Lapkričio 17d. Sekmadienis

Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Peržiūrų skaičius: 25040
Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Kai prieš 97-erius metus nuskendo didžiausias to laiko transatlantinis garlaivis "Titanikas", žuvo daug žmonių. Vieni jų paskendo su laivu. Kiti, kaip rodo dokumentų tyrimai, mirė gelbėjimo valtyse, nors jūra nebuvo audringa. Sąlygos, žinoma, buvo žiaurios: tamsi naktis, ledinis vanduo, nežinomybė.

Kai po trijų valandų atskubėjo kiti garlaiviai ir iškėlė žmones iš valčių, paaiškėjo, kad kas ketvirtas buvo miręs arba išprotėjęs. Tačiau nieko neatsitiko nė vienam valtyse buvusiam vaikui. Nes vaikai nesuvokė, kas vyksta.

Stresas įveikiamas

Šiuos tyrimus jau mūsų laikais atliko prancūzų gydytojas Alainas Bombardas. Į juos mažai kas atkreipė dėmesį - kam rūpi žuvusieji prieš daugelį metų? A. Bombardas norėjo įrodyti, kad žmones žudo ne sunkios sąlygos, o neviltis ir baimė. Kaip tikras mokslininkas, jis nusprendė išbandyti tai pats su savimi. Sėdo į gelbėjimo valtį ir išplaukė iš Prancūzijos per Atlanto vandenyną į Vakarus.

Plaukė 65 dienas, maitinosi kukliomis atsargomis ir sugaunamomis žuvimis. Tik 23 dieną gavo atsigerti gryno vandens - palijo. Pavyko surinkti porą kibirų. Iki tol gėrė skystį, išspaustą iš sugaunamų žuvų.

Gyvas ir sveikas, tik saulės nudegintas ir išvargęs pasiekė Lotynų Ameriką. Pasaulio rekordo nepagerino, bet tai nebuvo jo tikslas. Ilgiausiai atviroje jūroje - 133 dienas - be pagalbos ir atsargų išgyveno jaunas virtuvės darbininkas Poom Limas, kai jo laivą Atlante 1942 m. sutorpedavo vokiečiai.

A. Bombardas savo žygiu atkreipė dėmesį, visa pasaulio spauda apie jį kalbėjo. Jis netgi parašė knygą, ji buvo išversta į daugelį kalbų, tarp jų ir lietuvių. Bet jo teze, esą baimė žudo labiau negu aplinkybės, vis tiek mažai kas patikėjo. Nes patikėti neparanku. Tektų dažnai save kaltinti.

Visa tai turi didelę reikšmę dabar, kai mūsų visų "Titanikas", jeigu ir neskęsta, tai bent gerokai pasviręs į šoną. Patirdamas stresą, kai vyksta konfliktas arba nusiviliama, kai griūva sienos ir dingsta pripažintos vertybės, žmogus stengiasi išspręsti problemą tokiais būdais, kuriuos naudodavo anksčiau. Štai kodėl jį vėl ištinka nesėkmės.

Įtampa auga. Žmogus mąsto ir elgiasi šabloniškai, taip, kaip buvo įpratęs elgtis - nes mano, kad tai, kas iki šiol padėdavo, turi padėti ir vėl. O kadangi nesėkmės didėja, jis pradeda blaškytis. Tokia būsena negali trukti amžinai.

Adolfas Merckle, Vokietijos milijardierius (penktoji vieta Vokietijoje) šių metų sausį šoko po traukiniu ir žuvo, nes krintant akcijų kainoms prarado vieną milijardą eurų. Prieš tai Kirkas Stephensonas, 47-erių Naujosios Zelandijos milijonierius, padarė tą patį ir dėl tos pačios priežasties. Abu jie turėjo ką valgyti, kur gyventi ir pinigų, kurių būtų užtekę dar šimtui vaikaičių kartų.

1929 m. spalio 24 d. žlugus Amerikos biržai, bankrutavo 20 000 įmonių, 1 600 bankų paskelbė apie savo nemokumą, darbą prarado 12 mln. žmonių. Ketvirtadienis, pramintas Juoduoju. Tą dieną nusižudė daugiau žmonių negu bet kada pasaulio istorijoje: 23 tūkstančiai. Tarp jų - 20 bankininkų ir 100 finansininkų. Oro, duonos, stogą virš galvos jie turėjo. Bet negalėjo pakelti pablogėjusios padėties.

