugiau šilto, o...


Moterims rūkymas kenkia tris kartus labiau nei vyrams

Moterims rūkymas kenkia tris kartus labiau nei vyrams

Pirmadienį švenčiama pasaulinė diena be tabako. Kiekvienas moksleivis galės įteikti popierines gėles rūkančioms mamoms, draugėms ar mokytojoms. Rūkymas kenkia sveikatai. Faktas. Moterims rūkymas sukelia tris kartus didesnę žalą nei vyrui. Naujausi...


Nevartokite vaistų. Ligas įveikite kvėpavimo treniruokliu!

Nevartokite vaistų. Ligas įveikite kvėpavimo treniruokliu!

Apsaugokite savo širdį ir kraujagysles išvengdami besaikio vaistų vartojimo! Kvėpavimo treniruoklis "Samozdrav" - patikimas būdas įveikti hipertoniją, apsauga nuo insulto, infarkto ir kitų ligų. Treniruoklis rekomenduojamas žmonėms,...


Sulčių ekspertų taryba skelbia balandį sulčių mėnesiu

Sulčių ekspertų taryba skelbia balandį sulčių mėnesiu

Sulčių ekspertų taryba, kurią vienija gydytojai, dietologai, maitinosi specialistai, valstybinių institucijų ir gamybininkų atstovai, norėdama sustiprinti Lietuvoje sulčių bei sveiko maitinimosi populiarumą, skelbia balandį sulčių mėnesiu. Sulčių...


Bloga nuotaika gali pagerinti atmintį

Bloga nuotaika gali pagerinti atmintį

Bloga nuotaika kai kuriais atžvilgiais gali būti naudinga, tvirtina vienas Australijos mokslininkas, kuris nustatė, jog negatyvūs jausmai mažina patiklumą, padeda objektyviau vertinti kitus, taip pat stiprina atmintį. Naujojo Pietų Velso...


Kodėl sveika judėti

Kodėl sveika judėti

Didžiulė mokslo ir technikos pažanga atnešė žmonijai ne tik naudos, bet ir žalos. Moksliniai išradimai iš esmės pakeitė mūsų kasdienį gyvenimą. Jie ne tik jį palengvino, bet ir apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją (neveiklą), sumažėja...


Algimantas Čekuolis. Pagyrimas tinginystei arba popietės miego svarba

Algimantas Čekuolis. Pagyrimas tinginystei arba popietės miego svarba

Amerikos kosmoso agentūra NASA tyrė lėktuvų pilotų, kuriems tenka naktį skristi keliolika valandų be nutūpimo, budrumą. Natūralu, kad per tokius skrydžius pilotų reakcija po kurio laiko sulėtėja. Į kokią nors naują situaciją jie jau pradeda...


Pasaulinę sveikatos dieną – dėmesys miestiečiams

Pasaulinę sveikatos dieną – dėmesys miestiečiams

Trečiadienį minint Pasaulinę sveikatos dieną siekiama atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į miestuose gyvenančių žmonių sveikatos problemas, kurti palankias sąlygas sveikatos stiprinimui. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, apie...


Gydytojas apie šarminio vandens svarbą žmogaus sveikatai

Gydytojas apie šarminio vandens svarbą žmogaus sveikatai

Kas yra vanduo? Iki šiol nėra tikslaus, aiškaus atsakymo į šį klausimą. Apie vandenį, jo savybes, svarbą mūsų gerai savijautai ir sveikatai laidos „Sveikatos ABC” metu pasakojo gydytojas chirurgas Gintautas Laurinavičius, sukaupusęs...


Žada "aukštos raiškos vaizdą"

Žada "aukštos raiškos vaizdą"

Skelbiama, jog mokslininkams pavyko sukurti ir sėkmingai išbandyti naują dirbtinio lęšio tipą, kuris suteikia puikų regėjimą pacientams. Priminsime, jog viena svarbiausių akies dalių yra jos lęšiukas. Tai skaidrus, minkštos konsistencijos kūnas,...


Jei organizme kaupiasi skysčiai

Jei organizme kaupiasi skysčiai

Patinimai rodo, kad organizme kaupiasi pernelyg daug skysčių. Manoma, kad išoriškai pastebėti skysčių perteklių galima tuomet, kai jų susikaupia apie 5 litrus. Liaudies medicina siūlo daug paprastų ir gerų receptų susikaupusiems skysčiams...


Miegas: kodėl kai kurie žmonės miega kaip užmušti?

Miegas: kodėl kai kurie žmonės miega kaip užmušti?

Negirdi jokių sirenų. Nepabunda net tuomet, kai su didžiausiu trenksmu pro atvirą langą girdisi lūžtantys medžiai. Mokslininkai išsiaiškino, kodėl kai kurie žmonės miego metu blokuoja garsus. Kaip praneša telegraph.co.uk, kai kurie žmonės miega...


Černobylio katastrofos poveikis žmonių sveikatai iki šiol žadina ginčus

Černobylio katastrofos poveikis žmonių sveikatai iki šiol žadina ginčus

Volodymyras Palkinas kasmet bent du mėnesius praleidžia vienoje Kijevo ligoninėje. Šis vyras - vienas iš šimtų tūkstančių darbininkų, kurie 1986 metų balandį buvo pasiųsti likviduoti avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, o ši užduotis, pasak,...


Kaip sutrumpinti savo gyvenimą?

Kaip sutrumpinti savo gyvenimą?

Rokeris Tomis Li kartą pasakė: "Mes čia esame ne tam, kad ilgai gyventume, bet tam, kad gyventume turėdami didžiausius užmojus." Dauguma iš mūsų laikosi jo patarimų, nuodydami savo kūną ir pasirinkdami pavojingą gyvenimo būdą. Gal norite...


Moterims su antsvoriu rizika susirgti krūties vėžiu didesnė

Moterims su antsvoriu rizika susirgti krūties vėžiu didesnė

Pasaulio onkologai gali džiaugtis nors ir nedidele, bet svarbia pergale - mažėjančiu mirtingumu nuo krūties vėžio. Kita vertus, specialistai prognozuoja, kad visu pajėgumu nuožmi onkologinė moterų liga smogs po dešimties metų. Pasak Barselonos...


Antioksidantai siejami su mažesne pirmalaikio gimdymo rizika

Antioksidantai siejami su mažesne pirmalaikio gimdymo rizika

Daug raudonų ir oranžinių vaisių bei daržovių vartojančios nėščiosios turi daugiau galimybių, kad negimdys pirma laiko, rodo Kanadoje atliktas tyrimas. Mokslininkai ištyrė daugiau kaip 5300 gimdyvių ir nustatė, kad kraujyje daugiau karotenoidų...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9