Sausio 22d. Penktadienis

Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Peržiūrų skaičius: 29324
Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Tekstas skelbtas mėnesinio žurnalo šeimai "Artuma" 2011 m. birželio numeryje

Tikriausiai rastume mažai sričių, kuriose saikingumas nebūtų akivaizdžiai susijęs su žmogaus sveikata ir ypač psichine. Saikingumas – vienas iš pagrindinių psichinės sveikatos kriterijų, nes būtent jis padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos ir joje našiai veikti – darbuotis, bendrauti, ilsėtis ir t. t. Tačiau šių dienų tikrovė dažnai iš žmogaus jo profesinėje veikloje reikalauja tiek daug, kad jis, praradęs tikruosius orientyrus, sąmoningai arba ne, tampa tų reikalavimų įkaitu. Darbdaviai, suvokdami, kad jų pajamų šaltinis yra samdinio darbas, daro viską (pvz., sumaniai naudoja darbuotojo apdovanojimų ir bausmių sistemą), kad darbuotojas dirbtų nenuleisdamas rankų 24 val. per parą. Deja, toks darbuotojams primetamas darbštumas ir uolumas ilgainiui atsisuka prieš juos pačius ir jų artimuosius.

Darboholizmas

Šis terminas psichologinėje literatūroje oficialiai pasirodė 1970 metais. Juo buvo pavadintas nesaikingas žmogaus darbštumas arba kitaip – žmogaus priklausomybė nuo darbo. Pagrindinis tokios priklausomybės bruožas (kaip, beje, ir priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ar kompiuterio) yra žmogaus atitraukimas nuo tikrovės ir jo tikrojo gyvenimo, savotiškas "pavogimas". Atsiradusi priklausomybė atima iš žmogaus gebėjimą patirti gyvenimo džiaugsmą po darbo – įvairiuose pomėgiuose, bendravime su draugais, namų jaukume ar šeimyninėje laimėje.

Palaipsniui tapęs darboholiku, žmogus teisinasi, kad tokio atsidavimo reikalauja darbo pobūdis ar karjeros siekimas. Tačiau tikra tiesa yra tai, kad darboholikui gyvenime niekas daugiau nerūpi ir nedomina – tik darbas, buvimas darbe, nuolatinis galvojimas ir kalbėjimas tik apie darbą. Jis visada pasirengęs nenuilstamai darbuotis, neskaičiuodamas nei darbo valandų, nei papildomo uždarbio. Pagrindinės darboholiko savybės yra šios:

 • tikrą pasitenkinimą gyvenimu jis jaučia tik dirbdamas;
 • tik dirbdamas jaučiasi vertingas ir gyvenantis prasmingai;
 • net namuose nuolat galvoja, kalba, rūpinasi darbo reikalais;
 • nesėkmę darbe ar negalėjimą darbuotis (pvz., dėl fizinės traumos ar ligos) suvokia kaip gyvenimo katastrofą;
 • artimieji ir aplinkiniai mato, kad visa, kas nesusiję su darbu, jam kelia nuobodulį ar nerimą (pvz., buities reikalų tvarkymas, šventės ir kt.) – jis atgyja ir atsiskleidžia tik darbe;
 • baigęs vieną darbą, visada jau būna suplanavęs kitą ir imasi jo be atokvėpio;
 • atostogos, kitų žmonių pomėgiai, bendravimas su artimaisiais jam atrodo visai nereikalingas laiko gaišinimas;
 • darbas jam ne gyvenimo dalis, bet visas gyvenimas.