Colto fenomenas

Tiems, kuriems dabar sugriuvo dangus, leiskite papasakoti apie Coltą. Tą patį Samuelį Coltą, revolverio išradėją. Labai ilgai jį lydėjo vien nesėkmės. Jis išrado jūrų miną. Tai turėjo būti karinio JAV laivyno stebuklingasis ginklas. Į pristatymą pakvietė aukštų karininkų. Kai jie su savo damomis susėdo pirmose eilėse, mina vandenyje sprogo. Milžiniškas dumblo stulpas krito ant paradinių surdutų ir ištaigingų ponių bei jų suknelių.

Kitą dieną laikraščiai rašė, kad išradėjui vos pavyko pasprukti nuo įsiutusios minios, kuri norėjo jį paskandinti kaip kačiuką. Jūrų mina dešimtmečiui buvo užmiršta. Daugybę metų S. Coltas negalėjo niekur užsikabinti, kol 1836 m. sukūrė ir užpatentavo kapsulinį revolverį - labai panašų į dabartinį. Net organizavo dirbtuvę jiems gaminti. Bet niekas tų jo revolverių nepirko - nežinojo apie juos ir buvo įpratę prie primityvesnių ginklų.

S. Coltas nutarė padaryti tai, kas dabar vadinama pristatymu. 45 žmonių būrys Vašingtone išsirikiavo prie Kapitolijaus. Kai pasirodė karieta, vežanti prezidentą Martiną Van Bureną, jie ėmė pyškinti į orą iš revolverių ir revolverinių šautuvų. "Washington Post" paskui rašė: "Prezidento arkliai pasibaidė, ėmė nešti, karieta užkliuvo už tvoros, vadeliotojas išlėkė į orą, aprėžė didelį lanką, krito žemėn ir žuvo vietoje. Prezidentas priėjo prie S. Colto ir iškošė: "Na, tamsta ir ištaisei!" S. Coltui buvo uždrausta net priartėti prie valstybės įstaigų.

Ir vis dėlto jo pergalės diena atėjo. 1844 m., praėjus aštuoneriems metams po revolverio išradimo, karinga Teksaso indėnų komančų gentis pastebėjo penkiolikos baltaveidžių būrį. Tai buvo patrulis ir reindžeriai. Indėnų nelaimei, tas būrys - vienintelis visoje Amerikos kariuomenėje - buvo ginkluotas S. Colto revolveriais ir visi turėjo po du.

Kiek žuvo indėnų, niekas neskaičiavo, bet reindžeriai apsigynė ir tai nuaidėjo visuose to laiko Amerikos laikraščiuose. Kai po poros metų kilo karas tarp Teksaso ir Meksikos, jau niekas neabejojo, kad jį laimėjo S. Coltas su savo revolveriniais ginklais. Jo dėka Teksasas prisijungė prie JAV.

Svarbiausia - išsaugoti viltį

Žmonijos istorijoje mirga įvairių pavyzdžių: ir tokių kaip S. Colto, ir tokių kaip "Titaniko". Nuo žmogaus priklauso daug daugiau, negu mes manome. Dar porą pavyzdžių.

Shin-Dong Hyukas, vienintelis pabėgėlis iš Šiaurės Korėjos gulagų, kurio pavardę žinome, ir Jeanas Pasqualini, daug metų sėdėjęs Kinijos gulage, sugebėdavo viltį ir net prasmę rasti ten, kur milijonai kalinių virsdavo paklusniais mokiniais, jau patys laikydavosi disciplinos, o išleisti tapdavo uoliais komunistais. Kitas žmogus, katalikų vienuolis, sovietiniame gulage išsėdėjo 20 metų.

Kai grįžo į tėvynę, jo klausė, kaip po tokių baisių išgyvenimų galima išsaugoti gyvenimo džiaugsmą ir optimizmą. Jis pasakojo, kad jo barako kaliniai kas vakarą metų metais susiburdavo ir dėkodavo Dievui - kiekvienas savam - už tai, kad saulėlydis buvo gražus, kad šiandien juoda duona buvo skanesnė, kad vienas jų praėjusią naktį susapnavo motiną...

