Gegužės 29d. Penktadienis

Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Peržiūrų skaičius: 25040
Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Kai prieš 97-erius metus nuskendo didžiausias to laiko transatlantinis garlaivis "Titanikas", žuvo daug žmonių. Vieni jų paskendo su laivu. Kiti, kaip rodo dokumentų tyrimai, mirė gelbėjimo valtyse, nors jūra nebuvo audringa. Sąlygos, žinoma, buvo žiaurios: tamsi naktis, ledinis vanduo, nežinomybė.

Kai po trijų valandų atskubėjo kiti garlaiviai ir iškėlė žmones iš valčių, paaiškėjo, kad kas ketvirtas buvo miręs arba išprotėjęs. Tačiau nieko neatsitiko nė vienam valtyse buvusiam vaikui. Nes vaikai nesuvokė, kas vyksta.

Stresas įveikiamas

Šiuos tyrimus jau mūsų laikais atliko prancūzų gydytojas Alainas Bombardas. Į juos mažai kas atkreipė dėmesį - kam rūpi žuvusieji prieš daugelį metų? A. Bombardas norėjo įrodyti, kad žmones žudo ne sunkios sąlygos, o neviltis ir baimė. Kaip tikras mokslininkas, jis nusprendė išbandyti tai pats su savimi. Sėdo į gelbėjimo valtį ir išplaukė iš Prancūzijos per Atlanto vandenyną į Vakarus.

Plaukė 65 dienas, maitinosi kukliomis atsargomis ir sugaunamomis žuvimis. Tik 23 dieną gavo atsigerti gryno vandens - palijo. Pavyko surinkti porą kibirų. Iki tol gėrė skystį, išspaustą iš sugaunamų žuvų.

Gyvas ir sveikas, tik saulės nudegintas ir išvargęs pasiekė Lotynų Ameriką. Pasaulio rekordo nepagerino, bet tai nebuvo jo tikslas. Ilgiausiai atviroje jūroje - 133 dienas - be pagalbos ir atsargų išgyveno jaunas virtuvės darbininkas Poom Limas, kai jo laivą Atlante 1942 m. sutorpedavo vokiečiai.

A. Bombardas savo žygiu atkreipė dėmesį, visa pasaulio spauda apie jį kalbėjo. Jis netgi parašė knygą, ji buvo išversta į daugelį kalbų, tarp jų ir lietuvių. Bet jo teze, esą baimė žudo labiau negu aplinkybės, vis tiek mažai kas patikėjo. Nes patikėti neparanku. Tektų dažnai save kaltinti.

Visa tai turi didelę reikšmę dabar, kai mūsų visų "Titanikas", jeigu ir neskęsta, tai bent gerokai pasviręs į šoną. Patirdamas stresą, kai vyksta konfliktas arba nusiviliama, kai griūva sienos ir dingsta pripažintos vertybės, žmogus stengiasi išspręsti problemą tokiais būdais, kuriuos naudodavo anksčiau. Štai kodėl jį vėl ištinka nesėkmės.

Įtampa auga. Žmogus mąsto ir elgiasi šabloniškai, taip, kaip buvo įpratęs elgtis - nes mano, kad tai, kas iki šiol padėdavo, turi padėti ir vėl. O kadangi nesėkmės didėja, jis pradeda blaškytis. Tokia būsena negali trukti amžinai.

Adolfas Merckle, Vokietijos milijardierius (penktoji vieta Vokietijoje) šių metų sausį šoko po traukiniu ir žuvo, nes krintant akcijų kainoms prarado vieną milijardą eurų. Prieš tai Kirkas Stephensonas, 47-erių Naujosios Zelandijos milijonierius, padarė tą patį ir dėl tos pačios priežasties. Abu jie turėjo ką valgyti, kur gyventi ir pinigų, kurių būtų užtekę dar šimtui vaikaičių kartų.

1929 m. spalio 24 d. žlugus Amerikos biržai, bankrutavo 20 000 įmonių, 1 600 bankų paskelbė apie savo nemokumą, darbą prarado 12 mln. žmonių. Ketvirtadienis, pramintas Juoduoju. Tą dieną nusižudė daugiau žmonių negu bet kada pasaulio istorijoje: 23 tūkstančiai. Tarp jų - 20 bankininkų ir 100 finansininkų. Oro, duonos, stogą virš galvos jie turėjo. Bet negalėjo pakelti pablogėjusios padėties.

