Rugsėjo 23d. Ketvirtadienis

Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Peržiūrų skaičius: 25040
Algimantas Čekuolis. Baimė žudikė

Kai prieš 97-erius metus nuskendo didžiausias to laiko transatlantinis garlaivis "Titanikas", žuvo daug žmonių. Vieni jų paskendo su laivu. Kiti, kaip rodo dokumentų tyrimai, mirė gelbėjimo valtyse, nors jūra nebuvo audringa. Sąlygos, žinoma, buvo žiaurios: tamsi naktis, ledinis vanduo, nežinomybė.

Kai po trijų valandų atskubėjo kiti garlaiviai ir iškėlė žmones iš valčių, paaiškėjo, kad kas ketvirtas buvo miręs arba išprotėjęs. Tačiau nieko neatsitiko nė vienam valtyse buvusiam vaikui. Nes vaikai nesuvokė, kas vyksta.

Stresas įveikiamas

Šiuos tyrimus jau mūsų laikais atliko prancūzų gydytojas Alainas Bombardas. Į juos mažai kas atkreipė dėmesį - kam rūpi žuvusieji prieš daugelį metų? A. Bombardas norėjo įrodyti, kad žmones žudo ne sunkios sąlygos, o neviltis ir baimė. Kaip tikras mokslininkas, jis nusprendė išbandyti tai pats su savimi. Sėdo į gelbėjimo valtį ir išplaukė iš Prancūzijos per Atlanto vandenyną į Vakarus.

Plaukė 65 dienas, maitinosi kukliomis atsargomis ir sugaunamomis žuvimis. Tik 23 dieną gavo atsigerti gryno vandens - palijo. Pavyko surinkti porą kibirų. Iki tol gėrė skystį, išspaustą iš sugaunamų žuvų.

Gyvas ir sveikas, tik saulės nudegintas ir išvargęs pasiekė Lotynų Ameriką. Pasaulio rekordo nepagerino, bet tai nebuvo jo tikslas. Ilgiausiai atviroje jūroje - 133 dienas - be pagalbos ir atsargų išgyveno jaunas virtuvės darbininkas Poom Limas, kai jo laivą Atlante 1942 m. sutorpedavo vokiečiai.

A. Bombardas savo žygiu atkreipė dėmesį, visa pasaulio spauda apie jį kalbėjo. Jis netgi parašė knygą, ji buvo išversta į daugelį kalbų, tarp jų ir lietuvių. Bet jo teze, esą baimė žudo labiau negu aplinkybės, vis tiek mažai kas patikėjo. Nes patikėti neparanku. Tektų dažnai save kaltinti.

Visa tai turi didelę reikšmę dabar, kai mūsų visų "Titanikas", jeigu ir neskęsta, tai bent gerokai pasviręs į šoną. Patirdamas stresą, kai vyksta konfliktas arba nusiviliama, kai griūva sienos ir dingsta pripažintos vertybės, žmogus stengiasi išspręsti problemą tokiais būdais, kuriuos naudodavo anksčiau. Štai kodėl jį vėl ištinka nesėkmės.

Įtampa auga. Žmogus mąsto ir elgiasi šabloniškai, taip, kaip buvo įpratęs elgtis - nes mano, kad tai, kas iki šiol padėdavo, turi padėti ir vėl. O kadangi nesėkmės didėja, jis pradeda blaškytis. Tokia būsena negali trukti amžinai.

Adolfas Merckle, Vokietijos milijardierius (penktoji vieta Vokietijoje) šių metų sausį šoko po traukiniu ir žuvo, nes krintant akcijų kainoms prarado vieną milijardą eurų. Prieš tai Kirkas Stephensonas, 47-erių Naujosios Zelandijos milijonierius, padarė tą patį ir dėl tos pačios priežasties. Abu jie turėjo ką valgyti, kur gyventi ir pinigų, kurių būtų užtekę dar šimtui vaikaičių kartų.

