Spalio 24d. Ketvirtadienis

Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Peržiūrų skaičius: 29324
Zita Vasiliauskaitė. Besaikio darbštumo bėdos

Tekstas skelbtas mėnesinio žurnalo šeimai "Artuma" 2011 m. birželio numeryje

Tikriausiai rastume mažai sričių, kuriose saikingumas nebūtų akivaizdžiai susijęs su žmogaus sveikata ir ypač psichine. Saikingumas – vienas iš pagrindinių psichinės sveikatos kriterijų, nes būtent jis padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos ir joje našiai veikti – darbuotis, bendrauti, ilsėtis ir t. t. Tačiau šių dienų tikrovė dažnai iš žmogaus jo profesinėje veikloje reikalauja tiek daug, kad jis, praradęs tikruosius orientyrus, sąmoningai arba ne, tampa tų reikalavimų įkaitu. Darbdaviai, suvokdami, kad jų pajamų šaltinis yra samdinio darbas, daro viską (pvz., sumaniai naudoja darbuotojo apdovanojimų ir bausmių sistemą), kad darbuotojas dirbtų nenuleisdamas rankų 24 val. per parą. Deja, toks darbuotojams primetamas darbštumas ir uolumas ilgainiui atsisuka prieš juos pačius ir jų artimuosius.

Darboholizmas

Šis terminas psichologinėje literatūroje oficialiai pasirodė 1970 metais. Juo buvo pavadintas nesaikingas žmogaus darbštumas arba kitaip – žmogaus priklausomybė nuo darbo. Pagrindinis tokios priklausomybės bruožas (kaip, beje, ir priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ar kompiuterio) yra žmogaus atitraukimas nuo tikrovės ir jo tikrojo gyvenimo, savotiškas "pavogimas". Atsiradusi priklausomybė atima iš žmogaus gebėjimą patirti gyvenimo džiaugsmą po darbo – įvairiuose pomėgiuose, bendravime su draugais, namų jaukume ar šeimyninėje laimėje.

Palaipsniui tapęs darboholiku, žmogus teisinasi, kad tokio atsidavimo reikalauja darbo pobūdis ar karjeros siekimas. Tačiau tikra tiesa yra tai, kad darboholikui gyvenime niekas daugiau nerūpi ir nedomina – tik darbas, buvimas darbe, nuolatinis galvojimas ir kalbėjimas tik apie darbą. Jis visada pasirengęs nenuilstamai darbuotis, neskaičiuodamas nei darbo valandų, nei papildomo uždarbio. Pagrindinės darboholiko savybės yra šios:

 • tikrą pasitenkinimą gyvenimu jis jaučia tik dirbdamas;
 • tik dirbdamas jaučiasi vertingas ir gyvenantis prasmingai;
 • net namuose nuolat galvoja, kalba, rūpinasi darbo reikalais;
 • nesėkmę darbe ar negalėjimą darbuotis (pvz., dėl fizinės traumos ar ligos) suvokia kaip gyvenimo katastrofą;
 • artimieji ir aplinkiniai mato, kad visa, kas nesusiję su darbu, jam kelia nuobodulį ar nerimą (pvz., buities reikalų tvarkymas, šventės ir kt.) – jis atgyja ir atsiskleidžia tik darbe;
 • baigęs vieną darbą, visada jau būna suplanavęs kitą ir imasi jo be atokvėpio;
 • atostogos, kitų žmonių pomėgiai, bendravimas su artimaisiais jam atrodo visai nereikalingas laiko gaišinimas;
 • darbas jam ne gyvenimo dalis, bet visas gyvenimas.