Colto fenomenas

Tiems, kuriems dabar sugriuvo dangus, leiskite papasakoti apie Coltą. Tą patį Samuelį Coltą, revolverio išradėją. Labai ilgai jį lydėjo vien nesėkmės. Jis išrado jūrų miną. Tai turėjo būti karinio JAV laivyno stebuklingasis ginklas. Į pristatymą pakvietė aukštų karininkų. Kai jie su savo damomis susėdo pirmose eilėse, mina vandenyje sprogo. Milžiniškas dumblo stulpas krito ant paradinių surdutų ir ištaigingų ponių bei jų suknelių.

Kitą dieną laikraščiai rašė, kad išradėjui vos pavyko pasprukti nuo įsiutusios minios, kuri norėjo jį paskandinti kaip kačiuką. Jūrų mina dešimtmečiui buvo užmiršta. Daugybę metų S. Coltas negalėjo niekur užsikabinti, kol 1836 m. sukūrė ir užpatentavo kapsulinį revolverį - labai panašų į dabartinį. Net organizavo dirbtuvę jiems gaminti. Bet niekas tų jo revolverių nepirko - nežinojo apie juos ir buvo įpratę prie primityvesnių ginklų.

S. Coltas nutarė padaryti tai, kas dabar vadinama pristatymu. 45 žmonių būrys Vašingtone išsirikiavo prie Kapitolijaus. Kai pasirodė karieta, vežanti prezidentą Martiną Van Bureną, jie ėmė pyškinti į orą iš revolverių ir revolverinių šautuvų. "Washington Post" paskui rašė: "Prezidento arkliai pasibaidė, ėmė nešti, karieta užkliuvo už tvoros, vadeliotojas išlėkė į orą, aprėžė didelį lanką, krito žemėn ir žuvo vietoje. Prezidentas priėjo prie S. Colto ir iškošė: "Na, tamsta ir ištaisei!" S. Coltui buvo uždrausta net priartėti prie valstybės įstaigų.

Ir vis dėlto jo pergalės diena atėjo. 1844 m., praėjus aštuoneriems metams po revolverio išradimo, karinga Teksaso indėnų komančų gentis pastebėjo penkiolikos baltaveidžių būrį. Tai buvo patrulis ir reindžeriai. Indėnų nelaimei, tas būrys - vienintelis visoje Amerikos kariuomenėje - buvo ginkluotas S. Colto revolveriais ir visi turėjo po du.

Kiek žuvo indėnų, niekas neskaičiavo, bet reindžeriai apsigynė ir tai nuaidėjo visuose to laiko Amerikos laikraščiuose. Kai po poros metų kilo karas tarp Teksaso ir Meksikos, jau niekas neabejojo, kad jį laimėjo S. Coltas su savo revolveriniais ginklais. Jo dėka Teksasas prisijungė prie JAV.

Svarbiausia - išsaugoti viltį

Žmonijos istorijoje mirga įvairių pavyzdžių: ir tokių kaip S. Colto, ir tokių kaip "Titaniko". Nuo žmogaus priklauso daug daugiau, negu mes manome. Dar porą pavyzdžių.

Shin-Dong Hyukas, vienintelis pabėgėlis iš Šiaurės Korėjos gulagų, kurio pavardę žinome, ir Jeanas Pasqualini, daug metų sėdėjęs Kinijos gulage, sugebėdavo viltį ir net prasmę rasti ten, kur milijonai kalinių virsdavo paklusniais mokiniais, jau patys laikydavosi disciplinos, o išleisti tapdavo uoliais komunistais. Kitas žmogus, katalikų vienuolis, sovietiniame gulage išsėdėjo 20 metų.

Kai grįžo į tėvynę, jo klausė, kaip po tokių baisių išgyvenimų galima išsaugoti gyvenimo džiaugsmą ir optimizmą. Jis pasakojo, kad jo barako kaliniai kas vakarą metų metais susiburdavo ir dėkodavo Dievui - kiekvienas savam - už tai, kad saulėlydis buvo gražus, kad šiandien juoda duona buvo skanesnė, kad vienas jų praėjusią naktį susapnavo motiną...