1929 m. spalio 24 d. žlugus Amerikos biržai, bankrutavo 20 000 įmonių, 1 600 bankų paskelbė apie savo nemokumą, darbą prarado 12 mln. žmonių. Ketvirtadienis, pramintas Juoduoju. Tą dieną nusižudė daugiau žmonių negu bet kada pasaulio istorijoje: 23 tūkstančiai. Tarp jų - 20 bankininkų ir 100 finansininkų. Oro, duonos, stogą virš galvos jie turėjo. Bet negalėjo pakelti pablogėjusios padėties.

Colto fenomenas

Tiems, kuriems dabar sugriuvo dangus, leiskite papasakoti apie Coltą. Tą patį Samuelį Coltą, revolverio išradėją. Labai ilgai jį lydėjo vien nesėkmės. Jis išrado jūrų miną. Tai turėjo būti karinio JAV laivyno stebuklingasis ginklas. Į pristatymą pakvietė aukštų karininkų. Kai jie su savo damomis susėdo pirmose eilėse, mina vandenyje sprogo. Milžiniškas dumblo stulpas krito ant paradinių surdutų ir ištaigingų ponių bei jų suknelių.

Kitą dieną laikraščiai rašė, kad išradėjui vos pavyko pasprukti nuo įsiutusios minios, kuri norėjo jį paskandinti kaip kačiuką. Jūrų mina dešimtmečiui buvo užmiršta. Daugybę metų S. Coltas negalėjo niekur užsikabinti, kol 1836 m. sukūrė ir užpatentavo kapsulinį revolverį - labai panašų į dabartinį. Net organizavo dirbtuvę jiems gaminti. Bet niekas tų jo revolverių nepirko - nežinojo apie juos ir buvo įpratę prie primityvesnių ginklų.

S. Coltas nutarė padaryti tai, kas dabar vadinama pristatymu. 45 žmonių būrys Vašingtone išsirikiavo prie Kapitolijaus. Kai pasirodė karieta, vežanti prezidentą Martiną Van Bureną, jie ėmė pyškinti į orą iš revolverių ir revolverinių šautuvų. "Washington Post" paskui rašė: "Prezidento arkliai pasibaidė, ėmė nešti, karieta užkliuvo už tvoros, vadeliotojas išlėkė į orą, aprėžė didelį lanką, krito žemėn ir žuvo vietoje. Prezidentas priėjo prie S. Colto ir iškošė: "Na, tamsta ir ištaisei!" S. Coltui buvo uždrausta net priartėti prie valstybės įstaigų.

Ir vis dėlto jo pergalės diena atėjo. 1844 m., praėjus aštuoneriems metams po revolverio išradimo, karinga Teksaso indėnų komančų gentis pastebėjo penkiolikos baltaveidžių būrį. Tai buvo patrulis ir reindžeriai. Indėnų nelaimei, tas būrys - vienintelis visoje Amerikos kariuomenėje - buvo ginkluotas S. Colto revolveriais ir visi turėjo po du.

Kiek žuvo indėnų, niekas neskaičiavo, bet reindžeriai apsigynė ir tai nuaidėjo visuose to laiko Amerikos laikraščiuose. Kai po poros metų kilo karas tarp Teksaso ir Meksikos, jau niekas neabejojo, kad jį laimėjo S. Coltas su savo revolveriniais ginklais. Jo dėka Teksasas prisijungė prie JAV.

Svarbiausia - išsaugoti viltį

Žmonijos istorijoje mirga įvairių pavyzdžių: ir tokių kaip S. Colto, ir tokių kaip "Titaniko". Nuo žmogaus priklauso daug daugiau, negu mes manome. Dar porą pavyzdžių.