Kuo gi darbštus žmogus skiriasi nuo darboholiko? Darbštuolis visada žino, kodėl dirba ir kokio rezultato siekia. Jo tikslas gali būti susijęs su didesniu materialiniu atlygiu ar nauda, kopimu karjeros laiptais ir pan. Darboholikui darbas – tai būdas praleisti laiką. Jam svarbu ne tiek rezultatas, kiek pats darbo procesas. Dažnai skelbia, kad dirba ne dėl pinigų, o iš kilnios idėjos, ir visuomenė tai ne tik toleruoja, bet ir labai vertina. Gal todėl darboholizmas yra vienintelė priklausomybės rūšis, kuri prisipažįstama su pasididžiavimo gaidele. Darboholiko šūkis: "Dirbu tiek, kiek galiu", o sveiko žmogaus paprastai būna: "Dirbu tiek, kiek reikia." Deja, nuo žmogaus, pasirinkusio darbą savo gyvenimo pagrindine ašimi, kenčia artimieji, šeima (juk jis nedalyvauja nei tvarkant šeimos buities reikalus, nei auklėjant vaikus, svarbiausia – nei palaikant ir kuriant artimus ryšius su kitais šeimos nariais). Kenčia ir aplinkiniai (jei tai viršininkas, nes jis paprastai reikalauja iš savo pavaldinių neskaičiuoti darbo valandų ir gyventi darbe, kaip ir pats), galiausiai menkėja ir darbo rezultatai. Kodėl?

Perdegimo sindromas

1974 m. JAV psichologas Herbertas J. Freudenbergeris sukūrė naują sąvoką "perdegimo sindromas" ir ja apibūdino tam tikrą žmogaus vidinę būseną. Ji paprastai atsiranda dėl dviejų priežasčių: nepaprastai didelio darbo krūvio, kurį velka darboholikas; darbo ypatybių tų profesionalų, kurie teikia pagalbą žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo tarpsniais, pvz., susijusiais su sveikatos ar artimųjų netektimi. Todėl perdegimo sindromo dažniausiai būna pažeidžiami tokių profesijų atstovai, kaip gydytojai onkologai, psichiatrai, kunigai, psichologai, socialiniai darbuotojai, dirbantys sudėtingais atvejais, pvz.: su smurtą patyrusiais asmenimis, seksualinio išnaudojimo aukomis ir pan. Kitaip sakant, šie profesionalai patiria antrinę traumą – dėl savo profesinės veiklos, kurioje dažnai įsijaučia į sunkią neigiamą kitų žmonių emocinę būseną. Kita vertus, šis sindromas dažnai būdingas tiems, kurių darbas susijęs su nuolatiniu stresu, pvz.: policininkams, kariškiams, tarnaujantiems karštuose pasaulio taškuose, ir pan. Jų psichinę savijautą apsunkina ir kitos įtampos: nesaugumas (ekonominis, fizinis, teisinis ir kt.), nestabilumas – šias problemas jie, būdami visuomenės dalis, patiria kaip ir kiti jos nariai; nuolatinė konkurencija ir kova dėl išlikimo (verslininkų) arba neigiamas visuomenės požiūris į jų darbą (policininkų); žmonių susvetimėjimas ir abejingumas (vyraujantis individualizmas, padidėjusi emigracija, skyrybų ir vienišų žmonių skaičius, sumenkęs bendruomeniškumas).

Kas būdinga perdegimo sindromui? Tai:

 • sutrikęs miegas, pablogėjusi fizinė savijauta, nuolat kamuojantis nuovargis ir vidinė įtampa, tuštuma ir išsekimas;
 • ryškiai sumažėjusi profesinė kompetencija;
 • neigiamas požiūris į aplinkinius (besikreipiančius pagalbos parapijiečius, klientus, pacientus), savo darbą (jo prasmingumo nematymas);
 • polinkis dėl neigiamos savijautos kaltinti aplinkinius ir "sugedusią visuomenę";
 • padidėjęs jautrumas kritikai, pažeidžiamumas;
 • dažni, nekontroliuojami, su nusivylimu besikaitaliojantys neigiamų emocijų protrūkiai.

Ignoruodamas šiuos organizmo siunčiamus signalus ir neskubėdamas ieškoti išeities bei keisti gyvenimo būdą, žmogus rizikuoja susirgti labai rimta ir sunkiai išgydoma liga – depresija, kuri kartais baigiasi savižudybe.

Kaip apsisaugoti nuo darboholizmo?

Pirma – būti dėmesingam savo gyvenimo kokybei, prižiūrėti ir pildyti savo vidinius resursus. Žmogus turi nuolat rūpintis savo esminių poreikių tenkinimu fiziologiniu, psichologiniu ir dvasiniu savo egzistencijos lygmenimis. Todėl kartkartėmis kiekvienam iš mūsų vertėtų šiuos poreikius prisiminti ir patvirtinti, kad juos patenkiname.