Visai kitame pasaulyje, Prancūzijoje, Antoine'as Riboud turėjo stiklo gaminių fabrikėlį. Dirbo sėkmingai, net konkurentus supirkinėjo. Įsibėgėjęs nutarė praryti ir statybinių medžiagų milžiną "Saint-Gobain". Sukaupė visas jėgas, pinigus, daug pasiskolino bankuose - ir baisiai pralaimėjo. Liko be nieko. Bet jis nenusižudė ir neišprotėjo. Nors stiklo pramonė buvo jo šeimos tradicija, nutarė imtis naujo verslo - pienininkystės. Tai įvyko apie 70-uosius praėjusio amžiaus metus. Jam pasisekė. Dabar jo įmonė vadinasi "Danone", visa Europa ją žino, Lietuva irgi.

Kalbėjau su ne vienu Lietuvos verslininku. Taip, sako, sunku. Bet priverčia pasitempti ir verčia būti daug kuklesnius. "Po krizės būsiu daug protingesnis", - dažnas sako.

Magistralėje Kaunas-Klaipėda yra daug užkandinių iš abiejų kelio pusių. Prie vienos visada buriuojasi daug sunkvežimių ir lengvųjų automobilių. Klausiu šeimininko: "Sunkiau tapo?" Tas pasikaso pakaušį: "Jo, mažesnis transporto srautas. Bet mes ėmėme virti tirštesnius barščius, ir su jautiena. Cepelinuose irgi gryna mėsa. Tai klientų... klientų gal ir daugiau atsirado."

Negaliu patarti, kur ir kokia kaina gauti kreditų, kokio darbo ar verslo griebtis. Kiekvienas sprendžia savaip. Bet galiu pamėginti pasakyti, kas svarbiausia, kai, atrodo, dangus griūva. O kartais jis tikrai griūva. Svarbiausia - išsaugoti viltį. Bet kas yra viltis? Pasitikėjimas ateitimi, gebėjimas nepaisyti pralaimėjimų ir neišsipildančių norų. Nuo sunkios realybės kartais pabėgame į svajones, į fantazijas ir ten surandame stiprybę. Svajonės kartais padeda atsipalaiduoti ir net surasti naują, visai kitokį kampą. Bet kaip surasti viltį, jeigu aplink juoda naktis? Psichologų atlikti rimti tyrimai rodo, kad svarbu turėti artimą žmogų, kuriuo gali pasitikėti ir į kurį gali atsiremti.

Tai suteikia viltį 7 proc. žmonių. Penkiolikai procentų viltį įkvepia galimybė veikti - veiklos laisvė. Daugumai, 34 proc., viltį suteikia patirtis. Tokie žmonės žino, supranta ir tiki, kad mus supanti realybė prasminga. Ji sunki, galbūt žiauri, bet ji logiška. Todėl realybę bent iš dalies galima kontroliuoti ir dėl to jaustis gana saugiai.

Bet grįžkime į "Titaniko" gelbėjimo valtį. Taip, juoda naktis.

Nieko nematyti, šalta, bjauriai supa, bendrakelioniai rauda ir blaškosi. Bet žinai, kad bangos gelbėjimo valčių neapverčia - jos taip sukonstruotos. Jos nepaskęs, net jeigu bus užlietos - galuose ir šonuose yra hermetiškos terpės. Taip pat žinai, kad šiomis vandenyno vietomis vienas po kito kursuoja laivai, čia jų trasa tarp Europos ir Amerikos. Savo vaizduotėje gali sukurti ryškų vaizdą: pasirodo laivo žiburiai, jus pakelia į denį, valgote karštą sriubą.

Taip ir įvyks. Kad taip galvotum, kad taip surikiuotum savo sąmonę ir nervus, žinoma, reikia turėti tvirtumo, reikia turėti kietą šerdį. Tačiau be to vis tiek niekada nieko neišeis.

Baigiant - truputis humoro apie krizę:

Niujorke iš zoologijos sodo pabėgo šimpanzė ir sukėlė daug pavojingų situacijų. Policininkai beždžionę nušovė. "New York Post" išspausdino karikatūrą - du policininkai pasilenkę prie šimpanzės lavono kalbasi: "Taip, dabar kas nors kitas turės rengti šalies ūkio planą."

Tie, kurie prieš metus nusipirko "City" banko akcijų už 1 000 dolerių, dabar turi 146 dolerius. Tie, kurie nusipirko "Bank of America" akcijų už tūkstantį - turi 141. "General Motors"? Turi 82. Bet jeigu prieš metus būtum nusipirkęs alaus už tūkstantį dolerių ir jį išgėręs, pridavęs skardines gautum 214 dolerių.