Shin-Dong Hyukas, vienintelis pabėgėlis iš Šiaurės Korėjos gulagų, kurio pavardę žinome, ir Jeanas Pasqualini, daug metų sėdėjęs Kinijos gulage, sugebėdavo viltį ir net prasmę rasti ten, kur milijonai kalinių virsdavo paklusniais mokiniais, jau patys laikydavosi disciplinos, o išleisti tapdavo uoliais komunistais. Kitas žmogus, katalikų vienuolis, sovietiniame gulage išsėdėjo 20 metų.

Kai grįžo į tėvynę, jo klausė, kaip po tokių baisių išgyvenimų galima išsaugoti gyvenimo džiaugsmą ir optimizmą. Jis pasakojo, kad jo barako kaliniai kas vakarą metų metais susiburdavo ir dėkodavo Dievui - kiekvienas savam - už tai, kad saulėlydis buvo gražus, kad šiandien juoda duona buvo skanesnė, kad vienas jų praėjusią naktį susapnavo motiną...

Visai kitame pasaulyje, Prancūzijoje, Antoine'as Riboud turėjo stiklo gaminių fabrikėlį. Dirbo sėkmingai, net konkurentus supirkinėjo. Įsibėgėjęs nutarė praryti ir statybinių medžiagų milžiną "Saint-Gobain". Sukaupė visas jėgas, pinigus, daug pasiskolino bankuose - ir baisiai pralaimėjo. Liko be nieko. Bet jis nenusižudė ir neišprotėjo. Nors stiklo pramonė buvo jo šeimos tradicija, nutarė imtis naujo verslo - pienininkystės. Tai įvyko apie 70-uosius praėjusio amžiaus metus. Jam pasisekė. Dabar jo įmonė vadinasi "Danone", visa Europa ją žino, Lietuva irgi.

Kalbėjau su ne vienu Lietuvos verslininku. Taip, sako, sunku. Bet priverčia pasitempti ir verčia būti daug kuklesnius. "Po krizės būsiu daug protingesnis", - dažnas sako.

Magistralėje Kaunas-Klaipėda yra daug užkandinių iš abiejų kelio pusių. Prie vienos visada buriuojasi daug sunkvežimių ir lengvųjų automobilių. Klausiu šeimininko: "Sunkiau tapo?" Tas pasikaso pakaušį: "Jo, mažesnis transporto srautas. Bet mes ėmėme virti tirštesnius barščius, ir su jautiena. Cepelinuose irgi gryna mėsa. Tai klientų... klientų gal ir daugiau atsirado."

Negaliu patarti, kur ir kokia kaina gauti kreditų, kokio darbo ar verslo griebtis. Kiekvienas sprendžia savaip. Bet galiu pamėginti pasakyti, kas svarbiausia, kai, atrodo, dangus griūva. O kartais jis tikrai griūva. Svarbiausia - išsaugoti viltį. Bet kas yra viltis? Pasitikėjimas ateitimi, gebėjimas nepaisyti pralaimėjimų ir neišsipildančių norų. Nuo sunkios realybės kartais pabėgame į svajones, į fantazijas ir ten surandame stiprybę. Svajonės kartais padeda atsipalaiduoti ir net surasti naują, visai kitokį kampą. Bet kaip surasti viltį, jeigu aplink juoda naktis? Psichologų atlikti rimti tyrimai rodo, kad svarbu turėti artimą žmogų, kuriuo gali pasitikėti ir į kurį gali atsiremti.

Tai suteikia viltį 7 proc. žmonių. Penkiolikai procentų viltį įkvepia galimybė veikti - veiklos laisvė. Daugumai, 34 proc., viltį suteikia patirtis. Tokie žmonės žino, supranta ir tiki, kad mus supanti realybė prasminga. Ji sunki, galbūt žiauri, bet ji logiška. Todėl realybę bent iš dalies galima kontroliuoti ir dėl to jaustis gana saugiai.

Bet grįžkime į "Titaniko" gelbėjimo valtį. Taip, juoda naktis.