Visai kitame pasaulyje, Prancūzijoje, Antoine'as Riboud turėjo stiklo gaminių fabrikėlį. Dirbo sėkmingai, net konkurentus supirkinėjo. Įsibėgėjęs nutarė praryti ir statybinių medžiagų milžiną "Saint-Gobain". Sukaupė visas jėgas, pinigus, daug pasiskolino bankuose - ir baisiai pralaimėjo. Liko be nieko. Bet jis nenusižudė ir neišprotėjo. Nors stiklo pramonė buvo jo šeimos tradicija, nutarė imtis naujo verslo - pienininkystės. Tai įvyko apie 70-uosius praėjusio amžiaus metus. Jam pasisekė. Dabar jo įmonė vadinasi "Danone", visa Europa ją žino, Lietuva irgi.

Kalbėjau su ne vienu Lietuvos verslininku. Taip, sako, sunku. Bet priverčia pasitempti ir verčia būti daug kuklesnius. "Po krizės būsiu daug protingesnis", - dažnas sako.

Magistralėje Kaunas-Klaipėda yra daug užkandinių iš abiejų kelio pusių. Prie vienos visada buriuojasi daug sunkvežimių ir lengvųjų automobilių. Klausiu šeimininko: "Sunkiau tapo?" Tas pasikaso pakaušį: "Jo, mažesnis transporto srautas. Bet mes ėmėme virti tirštesnius barščius, ir su jautiena. Cepelinuose irgi gryna mėsa. Tai klientų... klientų gal ir daugiau atsirado."

Negaliu patarti, kur ir kokia kaina gauti kreditų, kokio darbo ar verslo griebtis. Kiekvienas sprendžia savaip. Bet galiu pamėginti pasakyti, kas svarbiausia, kai, atrodo, dangus griūva. O kartais jis tikrai griūva. Svarbiausia - išsaugoti viltį. Bet kas yra viltis? Pasitikėjimas ateitimi, gebėjimas nepaisyti pralaimėjimų ir neišsipildančių norų. Nuo sunkios realybės kartais pabėgame į svajones, į fantazijas ir ten surandame stiprybę. Svajonės kartais padeda atsipalaiduoti ir net surasti naują, visai kitokį kampą. Bet kaip surasti viltį, jeigu aplink juoda naktis? Psichologų atlikti rimti tyrimai rodo, kad svarbu turėti artimą žmogų, kuriuo gali pasitikėti ir į kurį gali atsiremti.

Tai suteikia viltį 7 proc. žmonių. Penkiolikai procentų viltį įkvepia galimybė veikti - veiklos laisvė. Daugumai, 34 proc., viltį suteikia patirtis. Tokie žmonės žino, supranta ir tiki, kad mus supanti realybė prasminga. Ji sunki, galbūt žiauri, bet ji logiška. Todėl realybę bent iš dalies galima kontroliuoti ir dėl to jaustis gana saugiai.

Bet grįžkime į "Titaniko" gelbėjimo valtį. Taip, juoda naktis.

Nieko nematyti, šalta, bjauriai supa, bendrakelioniai rauda ir blaškosi. Bet žinai, kad bangos gelbėjimo valčių neapverčia - jos taip sukonstruotos. Jos nepaskęs, net jeigu bus užlietos - galuose ir šonuose yra hermetiškos terpės. Taip pat žinai, kad šiomis vandenyno vietomis vienas po kito kursuoja laivai, čia jų trasa tarp Europos ir Amerikos. Savo vaizduotėje gali sukurti ryškų vaizdą: pasirodo laivo žiburiai, jus pakelia į denį, valgote karštą sriubą.

Taip ir įvyks. Kad taip galvotum, kad taip surikiuotum savo sąmonę ir nervus, žinoma, reikia turėti tvirtumo, reikia turėti kietą šerdį. Tačiau be to vis tiek niekada nieko neišeis.

Baigiant - truputis humoro apie krizę:

Niujorke iš zoologijos sodo pabėgo šimpanzė ir sukėlė daug pavojingų situacijų. Policininkai beždžionę nušovė. "New York Post" išspausdino karikatūrą - du policininkai pasilenkę prie šimpanzės lavono kalbasi: "Taip, dabar kas nors kitas turės rengti šalies ūkio planą."

Tie, kurie prieš metus nusipirko "City" banko akcijų už 1 000 dolerių, dabar turi 146 dolerius. Tie, kurie nusipirko "Bank of America" akcijų už tūkstantį - turi 141. "General Motors"? Turi 82. Bet jeigu prieš metus būtum nusipirkęs alaus už tūkstantį dolerių ir jį išgėręs, pridavęs skardines gautum 214 dolerių.