Kalbasi du verslininkai: " Kaip sekasi?" - "Blogai. Kasdien iš savų pinigų turiu pridurti 100 dolerių." - "Tai iš ko gyveni?" - "Iš sekmadienių. Tada fabrikas nedirba."

"Tas sunkmetis blogiau negu skyrybos. Praradau pusę turto, o žmona vis tiek pasilieka su manimi."

Rusija. Į parduotuvę užeina iš užsienio atvažiavęs žmogus ir sako pardavėjai: "Prašom pasverti man pusę kilogramo mėsos." Toji atsako: "Mielai. Atneškite."

Tyrimas: lietuviai nežino, kad gripo išvengti galima plaunant rankas

Tyrimas: lietuviai nežino, kad gripo išvengti galima plaunant rankas

Lietuviai nepakankamai gerai žino, kad apsisaugoti nuo gripo galima reguliariai plaunant rankas. Tai atskleidžia Eurobarometro tyrimas apie požiūrį į gripą praėjusį ligos sezoną, antradienį žurnalistams sakė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC)...


Kosulį medus gydo geriau nei cheminiai vaistai

Kosulį medus gydo geriau nei cheminiai vaistai

Apie medaus teigiamas savybes mes jau ne kartą rašėme. Tačiau iki šiol jį minėdavome kaip puikų maisto priedą ir pagalbininką susirgus. Tačiau pasirodo, medus yra ir puikus vaistas, netgi gebantis nukonkuruoti cheminius preparatus. Paskutiniai...


Smegenų chirurgas nebyliam žmogui suteikė antrą šansą kalbėti

Smegenų chirurgas nebyliam žmogui suteikė antrą šansą kalbėti

Bostono Universiteto smegenų chirurgai, vadovaujami profesoriaus Frank'o Guenther'io, kalbos gebėjimą praradusiam žmogui vėl jį grąžino. Tai gydytojai atliko į paciento smegenis implantavę specialų elektrodą, pagal kurio perduodamus...


Nenorite sirgti - vaikščiokite basi

Nenorite sirgti - vaikščiokite basi

Gresiant peršalimo ligoms gydytojai pataria nepamiršti liaudies medicinos - grūdinti kūną. Apsisaugoti nuo ligų galima ne tik vartojant daug citrinų, česnakų ir kitų organizmą stiprinančių daržovių ir vaisių, medikai taip pat siūlo kasdien bent 15...


Selenu padengti kontaktiniai lęšiai bus saugesni

Selenu padengti kontaktiniai lęšiai bus saugesni

Kontaktiniais lęšiais besidžiaugiantiems žmonėms mokslininkai iš JAV rengiasi pristatyti dar vieną malonų atradimą. Kontaktinius lęšius rekomenduojama nešioti ne ilgiau nei mėnesį, nes ir per šį laiką jie susidrumsčia ir pasidengia pavojingų...


30 metų stebės mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai

30 metų stebės mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai

Didžiosios Britanijos mokslininkai pradėjo didžiausio pasaulyje masto tyrimą dėl mobiliųjų telefonų poveikio žmonių sveikatai, praneša BBC. Tyrime dalyvaus 250 tūkst. žmonių iš penkių Europos šalių - Didžiosios Britanijos, Danijos, Nyderlandų,...


Pukka - sielos ir kūno sveikatai

Pukka - sielos ir kūno sveikatai

Vaistažolių jėga ir poveikis žmogaus organizmui žinomi nuo seno. Kaip ir pačios gamtos, kurioje kiekvienas lengviau atgauna jėgas, energiją, gyvenimo džiaugsmą. Natūralu, juk žmogus – ekosistemos dalis!


Šaltis ir papuošalai – nesuderinama

Šaltis ir papuošalai – nesuderinama

Termometrui rodant keliolika laipsnių šalčio, sveikatos specialistai pataria nenešioti papuošalų. Žiemą daug svarbiau išvengti nušalimų, nei atrodyti įspūdingai. "Iš puošeivų nušalti mažiausiai rizikuoja tos merginos, kurios nešioja auskarą...


Apklausa: didmiesčių gyventojai netiki skiepų nauda

Apklausa: didmiesčių gyventojai netiki skiepų nauda

Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai netiki skiepų nauda, rodo pirmadienį paskelbti apklausos rezultatai. Kaip skelbia savaitraštis "Veidas", šiais metais nuo sezoninio gripo neketina skiepytis 82,6 proc. didžiųjų Lietuvos miestų...