Nieko nematyti, šalta, bjauriai supa, bendrakelioniai rauda ir blaškosi. Bet žinai, kad bangos gelbėjimo valčių neapverčia - jos taip sukonstruotos. Jos nepaskęs, net jeigu bus užlietos - galuose ir šonuose yra hermetiškos terpės. Taip pat žinai, kad šiomis vandenyno vietomis vienas po kito kursuoja laivai, čia jų trasa tarp Europos ir Amerikos. Savo vaizduotėje gali sukurti ryškų vaizdą: pasirodo laivo žiburiai, jus pakelia į denį, valgote karštą sriubą.

Taip ir įvyks. Kad taip galvotum, kad taip surikiuotum savo sąmonę ir nervus, žinoma, reikia turėti tvirtumo, reikia turėti kietą šerdį. Tačiau be to vis tiek niekada nieko neišeis.

Baigiant - truputis humoro apie krizę:

Niujorke iš zoologijos sodo pabėgo šimpanzė ir sukėlė daug pavojingų situacijų. Policininkai beždžionę nušovė. "New York Post" išspausdino karikatūrą - du policininkai pasilenkę prie šimpanzės lavono kalbasi: "Taip, dabar kas nors kitas turės rengti šalies ūkio planą."

Tie, kurie prieš metus nusipirko "City" banko akcijų už 1 000 dolerių, dabar turi 146 dolerius. Tie, kurie nusipirko "Bank of America" akcijų už tūkstantį - turi 141. "General Motors"? Turi 82. Bet jeigu prieš metus būtum nusipirkęs alaus už tūkstantį dolerių ir jį išgėręs, pridavęs skardines gautum 214 dolerių.

Kalbasi du verslininkai: " Kaip sekasi?" - "Blogai. Kasdien iš savų pinigų turiu pridurti 100 dolerių." - "Tai iš ko gyveni?" - "Iš sekmadienių. Tada fabrikas nedirba."

"Tas sunkmetis blogiau negu skyrybos. Praradau pusę turto, o žmona vis tiek pasilieka su manimi."

Rusija. Į parduotuvę užeina iš užsienio atvažiavęs žmogus ir sako pardavėjai: "Prašom pasverti man pusę kilogramo mėsos." Toji atsako: "Mielai. Atneškite."


Karščiai tęsiasi – kardiologo patarimai

Karščiai tęsiasi – kardiologo patarimai

Pasak sinoptikų pranešimų, iš Afrikos užplūdę vasaros karščiai dar išsilaikys bent porą savaičių. Karštomis dienomis ypač daug prakaituojame, netenkame nemažai organizmui būtinų druskų, mikroelementų. Karštis ypač pavojingas nutukusiems žmonėms,...


Gaivieji gėrimai didina kasos vėžio pavojų, atskleidė tyrimas

Gaivieji gėrimai didina kasos vėžio pavojų, atskleidė tyrimas

Du ar daugiau gaiviųjų gėrimų butelių per savaitę gali dvigubai padidinti susirgimo kasos vėžiu riziką, atskleidė JAV mokslininkų tyrimas. Jo rezultatai patvirtino saldintų gaiviųjų gėrimų vartojimo ir susirgimų kasos vėžiu koreliaciją, skelbia...


Hibridinių embrionų kūrėjams - užuominos apie mirtiną virusą

Hibridinių embrionų kūrėjams - užuominos apie mirtiną virusą

Mėnesio pradžioje publikavome naujieną apie tai, jog D.Britanijoje nerimsta aistro dėl leidimų išvadimo hibridinių embrionų kūrėjams, pasirengusiems apjungti žmogaus ir gyvūnų ląsteles. Paaiškėjo, jog nesiliaujant visuomenės ir gydytojų spaudimui,...