Kuo gi darbštus žmogus skiriasi nuo darboholiko? Darbštuolis visada žino, kodėl dirba ir kokio rezultato siekia. Jo tikslas gali būti susijęs su didesniu materialiniu atlygiu ar nauda, kopimu karjeros laiptais ir pan. Darboholikui darbas – tai būdas praleisti laiką. Jam svarbu ne tiek rezultatas, kiek pats darbo procesas. Dažnai skelbia, kad dirba ne dėl pinigų, o iš kilnios idėjos, ir visuomenė tai ne tik toleruoja, bet ir labai vertina. Gal todėl darboholizmas yra vienintelė priklausomybės rūšis, kuri prisipažįstama su pasididžiavimo gaidele. Darboholiko šūkis: "Dirbu tiek, kiek galiu", o sveiko žmogaus paprastai būna: "Dirbu tiek, kiek reikia." Deja, nuo žmogaus, pasirinkusio darbą savo gyvenimo pagrindine ašimi, kenčia artimieji, šeima (juk jis nedalyvauja nei tvarkant šeimos buities reikalus, nei auklėjant vaikus, svarbiausia – nei palaikant ir kuriant artimus ryšius su kitais šeimos nariais). Kenčia ir aplinkiniai (jei tai viršininkas, nes jis paprastai reikalauja iš savo pavaldinių neskaičiuoti darbo valandų ir gyventi darbe, kaip ir pats), galiausiai menkėja ir darbo rezultatai. Kodėl?

Perdegimo sindromas

1974 m. JAV psichologas Herbertas J. Freudenbergeris sukūrė naują sąvoką "perdegimo sindromas" ir ja apibūdino tam tikrą žmogaus vidinę būseną. Ji paprastai atsiranda dėl dviejų priežasčių: nepaprastai didelio darbo krūvio, kurį velka darboholikas; darbo ypatybių tų profesionalų, kurie teikia pagalbą žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo tarpsniais, pvz., susijusiais su sveikatos ar artimųjų netektimi. Todėl perdegimo sindromo dažniausiai būna pažeidžiami tokių profesijų atstovai, kaip gydytojai onkologai, psichiatrai, kunigai, psichologai, socialiniai darbuotojai, dirbantys sudėtingais atvejais, pvz.: su smurtą patyrusiais asmenimis, seksualinio išnaudojimo aukomis ir pan. Kitaip sakant, šie profesionalai patiria antrinę traumą – dėl savo profesinės veiklos, kurioje dažnai įsijaučia į sunkią neigiamą kitų žmonių emocinę būseną. Kita vertus, šis sindromas dažnai būdingas tiems, kurių darbas susijęs su nuolatiniu stresu, pvz.: policininkams, kariškiams, tarnaujantiems karštuose pasaulio taškuose, ir pan. Jų psichinę savijautą apsunkina ir kitos įtampos: nesaugumas (ekonominis, fizinis, teisinis ir kt.), nestabilumas – šias problemas jie, būdami visuomenės dalis, patiria kaip ir kiti jos nariai; nuolatinė konkurencija ir kova dėl išlikimo (verslininkų) arba neigiamas visuomenės požiūris į jų darbą (policininkų); žmonių susvetimėjimas ir abejingumas (vyraujantis individualizmas, padidėjusi emigracija, skyrybų ir vienišų žmonių skaičius, sumenkęs bendruomeniškumas).

Kas būdinga perdegimo sindromui? Tai:

 • sutrikęs miegas, pablogėjusi fizinė savijauta, nuolat kamuojantis nuovargis ir vidinė įtampa, tuštuma ir išsekimas;
 • ryškiai sumažėjusi profesinė kompetencija;
 • neigiamas požiūris į aplinkinius (besikreipiančius pagalbos parapijiečius, klientus, pacientus), savo darbą (jo prasmingumo nematymas);
 • polinkis dėl neigiamos savijautos kaltinti aplinkinius ir "sugedusią visuomenę";
 • padidėjęs jautrumas kritikai, pažeidžiamumas;
 • dažni, nekontroliuojami, su nusivylimu besikaitaliojantys neigiamų emocijų protrūkiai.

Ignoruodamas šiuos organizmo siunčiamus signalus ir neskubėdamas ieškoti išeities bei keisti gyvenimo būdą, žmogus rizikuoja susirgti labai rimta ir sunkiai išgydoma liga – depresija, kuri kartais baigiasi savižudybe.

Kaip apsisaugoti nuo darboholizmo?

Pirma – būti dėmesingam savo gyvenimo kokybei, prižiūrėti ir pildyti savo vidinius resursus. Žmogus turi nuolat rūpintis savo esminių poreikių tenkinimu fiziologiniu, psichologiniu ir dvasiniu savo egzistencijos lygmenimis. Todėl kartkartėmis kiekvienam iš mūsų vertėtų šiuos poreikius prisiminti ir patvirtinti, kad juos patenkiname.