Fiziologinių poreikių tenkinimas: reguliariai ir sveikai maitinuosi; esu fiziškai aktyvus (mankšta, sportas ir pan.); reguliariai tikrinuosi sveikatą, naudojuosi gydytojų rekomendacijomis; pakankamai išsimiegu; kokybiškai ir reguliariai atostogauju.

Psichologinių poreikių tenkinimas: turiu kiekvieną dieną laiko sau – skaitau, klausausi muzikos, žiūriu filmus ar kt.; dalį laisvalaikio skiriu bendravimui su šeimos nariais ir draugais; turiu artimų žmonių, su kuriais galiu pasidalyti mintimis, jausmais; turiu mėgstamą, pasitenkinimą ir džiaugsmą teikiantį užsiėmimą po darbo; jei reikia, leidžiu sau laisvai išlieti susikaupusias emocijas – išsiverkti ar sveikai pasijuokti; stengiuosi įsiklausyti savo poreikius – ką noriu veikti laisvalaikiu (hobis), su kokiais žmonėmis noriu bendrauti, kokias vietas noriu aplankyti (nuvažiuoti į gamtą, parodą, aplankyti gimtuosius namus ir kt.) etc.

Dvasinių poreikių tenkinimas: gilinu tikėjimą kasdiene religine praktika, skaitau specialią literatūrą ir pan.; dalijuosi dvasiniu patyrimu su tais, kurie yra pasirinkę dvasinio tobulėjimo kelią; stiprinu ir gaivinu tikėjimą meilės darbais ir atrasdamas naujų prasmių savo kasdienėje veikloje; labai vertinu išgyvenamas dvasinio pakilimo ir įkvėpimo akimirkas.

Antra – apgalvoti, ar tinkamai sprendžiu organizacinius darbo klausimus.

Paklauskite savęs: ar sugebu racionaliai organizuoti darbą ir tinkamai išnaudoti jam skirtą laiką? Ar esu nusistatęs ribas tarp darbo ir laisvalaikio, ar yra pusiausvyra tarp šių sričių? Ar aiškios darbo sritys ir atsakomybė už jas? Ar sugebu atiduoti dalį darbų kitiems ir jais pasitikėti? Ar galiu būti nepasiekiamas poilsio valandomis? Ar sugebu blaiviai vertinti savo galimybes ir moku, nebijodamas būti atstumtas ar nesuprastas, pagarbiai pasakyti "ne"?

Trečia – patyrus sukrečiančių įvykių, vadinamųjų sunkių atvejų darbe, tiesiog būtina rasti laiko atsikvėpti ir apmąstyti tai, kas įvyko.

Atsakykite į klausimus: kodėl mane tas įvykis taip palietė (gal buvau prastos savijautos, o gal jis susijęs su mano skaudžia asmenine patirtimi)? Kokius klausimus man pačiam iškėlė tas įvykis ir kaip aš galiu į juos sau atsakyti? Su kuo galiu pasitarti (skaitydamas, mąstydamas, pasidalydamas mintimis apie šį įvykį su artimu draugu, dar geriau – kolega)? Kaip galiu panaudoti įgytą patirtį asmeniniam brendimui ir profesiniam augimui?

Visiems mums reikėtų nepamiršti, kad nesame antžmogiai, turintys neribotų fizinių, psichinių ir dvasinių galimybių. Jei savęs nesaugosime ir nepuoselėsime, labai greitai tapsime ne tik kad nenaudingi, bet ir pavojingi sau ir kitiems net tokioje reikšmingoje ir prasmingoje mūsų gyvenimo srityje kaip darbas.

"Artuma" 2011 Nr. 6


Pieno ekspertai – apie pieno naudą

Pieno ekspertai – apie pieno naudą

Startuoja www.uatpienas.lt virtuali UAT pieno akademijos mokymų programa, parengta bendradarbiaujant su "Tetra Pak". Jos metu pieno ekspertai, pasitelkdami žaidimus bei užduotis, kalbės apie UAT pieną, taip populiarindami sveiką mitybą...