Plyšę raiščiai rekonstruojami operacinėje

Plyšę raiščiai rekonstruojami operacinėje

Kelio kryžminių raiščių plyšimas - gana dažna aktyviai judančių jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių trauma. Jiems padeda traumatologai, pašalinantys pažeistus raiščius ir vietoj jų pritvirtinantys naujus, suformuotus iš paciento sausgyslių....


Žiovulys – ženklas, kad norite mylėtis?

Žiovulys – ženklas, kad norite mylėtis?

Mokslininkai teigia, kad žiovaujate ne tik tuomet, kai norite miego ar nuobodžiaujate, tačiau ir tada, kai norite mylėtis. Kaip rašoma portale telegraph.co.uk, žiovulys atskleidžia nemažą emocijų diapazoną: įtampą, miego trūkumą ar net norą...


Vyrai, tikrinkitės dėl prostatos vėžio

Vyrai, tikrinkitės dėl prostatos vėžio

Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija artėjančios tėvo dienos proga primena šalies vyrams, jog prostatos vėžys yra vienas dažniausių jiems gresiančių onkologinių susirgimų, kurio išvengti galima laiku apsilankius pas medikus. Ketvirtadienį...


Ką išduoda - suprastėjęs regėjimas naktį

Ką išduoda - suprastėjęs regėjimas naktį

Pagrindinė preižastis trūkumas vitamino A Kiti simptomai išduotantys kad trūksta vitamino A: sausa oda, padidėjęs infekcinių ligų pavojus, metaplazija (priešvėžinė būklė). Pirma nustatyta ir ištirta mitybos nepakankamumo liga - vištakumas, t. y....


Sveikata trykštantys vaisiai

Sveikata trykštantys vaisiai

Vynuogės - ne tik vyndarių džiaugsmas. Tai tikras sveikatos šaltinis. Vargu ar yra kitas vaisius, pasižymintis tokiu stipriu antioksidaciniu bei priešuždegiminiu poveikiu. Ne veltui grožio klinikose vis labiau populiarėja įvairios vynuogių...


Saugoti širdį reikia ne kalbomis

Saugoti širdį reikia ne kalbomis

Vienas garsiausių šalyje kardiochirurgų Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikos vedėjas habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Vytautas Jonas Sirvydis ragina rūpintis sava širdimi, nors ją jau gali pakeisti ir dirbtinė. Daugėja...


MP3 grotuvų ausinės širdininkams labai pavojingos

MP3 grotuvų ausinės širdininkams labai pavojingos

MP3 grotuvų ausinės kelia didelį pavojų pacientams su implantuotais širdies stimuliatoriais ir defibriliatoriais, atskleidė JAV atliktas tyrimas. Beth Israel medicinos centro Bostone specialistai, ištyrę 60 tokius prietaisus naudojančių ligonių,...


Putinai stiprina organizmą

Putinai stiprina organizmą

Įvairiose pasaulio vietose auginama apie 200 rūšių putinų. Putinų vaisiai raudoni arba rausvai oranžiniai, gali būti geltoni ar juodi su melsvu atspalviu. Kai kurių rūšių vaisių kekės dvispalvės - prinokę vaisiai juodi, neprinokę - raudoni....


Knarkimas ir galvos skausmai - susiję

Knarkimas ir galvos skausmai - susiję

Dažnai galvos skausmus kenčiantys žmonės paprastai dar ir knarkia, nustatė mokslininkai. Tyrimas, kuriame dalyvavo 700 asmenų, ieškojo ryšio tarp chroniškų arba staiga užeinančių galvos skausmų ir knarkimo. Chroniškus galvos skausmus kenčiančiais...


Vis tik kodėl plinka vyrai?

Vis tik kodėl plinka vyrai?

Ekspertai tvirtina nustatę, kodėl plinka vyrai. Anot jų, tai susiję ne su plaukų nebuvimu, o su naujų plaukų augimo problemomis. Plauko augimo defektas pasireiškia maždaug taip: išaugęs naujasis plaukas yra toks mažas, kad plika akimi jis tiesiog...


Kelią ligoms gali užkirsti žinios apie giminės sveikatos istoriją

Kelią ligoms gali užkirsti žinios apie giminės sveikatos istoriją

Amžius, lytis ir paveldimumas - tai sveikatos rizikos veiksniai, kurių žmogus negali kontroliuoti ir pakeisti. Tačiau sveikatos specialistai tvirtina, kad žinojimas apie priklausymą rizikos grupei yra "vertas aukso", nes suteikia žmogui...