Kalbasi du verslininkai: " Kaip sekasi?" - "Blogai. Kasdien iš savų pinigų turiu pridurti 100 dolerių." - "Tai iš ko gyveni?" - "Iš sekmadienių. Tada fabrikas nedirba."

"Tas sunkmetis blogiau negu skyrybos. Praradau pusę turto, o žmona vis tiek pasilieka su manimi."

Rusija. Į parduotuvę užeina iš užsienio atvažiavęs žmogus ir sako pardavėjai: "Prašom pasverti man pusę kilogramo mėsos." Toji atsako: "Mielai. Atneškite."

Kad skutimasis taptų malonus

Kad skutimasis taptų malonus

Jūs turite pasirinkimą: sausas ir greitas skutimasis mašinėle ar kiek ilgesnis skutimasis peiliuku. Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Skustis mašinėle yra greičiau, patogiau, nereikia jokių papildomų priemonių (skutimosi putų/želė)....


Vatikano radijo siųstuvai sukelia vėžį

Vatikano radijo siųstuvai sukelia vėžį

Tarp radiacijos, kurią skleidžia Vatikano radijo siųstuvai, ir vėžiu sergančių vaikų yra "nuoseklus ir pastebimas" ryšis, teigia ekspertai. Italijos teismai jau dešimtmetį aiškinasi, kodėl šeimose, gyvenančiose netoli Vatikano radijo...


Hibridinių embrionų kūrėjams - užuominos apie mirtiną virusą

Hibridinių embrionų kūrėjams - užuominos apie mirtiną virusą

Mėnesio pradžioje publikavome naujieną apie tai, jog D.Britanijoje nerimsta aistro dėl leidimų išvadimo hibridinių embrionų kūrėjams, pasirengusiems apjungti žmogaus ir gyvūnų ląsteles. Paaiškėjo, jog nesiliaujant visuomenės ir gydytojų spaudimui,...


"Būk graži be peilio": apie kaklą našlaitį ir naują veidą

"Būk graži be peilio": apie kaklą našlaitį ir naują veidą

"Neskaityk atsigulus, atsiras pasmakrė", – įspėdavo mama. Ar iš tiesų netinkama kūno padėtis turi įtakos kaklui – didžiausiam amžiaus išdavikui? Ar hialurono rūgšties injekcijomis galima sumodeliuoti veidą? Projekto "Būk...


Reumatinės ligos ir vitamino D nepakankamumas susiję

Reumatinės ligos ir vitamino D nepakankamumas susiję

Taip pat nustatyta, kad reumatu sergantiems žmonėms kasdien vartojant oficialiai rekomenduojamą vitamino D kiekį, jo koncentracija organizme dažniausiai nepasiekė reikiamo lygio. Šių tyrimų rezultatai pristatyti kasmetiniame Europos lygos prieš...


Ar žinome, ką įkvepiame su oru?

Ar žinome, ką įkvepiame su oru?

Kalendorinis ruduo ir prasidėjęs derliaus nuėmimas turėtų žymėti ir žiedadulkių sumažėjimą ore. Tačiau stebėjimai Šiaulių universiteto žiedadulkių tyrimo stotyse rodo, kad žiedadulkių ore būna iki pat rudens vidurio. Šiauliuose, Vilniuje ir...


Gripą stelbia kitos ligos

Gripą stelbia kitos ligos

Gripas šiemet klaipėdiečių neįveikė, tačiau dar tebesiaučia infekcijos, guldančios į patalą ar net ligoninę. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (VSC) vyriausioji specialistė Dovilė Jansonaitė pranešė, kad gripu uostamiestyje praėjusią savaitę...


Vyrai nuo vėžio miršta dažniau nei moterys

Vyrai nuo vėžio miršta dažniau nei moterys

Ištyrus 36 skirtingų rūšių vėžio epidemiologiją nustatyta, kad vyrai nuo vėžio miršta dažniau nei moterys, rašoma žurnale "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention". Vyrai 5,51 karto dažniau miršta nuo burnos vėžio, 5,37 karto -...


Po karštos vasaros radiacija užteršti grybai – mitas ar mirtina tiesa?

Po karštos vasaros radiacija užteršti grybai – mitas ar mirtina tiesa?

Rekordinius karščius visoje Europoje ir didžiulius gaisrus Rusijoje pakeitęs staigus atšalimas privertė žmones sunerimti dėl pastaruoju metu ypatingai ir net įtartinai padidėjusio grybų derliaus. Visuomenėje pasigirdo kalbų, kad negailestingos...