Pasipriešinti Alzheimeriui ir pilkajai zonai

Pasipriešinti Alzheimeriui ir pilkajai zonai

Alzheimerio liga tam tikrą dalį žmonių pasiglemžia jau po 60-65 gyvenimo metų. Dr. Gintaro Valinčiaus vadovaujami septynių Lietuvos mokslo institucijų tyrėjai tikisi suprasti neurodegeneracinių ligų molekulinį mechanizmą, detektuoti ir įsiterpti į...


Tėvų rūkymas daro poveikį vaikų mokymuisi

Tėvų rūkymas daro poveikį vaikų mokymuisi

Specialistai įspėja, kad tie vaikai, kurių tėvai mėgsta traukti dūmą namuose, greičiausiai blogai elgsis ir ims prastai mokytis. Tai jie išsiaiškino, atlikę daugiau kaip 55 tūkst., jaunesnių kaip 12 metų, vaikų tyrimą. Paaiškėjo, kad 6 proc. jų,...


Vaistas nuo kvaišalų – užtrenktos durys

Vaistas nuo kvaišalų – užtrenktos durys

Tėvai važiuoja į "tašką" nupirkti narkotikų sūnui. Taip jie ne tik vaiką, bet ir save dar labiau gramzdina į kvaišalų liūną. Specialistai negailestingi – jei kitos ligos iš šalia esančiųjų reikalauja užuojautos ir supratimo, tai...


Žaliosios lapinės daržovės gali sumažinti diabeto tikimybę

Žaliosios lapinės daržovės gali sumažinti diabeto tikimybę

Vartojant daug žaliųjų lapinių daržovių, gali sumažėti rizika susirgti diabetu, teigia Jungtinės Karalystės mokslininkai. Jie išnagrinėjo anksčiau atliktų šešių tyrimų apie vaisių ir daržovių vartojimą duomenis ir nustatė, kad tik špinatai ir...


30 metų stebės mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai

30 metų stebės mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai

Didžiosios Britanijos mokslininkai pradėjo didžiausio pasaulyje masto tyrimą dėl mobiliųjų telefonų poveikio žmonių sveikatai, praneša BBC. Tyrime dalyvaus 250 tūkst. žmonių iš penkių Europos šalių - Didžiosios Britanijos, Danijos, Nyderlandų,...


Vitamino D trūkumas gali padidinti vyrų širdies priepuolio riziką

Vitamino D trūkumas gali padidinti vyrų širdies priepuolio riziką

Amerikiečių atliktas tyrimas parodė, kad vitamino D trūkumas gali vyrams padidinti riziką patirti širdies priepuolį. Mokslininkai išanalizavo 454-ių širdies priepuolį patyrusių arba nuo širdies smūgio mirusių vyrų ligos istorijas bei jų kraujo...


Kuo geriausia malšinti troškulį?

Kuo geriausia malšinti troškulį?

Jei be maisto žmogus gali išgyventi savaitę ar net mėnesius, be vandens jis numirtų po keleto dienų. Mokslininkai teigia, jog per 70 gyvenimo metų žmogaus organizmas perfiltruoja daugiau nei 70 tonų vandens. Troškulį geriau malšinti ne vienos, o...


Infarktas delsiančiųjų nepasigaili

Infarktas delsiančiųjų nepasigaili

Įsidėmėkite: ištikus širdies infarktui, svarbi kiekviena minutė. Pajutus šios ligos požymius būtina neatidėliotina širdies gydytojų pagalba. "Pajutus spaudimą širdies plote ir išmušus prakaitui, skausmui plintant į kairę ranką, žandikaulį ir...


Specialistai: skanus vanduo ne visada kokybiškas

Specialistai: skanus vanduo ne visada kokybiškas

Vandenį tiriantys specialistai džiaugiasi, kad vandeniui, kuris gyventojus pasiekia vandentiekio sistemomis, priekaištų beveik neturi niekada. Didžiausias galvos skausmas – vanduo Lietuvos šuliniuose. Lyginant su kitomis šalimis, Lietuva...