Ingrida Šaulienė. Žiedadulkės tapo problema XX a. pradžioje

Ingrida Šaulienė. Žiedadulkės tapo problema XX a. pradžioje

Kalendorinis ruduo ir prasidėjęs derliaus nuėmimas turėtų žymėti ir žiedadulkių sumažėjimą ore. Tačiau stebėjimai Šiaulių universiteto žiedadulkių tyrimo stotyse rodo, kad žiedadulkių ore būna iki pat rudens vidurio. Šiauliuose, Vilniuje ir...


Vienatvė žudo: ji prilygsta alkoholio ir nikotino daromai žalai

Vienatvė žudo: ji prilygsta alkoholio ir nikotino daromai žalai

Bendravimas teigiamai veikia žmonių organizmą. Vienatvė organizmui kenkia taip pat kaip alkoholio vartojimas, rūkymas ar antsvoris. Draugų, šeimos, kaimynų bei kolegų parama gali padėti 50 proc. sveikiau gyventi. Kaip praneša portalas...


Renkamės poilsį gamtoje

Renkamės poilsį gamtoje

Poilsis nuo įtemtų darbų būtinas kiekvienam. Ir nesvarbu koks metų laikas, visi mes norime pabėgti nuo miesto ir pavešėti gamtos aplinkoje. Vieni renkasi ramų, kiti aktyvų poilsį, o jei mes juos apjungsime? www.sirvyne.lt tai sodyba, kuri Jums...


Gaivieji gėrimai parduotuvėse: gyvybės šaltinis ar ligos grėsmė?

Gaivieji gėrimai parduotuvėse: gyvybės šaltinis ar ligos grėsmė?

Šiltuoju metų laiku pardavėjai džiaugiasi padidėjusia gaiviųjų gėrimų paklausa, tačiau pirkėjus baugina pasirodantys pranešimai, kad ir į geriamąjį vandenį patenka organizmui kenksmingos pakuotės medžiagos. Pastaraisiais metais žmonės itin...


Daugiau nei pusė paauglių nepatenkinti savo svoriu

Daugiau nei pusė paauglių nepatenkinti savo svoriu

Daugiau nei pusė vyresniųjų klasių moksleivių yra nepatenkinti savo svoriu ir dauguma mano, kad jauni žmonės maitinasi nesveikai, atskleidė Lietuvos vartotojų instituto atliktas tyrimas. Specialistai sako, kad tokie duomenys kelia nerimą, nes...


Saulė ir karščiai – realus pavojus sveikatai

Saulė ir karščiai – realus pavojus sveikatai

Medikai įspėja, kad saule reikia mėgautis atsakingai, o atslinkus karščiui ypač saugoti savo sveikatą. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms ir mažiems vaikams. Reabilitacijos ir slaugos centro „Gemma“ gydytojas Gabrielius Rauckis...


Specialistai: staigios orų permainos gali paaštrinti negalavimus

Specialistai: staigios orų permainos gali paaštrinti negalavimus

Specialistai pastebi, kad ryšys tarp įvairiausių gamtos reiškinių ir žmonių sveikatos būklės yra labai glaudus. Medikai teigia, jog staigiai pasikeitus orams į ligonines suplūsta daugiau pacientų. Mokslo tyrimai rodo, kad padidėjus geomagnetiniam...


Atsargiai – siautėja užkrėstos erkės

Atsargiai – siautėja užkrėstos erkės

Vilniečiai sutrikę ir išsigandę. Dešimtmečiais šalia mūsų gyvenusios erkės vis piktėja. Pavojingos ligos žmogų gali užklupti ne tik erkei įkandus, bet ir gurkštelėjus erkės "pabučiuoto" gyvūno pieno. "Keturios močiutės Rokantiškių...


Grėsmę gali kelti ir šulinio vanduo

Grėsmę gali kelti ir šulinio vanduo

Pavasaris yra pats tinkamiausias metas išsitirti šachtinių šulinių vandens kokybę laboratorijoje. Geriamąjį vandenį vartoti maistui galima tik patikrinus, ar jame esančių komponentų, darančių poveikį žmonių sveikatai, kiekis neviršija leistinos...