Restoranų ir kavinių maistas skatina širdies kraujagyslių ligas

Restoranų ir kavinių maistas skatina širdies kraujagyslių ligas

Dauguma dirbančių žmonių kasdien priversti pasikliauti restoranų, greito maisto įstaigų bei kitų užeigų samprata apie sveiką maistą. Jungtinėje Karalystėje 16-oje restoranų ištyrus 96 patiekalus nustatyta, kad žmogus, užsisakęs vieną patiekalą,...


Išvykus į šalį kitoje laiko juostoje

Išvykus į šalį kitoje laiko juostoje

Ar turi poveikį sveikatai laiko juostų pasikeitimai, vienareikšmiškai atsakyti sunku. Žmogus sugeba aklimatizuotis, t.y. prisitaikyti prie neįprastų gyvenimo sąlygų, klimatinių ir geografinių ypatybių. Priklausomai nuo fizinės bei psichinės...


Sezoninio gripo aktyvumas – mažas

Sezoninio gripo aktyvumas – mažas

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 45-ąją metų savaitę (lapkričio 5–11 d.) Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) sukeltomis ligomis,...


Daiginto grūdo jėga

Daiginto grūdo jėga

Pavasarį organizmui ypač trūksta vitaminų, todėl patiekalus pagardindami daigintais grūdais galime efektyviai sustiprinti imunitetą. Grūduose ir jų daiguose gausu vitamino B, kuris yra savotiškas kuras, padedantis organizmui pasipildyti energijos....


Ką valgyt, kad desertui liktų seksas?

Ką valgyt, kad desertui liktų seksas?

Kokius maisto produktus valgyti, kad vakare norėtųsi į lovą, tačiau ne miegoti. Austrės ir avokadai - kuriems lipdoma afrodiziakų etiketė, nėra patys stipriausi afrodiziakai. Kaip rašoma menshealth.com portale, du maisto deriniai suteiks...


Kamparas – natūrali priemonė nuo peršalimo

Kamparas – natūrali priemonė nuo peršalimo

Kamparas plačiai naudojamas medicinoje kaip antiseptinė, tonizuojanti, nervų spazmus malšinanti priemonė. Iš jo aliejaus gaminami preparatai naudojami kvėpavimo takų ligoms, peršalimams gydyti, taip pat kaip skausmo malšinamoji priemonė. Kamparas...


Kola gali būti ir paralyžiaus priežastis

Kola gali būti ir paralyžiaus priežastis

Medikai perspėja, kad besaikis kolos vartojimas gali būti tiek protinių ligų, tiek raumenų paralyžiaus priežastis. BBC rašo, kad dėl kolos kraujyje smarkiai sumažėja kalio, o tai esą gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus. JAV medikai, savo...


Kas naujo gydant sąnarių ligas?

Kas naujo gydant sąnarių ligas?

- Kas naujo gydant sąnarių ligas? - šį klausimą uždavėme medicinos mokslų daktarui ortopedui Rimtautui Gudui. - Kadangi įvairios sąnarių ligos kamuoja labai daug žmonių visame pasaulyje, naujų vaistų bei kitų gydymo būdų ieškoma ir atrandama...


Gyvename ilgiau, tačiau ilgiau ir sergame

Gyvename ilgiau, tačiau ilgiau ir sergame

Ilgesnis gyvenimas nebūtinai yra privalumas - tai gali reikšti daugiau metų, praleistų kovojant su ligomis ir negalia, informuoja dailymail.co.uk. Skaičiavimai rodo, kad numatoma žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, bet, pasak mokslininkų, lyginant su...


Norite mesti rūkyti? Valgykite daržoves

Norite mesti rūkyti? Valgykite daržoves

Jeigu valgysite baklažanus, šparagus, pomidorus, agurkus, aguročius, svogūnus bei pipirus, didelė tikimybė, kad pavyks atsikratyti priklausomybės nuo nikotino. Kaip rašo "The Daily Mail", dietologai įžvelgė ir gerąsias raudono vyno ir...


Vaistų poveikį sustiprina darni šeima

Vaistų poveikį sustiprina darni šeima

Neįgalų vaiką auginančios šeimos dažnai neatlaiko likimo siųsto išbandymo. Sutuoktiniai pasuka skirtingais keliais. Labdaros ir paramos fondo "Algojimas" atstovė Klaipėdoje Rasa Žemgulienė ėmėsi iniciatyvos suburti neįgalius vaikus...