Fiziologinių poreikių tenkinimas: reguliariai ir sveikai maitinuosi; esu fiziškai aktyvus (mankšta, sportas ir pan.); reguliariai tikrinuosi sveikatą, naudojuosi gydytojų rekomendacijomis; pakankamai išsimiegu; kokybiškai ir reguliariai atostogauju.

Psichologinių poreikių tenkinimas: turiu kiekvieną dieną laiko sau – skaitau, klausausi muzikos, žiūriu filmus ar kt.; dalį laisvalaikio skiriu bendravimui su šeimos nariais ir draugais; turiu artimų žmonių, su kuriais galiu pasidalyti mintimis, jausmais; turiu mėgstamą, pasitenkinimą ir džiaugsmą teikiantį užsiėmimą po darbo; jei reikia, leidžiu sau laisvai išlieti susikaupusias emocijas – išsiverkti ar sveikai pasijuokti; stengiuosi įsiklausyti savo poreikius – ką noriu veikti laisvalaikiu (hobis), su kokiais žmonėmis noriu bendrauti, kokias vietas noriu aplankyti (nuvažiuoti į gamtą, parodą, aplankyti gimtuosius namus ir kt.) etc.

Dvasinių poreikių tenkinimas: gilinu tikėjimą kasdiene religine praktika, skaitau specialią literatūrą ir pan.; dalijuosi dvasiniu patyrimu su tais, kurie yra pasirinkę dvasinio tobulėjimo kelią; stiprinu ir gaivinu tikėjimą meilės darbais ir atrasdamas naujų prasmių savo kasdienėje veikloje; labai vertinu išgyvenamas dvasinio pakilimo ir įkvėpimo akimirkas.

Antra – apgalvoti, ar tinkamai sprendžiu organizacinius darbo klausimus.

Paklauskite savęs: ar sugebu racionaliai organizuoti darbą ir tinkamai išnaudoti jam skirtą laiką? Ar esu nusistatęs ribas tarp darbo ir laisvalaikio, ar yra pusiausvyra tarp šių sričių? Ar aiškios darbo sritys ir atsakomybė už jas? Ar sugebu atiduoti dalį darbų kitiems ir jais pasitikėti? Ar galiu būti nepasiekiamas poilsio valandomis? Ar sugebu blaiviai vertinti savo galimybes ir moku, nebijodamas būti atstumtas ar nesuprastas, pagarbiai pasakyti "ne"?

Trečia – patyrus sukrečiančių įvykių, vadinamųjų sunkių atvejų darbe, tiesiog būtina rasti laiko atsikvėpti ir apmąstyti tai, kas įvyko.

Atsakykite į klausimus: kodėl mane tas įvykis taip palietė (gal buvau prastos savijautos, o gal jis susijęs su mano skaudžia asmenine patirtimi)? Kokius klausimus man pačiam iškėlė tas įvykis ir kaip aš galiu į juos sau atsakyti? Su kuo galiu pasitarti (skaitydamas, mąstydamas, pasidalydamas mintimis apie šį įvykį su artimu draugu, dar geriau – kolega)? Kaip galiu panaudoti įgytą patirtį asmeniniam brendimui ir profesiniam augimui?

Visiems mums reikėtų nepamiršti, kad nesame antžmogiai, turintys neribotų fizinių, psichinių ir dvasinių galimybių. Jei savęs nesaugosime ir nepuoselėsime, labai greitai tapsime ne tik kad nenaudingi, bet ir pavojingi sau ir kitiems net tokioje reikšmingoje ir prasmingoje mūsų gyvenimo srityje kaip darbas.

"Artuma" 2011 Nr. 6

Apklausa: keturios iš penkių moterų jaučia PMS

Apklausa: keturios iš penkių moterų jaučia PMS

Du trečdaliai šiuos simptomus jaučiančių moterų, dalyvavusių apklausoje vartoja kontraceptines tabletes. Apklausos rezultatai Klinikos ginekologės stengėsi išsiaiškinti, ar pas jas besilankančios moterys kenčia nuo PMS. Buvo apklausiamos...