Patalpų mikroklimatas ir sveikata

Patalpų mikroklimatas ir sveikata

Vilniaus visuomenės sveikatos centrą pastarosiomis dienomis pasiekia dažni daugiabučių namų gyventojų nusiskundimai dėl žemos patalpų temperatūros butuose, ir ne todėl, kad patalpos nepakankamai šildomos, o dėl kai kurių gyventojų noro gyventi...


Judėjimas - geros nuotaikos receptas

Judėjimas - geros nuotaikos receptas

Jei norite būti sveiki, geros nuotaikos - ne vaikščiokite, o bėgiokite. Mokslininkai nustatė ir patvirtino, kad energingai judantieji gyvena ilgiau, jų gyvenimo kokybė daug geresnė nei lėtai vaikštančių ir tinginiaujančių žmonių. Klysta tie, kurie...


Vanduo iš čiaupo – ir saugus, ir ne

Vanduo iš čiaupo – ir saugus, ir ne

Ne visur Lietuvoje geriamasis vanduo yra geros kokybės. Dažniausiai skundžiasi vartotojai, kuriems vanduo tiekiamas iš mažųjų vandenviečių. Mat jame gausu ir fluoro, ir geležies. "Nors Lietuvoje geriamasis vanduo - vienas geriausių Europoje,...


Miegui gali kenkti ir pernelyg energinga mankšta

Miegui gali kenkti ir pernelyg energinga mankšta

JAV mokslininkai suabejojo nuomone, kad rytinė mankšta yra saldaus naktinio miego priežastis. Pasirodo, gali būti visai priešingai. JAV mokslininkai 23 dienas stebėjo keturiolikos savanorių rytinius ir dieniniu fizinius pratimus ir nustatė, kad...


Kalcis gali sumažinti riziką susirgti žarnyno vėžiu

Kalcis gali sumažinti riziką susirgti žarnyno vėžiu

Kalcis yra gyvybiškai svarbus kaulams, tačiau jis gali būti reikšmingas ir sumažinant žarnyno vėžio riziką, teigia Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikto tyrimo autoriai. JAV nacionalinio vėžio instituto mokslininkai išnagrinėjo 293907 vyrų ir...


Į gerą sveikatą per fizinį aktyvumą!

Į gerą sveikatą per fizinį aktyvumą!

Tradiciškai Lietuvoje vasaris skelbiamas sveikatos mėnesiu. Šios idėjos tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą, įtraukti kuo daugiau ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų, ugdyti jų saviugdos...


Kaip kovoti su rūkymo įpročiu?

Kaip kovoti su rūkymo įpročiu?

Mesti įprotį rūkyti paprastai būna itin sunku, o iki šiol atliktų studijų peržiūra dar rodo ir tai, kad programos, sukurtos padėti buvusiems rūkaliams, dažniausiai neduoda ilgalaikių rezultatų, rašo "Science Daily". Nors daugelis...


Prieš peršalimą - netradiciniais būdais

Prieš peršalimą - netradiciniais būdais

Įprasta manyti, kad nuo gripo ir jo komplikacijų geriausiai saugo skiepai. Tačiau jais pasitiki toli gražu ne visi medikai. O kaip saugosi netradicinės pasaulėžiūros, skiepų nepripažįstantys žmonės? Kad nesusirgčiau, kartą per dvi savaites...


Bedarbiui ir jo šeimos nariams - psichologų patarimai

Bedarbiui ir jo šeimos nariams - psichologų patarimai

Prognozuojama, kad dar šiais metais nedarbas mūsų šalyje pasieks 10 procentų. Vadinasi, darbo gali netekti kas antras penkių asmenų šeimos maitintojas. Šią baimę grindžia masiniai žmonių atleidimai iš darbo, įmonių bankrotai. Darbas yra vienas iš...


Socialinėms reklamoms trūksta psichologų įžvalgų

Socialinėms reklamoms trūksta psichologų įžvalgų

Lietuviškos socialinės reklamos vis dar yra pernelyg neutralios, jas kuriant nedirbama su psichologais, todėl dažnai jos taip ir neatskleidžia problemos esmės, be to, joms trūksta tęstinumo, pastebi lrt.lt kalbinti reklamos ir rinkodaros...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9