Karštis žmones veikia skirtingai

Karštis žmones veikia skirtingai

Pastarosiomis savaitėmis Europoje tvyrantis karštis skirtingai veikia gyventojus, parodė devyniose šalyse atliktas tyrimas. Milane, pavyzdžiui, per kaitrą mirčių skaičius išauga gerokai labiau nei Miunchene. Ilgai trunkantis karštis turi didelės...


Apgamo klastos kodas – melanoma

Apgamo klastos kodas – melanoma

Tokios diagnozės jie nelinkėtų niekam. Tai vienbalsiai tvirtina tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas Virginijus Dovidavičius ir banko tarnautoja Reda Remeikaitė, vargais negalais įveikę sunkią ligą – melanomą. Ne vieną operaciją,...


Kelią ligoms gali užkirsti žinios apie giminės sveikatos istoriją

Kelią ligoms gali užkirsti žinios apie giminės sveikatos istoriją

Amžius, lytis ir paveldimumas - tai sveikatos rizikos veiksniai, kurių žmogus negali kontroliuoti ir pakeisti. Tačiau sveikatos specialistai tvirtina, kad žinojimas apie priklausymą rizikos grupei yra "vertas aukso", nes suteikia žmogui...


Nuo kanapių galima išprotėti

Nuo kanapių galima išprotėti

Kanapės (marihuana, hašišas) - vienos iš labiausiai psichiką žalojančių narkotinių medžiagų. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) ekspertai teigia, kad dirbtinu būdu išvedamos specialios svaiginimuisi skirtos kanapių...


Omega-3 riebiosios rūgštys didina prostatos vėžio riziką

Omega-3 riebiosios rūgštys didina prostatos vėžio riziką

Gydytojų dažnai rekomenduojamos omega-3 riebiosios rūgštys širdies veiklai pagerinti didina prostatos vėžio riziką, rašoma žurnale American Journal of Epidemiology. Mokslininkai ištyrė 3400 vyrus, kurių kraujyje buvo nustatoma dokosaheksaenoinės...


Osteoporozė: diagnostika, gydymas ir profilaktika

Osteoporozė: diagnostika, gydymas ir profilaktika

Osteoporozė yra kaulų liga, trumpai apibrėžiama kaip sumažėjęs kaulų stiprumas arba kaulų išretėjimas ir struktūros pasikeitimas, padidinantis jų lūžių riziką. Kaulai netenka savo tvirtumo, dalies masės ir todėl lengvai lūžta. Liga nėra...


Sutuoktiniai nervus ėda labiau nei viršininkai

Sutuoktiniai nervus ėda labiau nei viršininkai

Sutuoktiniai mylimiesiems sukelia didesnę įtampą negu viršininkai. Jeigu norite atsipalaiduoti – rinkitės darbovietę, o ne namus. Kaip rašo dailymail.co.uk, apklausus 3 tūkst. vyrų ir moterų paaiškėjo, kad vyrai savo žmonoms dažniausia...


Vienatvės pavojai

Vienatvės pavojai

Tyrimai atskleidė, kad vienišų ir nuolat turinčių su kuo bendrauti žmonių sveikatos būklė akivaizdžiai skiriasi. Skirtumas beveik toks pat, kaip tarp rūkančių ir nerūkančių arba nutukusių ir lieknų žmonių. Nustatyta, kad būnant toli nuo artimųjų,...


Šokoladas padeda kovoti prieš chronišką nuovargį

Šokoladas padeda kovoti prieš chronišką nuovargį

Kasdieninės juodojo šokolado dozės gali sumažinti chroniško nuovargio požymius. Pirminiais tyrimais taip pat nustatyta, jog juodąjį šokoladą su dideliu kiekiu kakavos valgantys pacientai jausdavo mažiau nuovargio nei tie, kurie valgė baltąjį...


Kada automobilio kondicionierius tampa priešu

Kada automobilio kondicionierius tampa priešu

Manoma, jog automobilio kondicionierius yra vienas pagrindinių persišaldymų šiltuoju metu kaltininkas. Bet būna kaltas ne pats kondicionierius, o neteisingas naudojimąsis juo. Nereikėtų smarkiai atšaldyti oro: optimaliausia žmogaus organizmui...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9