Daugelis vis dar nežino, kaip saugiai vartoti antibiotikus

Daugelis vis dar nežino, kaip saugiai vartoti antibiotikus

Sveikatos specialistų teigimu, Lietuvoje kasmet daugėja žmonių, suprantančių neigiamą antibiotikų poveikį. Vis dėlto tokių pacientų dar mažuma. Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos pirmininko doc. Vaidoto Urbono duomenimis, šiuo...


Kaip atnaujinti sąnarius?

Kaip atnaujinti sąnarius?

Labai dažnai į ortopedus-traumatologus kreipiamasi dėl kelio, peties, čiurnos sąnarių kremzlės susidėvėjimo ar trauminės kilmės pažeidimų. Kremzlinis audinys susilpnėja dėl įvairių priežasčių. Tuomet sutrinka kremzlės medžiagų apykaita, sumažėja...


Daugiausiai sunkių susižalojimų darbe – nugriuvus

Daugiausiai sunkių susižalojimų darbe – nugriuvus

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad, preliminariais duomenimis, Lietuvos įmonėse per 4 šių metų mėnesius įvyko 10 mirtinų ir 37 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe (pernai per tą patį laikotarpį atitinkamai įvyko 10 mirtinų ir 39 sunkūs...


40 sveikatos patarimų, kuriuos privalo žinoti kiekviena moteris

40 sveikatos patarimų, kuriuos privalo žinoti kiekviena moteris

Keliolika pasaulio medikų sudarė būtiną sveikatos patarimų sąrašą, kuris yra nemokamas ir padės išvengti ilgų eilių prie medikų kabinetų. Žurnale glamour.com publikuoti patarimai skirti visoms, pasiryžusioms gyventi sveikiau. 1. Visada žinokite,...


Vartojantieji "Viagrą" rizikuoja apkursti

Vartojantieji "Viagrą" rizikuoja apkursti

Amerikos vaistų ir maisto administracija (FDA) perspėja, kad "Viagra" ir kiti impotenciją gydantys vaistai gali sukelti staigų klausos praradimą. Kol kas neaišku, ar vaistai tiesiogiai sukelia klausos praradimą, tačiau FDA nusprendė...


Sveikatos politika ir Gavėnia

Sveikatos politika ir Gavėnia

Gavėnia, šiais metais prasidedanti po Vasario 16-osios šventės – tai ilgas laikas pasiruošti Prisikėlimo šventei Šv. Velykoms. Gavėnios laiku bylojama apie pasninką nuo rajumo ir nesveikos kritikos, bambėjimo, politinių vaidų, godumo,...


Draudimą rūkyti apeiti padeda skylės sienoje

Draudimą rūkyti apeiti padeda skylės sienoje

Vieno baro Šveicarijoje savininkas surado naują būdą, kaip apeiti draudimą rūkyti maitinimo įstaigose - jis iškirto skyles baro sienose. Per didžiausią skylę baro klientas gali iškišti galvą, dvi mažesnės skirtos rankoms. Taip žmogus, formaliai...


Stiprinti imuninę sistemą – nesveika?

Stiprinti imuninę sistemą – nesveika?

Nepaisant to, kad oficialios rekomendacijos kovojant su peršalimo ir kitomis ligomis visuomet nurodo stiprinti organizmo atsparumą, Mičigano universiteto mokslininkai perspėja, jog tai -klaidinga informacija. Jie atliko eksperimentą ir nustatė,...


Rankos paspaudimas turi įtakos ilgaamžiškumui

Rankos paspaudimas turi įtakos ilgaamžiškumui

Londono mokslininkai teigia, kad rankos paspaudimas gali parodyti, kiek ilgai gyvensite. Tik reikia išmokti pažinti, kaip tvirtai spaudžiate ranką. Pasirodo, kuo tvirčiau sveikinatės, tuo sveikesnis esate. Kaip praneša BBC, mokslininkai tyrė...


Badaujantis jogas pribloškė mokslininkus

Badaujantis jogas pribloškė mokslininkus

83-metis indas, tvirtinantis jau septynis dešimtmečius gyvenantis be vandens ir maisto, nustebino jį dvi savaites tyrusius Indijos kariuomenės medikus. Prahladas Janis dvi savaites praleido Gujarato valstijos ligoninėje, kur jį nuolat stebėjo 30...


Kaip prižiūrėti plaukus?

Kaip prižiūrėti plaukus?