Vanduo gaivina, gydo ir… sargdina

Vanduo gaivina, gydo ir… sargdina

Karštomis dienomis vandenyje ne tik gausybė besipliuškenančių žmonių – ten taip pat knibždėte knibžda ir įvairiausi mikroorganizmai. Vieni jų ramiai gyvuoja, nekenkdami žmogui, kiti gi, pakliuvę į organizmą, gali sukelti begales įvairiausių...


Žuvis gali apsaugoti nuo žarnyno vėžio

Žuvis gali apsaugoti nuo žarnyno vėžio

Riebios žuvies vartojimas mažina riziką susirgti žarnyno vėžiu. Tai nustatė Jenos universiteto mokslininkai. Nesvarbu, ar žuvis valgoma žalia, virta, rūkyta ar kepta, ketvirtadienį sakė mitybos specialistas Michaelis Glei (Michael Glei). Jau...


Ar teisingai geriate vaistus?

Ar teisingai geriate vaistus?

Net jei informaciniame vaistų vartojimo lapelyje nurodoma tabletes nuryti užgeriant vandeniu, dauguma žmonių tai tiesiog užmiršta. Tačiau nurodymai nerašomi be priežasties. Jei ir atrodo, kad pavyko vaistus nuryti, jie gali kuriam laikui užstrigti...


Lietuvoje prasideda rotavirusinės infekcijos sezonas

Lietuvoje prasideda rotavirusinės infekcijos sezonas

Lietuvoje šiuo metu prasideda virusinės žarnyno infekcijos - rotavirusinio gastroenterito (RGE) - sezonas, praneša Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Centro duomenimis, rotavirusinės infekcijos plitimas kasmet suaktyvėja rudenį ir tęsiasi...


Egzema – populiariausia odos liga

Egzema – populiariausia odos liga

Pavasarį norime būti gražūs, turėti sveiką ir gražią odą, bet mūsų išvaizdą, ypač rankas, sugadina išryškėjusios odos ligos, iš kurių pati populiariausia egzema. Nustatyta, kad sergantys egzema sudaro apie 40 proc. visų sergančiųjų odos ligomis....


Vartojantieji "Viagrą" rizikuoja apkursti

Vartojantieji "Viagrą" rizikuoja apkursti

Amerikos vaistų ir maisto administracija (FDA) perspėja, kad "Viagra" ir kiti impotenciją gydantys vaistai gali sukelti staigų klausos praradimą. Kol kas neaišku, ar vaistai tiesiogiai sukelia klausos praradimą, tačiau FDA nusprendė...


Specialistai pataria saugotis po žiemos pabudusių erkių

Specialistai pataria saugotis po žiemos pabudusių erkių

Užkrečiamųjų ligų specialistai pataria saugotis po žiemos pabudusių ir suaktyvėjusių erkių, platinančių erkinį encefalitą, Laimo ligą ir kitus susirgimus. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, erkių aktyvusis periodas Lietuvoje trunka nuo...


Dvikalbystė padeda nutolinti senatvinę silpnaprotystę

Dvikalbystė padeda nutolinti senatvinę silpnaprotystę

Kanados mokslininkai nustatė, kad dvikalbiai žmonės, kurie kasdien vartoja dvi kalbas, gali maždaug keturiems metams nutolinti senatvinės silpnaprotystės (demencijos) pradžią. Tyrėjai teigia, kad papildomos pastangos, kurias įdedame kasdien...


Kaip atsikratyti žagsėjimo?

Kaip atsikratyti žagsėjimo?

Žagsėjimas - nevalingas diafragmos susitraukimas, dažniausiai kylantis padauginus alkoholio, o daug rūkantiems žagsėjimas gali būti onkologinės ligos ženklas. Žagsėjimą kai kada gali išprovokuoti stemplės uždegimas, skrandžio augliai, sutrikęs...