Vakarų Lietuvos vandens problema – fluoras

Vakarų Lietuvos vandens problema – fluoras

Fluoro koncentracija vandenyje Lietuvos regionuose yra skirtinga. Leistinas normas ji dažniausiai viršija šalies Šiaurės Vakarų ir Vakarų regionų vandenviečių geriamajame vandenyje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovės...


Profilaktinių tyrimų baimė gali kainuoti vyriškumą

Profilaktinių tyrimų baimė gali kainuoti vyriškumą

Tokie duomenys gauti apibendrinus penkių sveikatos profilaktikos akcijų "Prostata – vyro gyvenimo kokybė", kurias organizavo Medicina practica laboratorija, rezultatus. Rugsėjo 15 –oji paskelbta pasaulinės kovos su prostatos...


Mes pristatome išskirtinę seriją – „911 - Jūsų gelbėjimo tarnyba!

Mes pristatome išskirtinę seriją – „911 - Jūsų gelbėjimo tarnyba!

Jau senų senovėje mūsų protėviai naudodavo įvairius, pačių pagamintus kremus, tepalus kurių sudėtyje naudodavo įvairius žolelių ekstraktus, augalus. Laikui bėgant buvo atskleistos tokių kremų receptūros, ir gaminami derinant kartu su...


Baltasis vynas naudingas sveikatai, atskleidė tyrimas

Baltasis vynas naudingas sveikatai, atskleidė tyrimas

Baltojo vyno mėgėjai dabar turėtų jausti mažesnę kaltę dėl tokio savo pomėgio: naujausi tyrimai patvirtino, kad įvairios rūšies baltieji vynai pasižymi tokiu pat teigiamu poveikiu, kaip ir raudonieji, skelbia "New Scientist". Atliekant...


Negerkite valgydami

Negerkite valgydami

Tai taisyklė, kurios būtina laikytis. Vanduo iš skrandžio pasišalina per 10 min. po suvartojimo, kartu pasiimdamas praskiestas skrandžio sultis. Tai rimta, kadangi lėtina virškinimą. Dažnai sakoma, kad valgant išgertas vanduo skatina skrandžio...


Aštuoni mitai apie mūsų sveikatą

Aštuoni mitai apie mūsų sveikatą

Žmonių sveikata ilgus amžius buvo apipinta prietarais ir melagystėmis, bet nepaisant medicinos pažangos, keletas paplitusių mitų išlieka, rašo britų dienraštis "Telegraph". Gydytojas Claudius Galenas, gyvenęs maždaug 130 mūsų eros...


Uodai pirmiausia puola geriančius alų

Uodai pirmiausia puola geriančius alų

Uodai dažniau puola žmones, kai jie išgeria bokalą ar du alaus, atskleidė naujas tyrimas. Tyrėjai mano, jog kraujasiurbius traukia alkoholio kvapas. Be to, uodai galėjo įprasti šį kvapą asocijuoti su sumažėjusiu žmogaus sugebėjimu gintis. Uodai 15...


Vitamino D trūkumas didina moterų kraujospūdį

Vitamino D trūkumas didina moterų kraujospūdį

Jaunoms moterims su vitamino D nepakankamumu maždaug tris kartus dažniau gali išsivystyti padidėjęs kraujospūdis, kai jos bus vidutinio amžiaus, rodo naujas tyrimas. Tyrimo rezultatai paskelbti Amerikos širdies asociacijos narių susirinkime,...


Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Tirdami žmogaus dantų sandarą, JAV mokslininkai elektroniniu mikroskopu nufotografavo juose aptiktas keistas kirminų pavidalo mikrostruktūras. Kokia jų paskirtis, kol kas nežinoma. Elektroniniu mikroskopu tirtoje perpjauto protinio danties dalyje...


Masažas šokio judesyje

Masažas šokio judesyje

Rinktis šokio pamoką ar valandą masažo kabinete? O gal suderinti abu malonumus?Sutikite, po sunkios darbo dienos nėra nieko geriau, kaip savo išvargusį kūną palepinti masažo procedūromis. Patyrusio meistro rankos klasikinių ir autorinių masažo...