Itin kruopščiai rūpintis plaukų grožiu negerai. Tačiau nepulkime elgtis drastiškai - skubota plaukų priežiūra taip pat padarys meškos paslaugą. Rasti optimalų sprendimą galima tik mokantis iš klaidų. Norint turėti švarius plaukus nebūtina juos...


Nuovargis žmones užpuola pavasarį

Nuovargis žmones užpuola pavasarį

Ne kiekvienam pavyksta mėgautis pavasariniu paukščių čiulbesiu ir pirmąja žolės žaluma. Tam trukdo netikėtai atsiradęs keistas vidinis nerimas, nuovargis, silpnumas, galvos sukimasis. Tokia būsena moksliškai yra vadinama "pavasarinio...


Kaip avėti aukštakulnius, kad kuo mažiau kentėtų kojos?

Kaip avėti aukštakulnius, kad kuo mažiau kentėtų kojos?

Nemažai moterų neįsivaizduoja gyvenimo be aukštakulnių batelių. Tačiau jų mėgėjos dažnai nė nenutuokia, kokie pavojai gresia. Itin aukšti kulniukai sukelia įvairiausias kojų problemas – nuo kulkšnies patempimų iki lėtinio pėdų skausmo....


Mėta gerina nuotaiką

Mėta gerina nuotaiką

Mėta (arba pipirmetė) žydi nuo birželio iki rugsėjo, tuomet žolelė pasipuošia smulkiai violetiniais žiedais. Laukinėmis sąlygomis mėta neauga, o darželiuose ji sutinkama dviejų rūšių: juoda, kurios stiebas ir lapai yra tamsiai raudonos ir...


Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Elektroninis mikroskopas aptiko "dantų kirminus"

Tirdami žmogaus dantų sandarą, JAV mokslininkai elektroniniu mikroskopu nufotografavo juose aptiktas keistas kirminų pavidalo mikrostruktūras. Kokia jų paskirtis, kol kas nežinoma. Elektroniniu mikroskopu tirtoje perpjauto protinio danties dalyje...


Smilkalai didina tikimybę susirgti vėžiu

Smilkalai didina tikimybę susirgti vėžiu

Smilkalų dūmai gali būti labai saldūs, tačiau dažnai jais kvėpuojant didėja rizika susirgti kvėpavimo takų vėžiu.12 metų tyrę daugiau nei 61 tūkstantį Singapūre gyvenančių kinų, mokslininkai atrado ryšį tarp tarp stiprių smilkalų deginimo ir...


Padidėjęs spaudimas labiausiai kankina Vilniaus gyventojus

Padidėjęs spaudimas labiausiai kankina Vilniaus gyventojus

Lyginant su Lietuvos vidurkiu, Vilniumi ir Vilniaus apskritimi, 2001 – 2008 metų laikotarpyje Vilniaus rajone registruotas didžiausias sergamumas hipertenzinėmis ligomis, tik 2009 metais sumažėjo ir buvo beveik toks pats kaip ir bendras...


Mobilieji telefonai kenkia spermatozoidams

Mobilieji telefonai kenkia spermatozoidams

Atrodo, jog prie potencialiai pavojingų mobiliojo ryšio įrenginių savybių bus pridėta dar viena. Klyvlendo (JAV) klinikoje atlikti tyrimai parodė, jog kišenėje laikomas ir pokalbio režimu veikiantis mobilusis telefonas gali pabloginti spermos...


Mergina valgo kas 15 min., kad liktų gyva

Mergina valgo kas 15 min., kad liktų gyva

21 –erių metų Teksaso gyventoja turi valgyti kas 15 minučių, kad liktų gyva. Mergina užkanda 60 kartų per dieną, tačiau niekaip negali priaugti svorio. Kaip praneša telegraph co. uk, Lizzie Velasquez serga reta liga ir nors kasdien suvartoja...


Genovaitė Petronienė. Geriau už kalnus gali būti tik kalnai

Genovaitė Petronienė. Geriau už kalnus gali būti tik kalnai

Kelionės į kalnus dažnai romantizuojamos, kalnais "susergama". Tai rodo, kad jos labai veikia žmogaus psichiką. Kokio poveikio galima tikėtis kopiant į kalnus? Galbūt toks žygis gali iš esmės pakeisti asmenybę? Praėjusią vasarą didelis...