Vyrų vidutinio amžiaus krizė

Vyrų vidutinio amžiaus krizė

Ar iš tiesų klimaksas, švelniau tariant, vidutinio amžiaus krizė kamuoja ne tik moteris, bet ir vyrus? Šis klausimas neretai kelia aštrias diskusijas. Tačiau stiprioji lytis taip pat neišvengia su amžiumi atsirandančių psichologinių ir...


Hipokratas ir žolelės

Hipokratas ir žolelės

Nors didysis Antikos laikų gydytojas Hipokratas ir laikomas šiandieninės mūsų medicinos tėvu, turbūt nedaug kas yra girdėjęs apie jo naudotus medicininius augalus ir vaistines žoleles. Visame pasaulyje studentai, būsimieji gydytojai, duoda...


Ryški šviesa naudinga smegenims

Ryški šviesa naudinga smegenims

O sumažėjusį gebėjimą mąstyti dažnai lydi dar ir nuotaikų bei elgesio svyravimai, miego sutrikimai, sumažėja aktyvumas šviesiuoju paros metu. Šie simptomai susiję su sutrikusiu organizmo paros ciklu. Nyderlandų specialistų atlikto eksperimento...


Ką valgyt, kad desertui liktų seksas?

Ką valgyt, kad desertui liktų seksas?

Kokius maisto produktus valgyti, kad vakare norėtųsi į lovą, tačiau ne miegoti. Austrės ir avokadai - kuriems lipdoma afrodiziakų etiketė, nėra patys stipriausi afrodiziakai. Kaip rašoma menshealth.com portale, du maisto deriniai suteiks...


Vyrams labai naudingi riešutai (I dalis)

Vyrams labai naudingi riešutai (I dalis)

Pasak vyrų, riešutai – ne maistas. Geriausiu atveju - užkandis. Neteisūs esate mielieji, taip manydami. Skirtingų rūšių riešutai turi begalę naudingų savybių, kurios be abejonės, organizmui reikalingos. Specialistai tvirtina, jog per dieną...


Antsvoris: kaltinkite savo gyvenimo būdą, bet tik ne genus

Antsvoris: kaltinkite savo gyvenimo būdą, bet tik ne genus

Antsvorio turintys žmonės neretai kaltę dėl papildomų kilogramų suverčia genetikai. Tačiau genai neturi įtakos nutukimui.Kaip praneša telegraph.co.uk, mokslininkai nustatė, kad žmonės maždaug 40 procentų savo svorio numestų, jeigu jie reguliariai...


Sveikata ir grožis - lanko sūkuryje

Sveikata ir grožis - lanko sūkuryje

Lanko sukimas primena vaikystę. Tačiau jei pasiilgote anų laikų liaunos talijos ir skaisčios odos, verta nuo seno lanko, padėto ant spintos, nušluostyti dulkes. Lanko sukimo mada gimė 1957-aisiais JAV. Dabar įvairiausių modelių lankų galima...


Gydytojas apie šarminio vandens svarbą žmogaus sveikatai

Gydytojas apie šarminio vandens svarbą žmogaus sveikatai

Kas yra vanduo? Iki šiol nėra tikslaus, aiškaus atsakymo į šį klausimą. Apie vandenį, jo savybes, svarbą mūsų gerai savijautai ir sveikatai laidos „Sveikatos ABC” metu pasakojo gydytojas chirurgas Gintautas Laurinavičius, sukaupusęs...


Peršalimui įveikti - šimtamečiai receptai

Peršalimui įveikti - šimtamečiai receptai

Įveikti rudeninį peršalimą (ne gripą!) galima ne tik tabletėmis, bet ir natūraliomis priemonėmis. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat rekomenduoja peršalus nepulti pirkti tablečių, o išmėginti šimtmečius gyvuojančius receptus. Aukšta...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

Spila Spila Spila Spila Spila