Norą anksti keltis lemia geno mutacija

Norą anksti keltis lemia geno mutacija

Gal turite kolegų, kuriems pakanka vos kelių valandų miego, kad jie ryte pakiltų iš lovos anksti ir kupini jėgų, o jūs, nepaisant visų įdėtų pastangų pakeisti savo įpročius, darbingi tampate tik po valandos žiovavimo ir puodelio kavos? Gali būti,...


Išsimiegojimas per išeigines negelbsti

Išsimiegojimas per išeigines negelbsti

Jei žmogus nuolat neišsimiega, nevertėtų tikėtis, kad tai galima kompensuoti ilgai miegant per savaitgalio dienas. Kasdien skiriant miegui mažiau nei šešias valandas per parą, žmogus provokuoja negrįžtamą darbingumą, o atstatyti jį per išeigines,...


Vitaminas D padeda psichinei sveikatai

Vitaminas D padeda psichinei sveikatai

Jungtinės Karalystės bei JAV mokslininkai ištyrė du tūkstančius 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų. Tyrimo rezultatai parodė, jog lyginant su daugiausia vitamino D turinčiais asmenimis mažiausiai šio vitmanino turintiems daugiau nei du kartus...


Alga – svarbiau už sveikatą

Alga – svarbiau už sveikatą

Darbuotojų vertybės keičiasi. Šiemet jie dažniausiai skundžiasi dėl vėluojančios algos ir neteisėto atleidimo iš darbo. Kiti pažeidimai - ne tokie svarbūs. Prieš kelerius metus ant darbo inspektorių stalų aukščiausios krūvos būdavo tų skundų,...


V. Valkiūnas: trimačiu vaizdu turėtų susidomėti psichologai

V. Valkiūnas: trimačiu vaizdu turėtų susidomėti psichologai

Parlamentaras Valdemaras Valkiūnas nerimauja dėl neigiamo trimačio vaizdo (3D) poveikio sveikatai ir psichikai. Jo teigimu, 3D gali kardinaliai pakeisti elgesio kultūros modelį. Pajutus 3D privalumus, retam žiūrovui norisi grįžti prie įprastų...


Atmintį būtina lavinti

Atmintį būtina lavinti

Mokslininkai teigia, jog dažniau bloga atmintimi skundžiasi nesveikai besimaitinantys žmonės bei kad ją treniruojant galima padidinti genetiškai paveldimą intelekto koeficientą. Pasak neurologo Gintaro Kaubrio, atmintis priklauso ne tik nuo genų,...


Nepastebima žemės įtaka žmonėms

Nepastebima žemės įtaka žmonėms

Ar kada nors susimąstėte kiek įtakos Žemė turi jūsų gyvenimui? Ne, kalbame ne apie ekologiją ar plonėjantį ozono sluoksnį, o apie daug nepastebimesnius dalykus. Mokslininkai skelbia, kad kūdikių lyčiai įtakos turi klimatas, kuriame gyvena jo mama,...


Kovas – kadagio mėnuo

Kovas – kadagio mėnuo

Kovo mėnesio krūmas – paprastasis kadagys, dar vadinamas ėgliu. Šį augalą pirmajam pavasario mėnesiui priskyrė garsioji žolininkė Eugenija Šimkūnaitė. Anot jos, neblogai koviuku gimti: jau daug šviesių dienų, saulė ilgiau danguje pabūna....


Fetos sūris veikia kaip antibiotikas

Fetos sūris veikia kaip antibiotikas

Didžiosios Britanijos mokslininkai nustatė, jog fetos sūris veikia kaip natūralus antibiotikas. Pasirodė, jog graikiškame fetos sūryje yra ypatingų pieno rūgšties bakterijų. Jos gamina medžiagas, vadinamas bakteriocinais, kurie naikina kitas -...


Kamparas – natūrali priemonė nuo peršalimo

Kamparas – natūrali priemonė nuo peršalimo

Kamparas plačiai naudojamas medicinoje kaip antiseptinė, tonizuojanti, nervų spazmus malšinanti priemonė. Iš jo aliejaus gaminami preparatai naudojami kvėpavimo takų ligoms, peršalimams gydyti, taip pat kaip skausmo malšinamoji priemonė. Kamparas...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9