Atsargiai! Lietuvą pasieks lieknėjimo tabletės, galinčios pastūmėti į savižudybę

Atsargiai! Lietuvą pasieks lieknėjimo tabletės, galinčios pastūmėti į savižudybę

Populiarios lieknėjimo tabletės, kurių veiklioji medžiaga rimonabantas mažina apetitą ir slopina alkį, jau uždraustos JAV, nes išsiaiškinta, kad šis medikamentas gali pastūmėti į savižudybę. Tačiau Europos Sąjungoje rimonabantą leista pardavinėti...


Cindy Crawford tobulos rankos: pratimai, kuriuos turite išbandyti

Cindy Crawford tobulos rankos: pratimai, kuriuos turite išbandyti

45-erių metų modelis Cindy Crawford stebina įspūdingomis rankomis. Dviejų vaikų motina tikina nesilaikanti dietų, nors nevalgo makaronų ir duonos, bet atliekanti specialius pratimus. Beje, ji stengiasi sveikai maitintis. Kaip praneša...


Restoranų ir kavinių maistas skatina širdies kraujagyslių ligas

Restoranų ir kavinių maistas skatina širdies kraujagyslių ligas

Dauguma dirbančių žmonių kasdien priversti pasikliauti restoranų, greito maisto įstaigų bei kitų užeigų samprata apie sveiką maistą. Jungtinėje Karalystėje 16-oje restoranų ištyrus 96 patiekalus nustatyta, kad žmogus, užsisakęs vieną patiekalą,...


Kalcis ir vitaminas D gerina žarnyno sveikatą

Kalcis ir vitaminas D gerina žarnyno sveikatą

Keli mokslo institutai atliko klinikinį dvigubai aklą atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamą tyrimą, kuriame dalyvavo 92 vyrai ir moterys, turėję nepiktybinių žarnyno auglių. Tiriamieji pusę metų kasdien gaudavo kalcio (2 gramus) ir/arba...


Vienoje Vilniaus mokyklų – žarnyno infekcijos protrūkis

Vienoje Vilniaus mokyklų – žarnyno infekcijos protrūkis

Vilniaus vidurinėje mokykloje "Lietuvių namai" užregistruotas ūmus žarnyno infekcijos protrūkis. Susirgo 17 moksleivių ir 1 pedagogė. Nustatyta, kad dalis susirgusiųjų užsikrėtė Noro virusu, o dalis - neaiškios kilmės ūmia žarnyno...


Tyrimas: šlapinimasis baseinuose gali sukelti astmą

Tyrimas: šlapinimasis baseinuose gali sukelti astmą

Švedijoje atliktas viešųjų baseinų vandens užterštumo tyrimas atskleidė, kad juose aptikta didelė šlapimo koncentracija. Jei tokių baseinų vėdinimo sistema yra prasta, baseinų darbuotojai ir nuolatiniai lankytojai gali susirgti astma, perspėja...


Pietų Afrikoje aptikta nežinoma mirtina liga

Pietų Afrikoje aptikta nežinoma mirtina liga

Pietų Afrikoje nežinoma liga nusinešė trijų žmonių gyvybes. Visi jie mirė nuo nesustabdomo vidinio ir išorinio kraujavimo, pranešė Pietų Afrikos Respublikos naujienų agentūra SAPA. Pranešama, kad nežinomos ligoms simptomai, kurie buvo panašūs į...


Planuojate laiką? Valdote padėtį!

Planuojate laiką? Valdote padėtį!

UAB "Vadybos pokyčių konsultavimas" direktorius pataria vadovautis Eizenhauerio metodu – suskirstyti darbus pagal svarbumą ir skubumą. Padėtų tokia lentelė: "Dauguma žmonių dirba pagal I kvadratą – skubu ir svarbu, t. y....


Akupunktūra padeda mesti rūkyti

Akupunktūra padeda mesti rūkyti

Pastaruoju metu vis daugiau žmonių renkasi natūralius gydymo metodus. Vienas populiariausių – akupunktūra, kai adatomis veikiami biologiškai aktyvūs žmogaus kūno taškai. Šis gydymo būdas, pradėtas taikyti Kinijoje, dabar vertinamas visame...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

cityrush cityrush cityrush cityrush cityrush